Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 2 (13) 2019

Year of publication: 2019
# Title Page range Authors Actions
*

Spis treści


(Table of contents)
4 (3-6) --- More
1.

Archiwum procesu twórczego – podejście genetyczne w badaniach dzieł sztuki


(An archive of the creative process – the genetic approach to research)
12 (7-18) MARLENA WILCZAK More
2.

Freud’s disciples between biography and autobiography. Towards a collective history of the psychoanalytic movement

13 (19-31) AGNIESZKA WIĘCKIEWICZ More
3.

Psychoanaliza i autobiografia – trzy hasła do słownika terminów autobiograficznych


(Psychoanalysis and autobiography – three entries for a dictionary of autobiographical terms)
9 (31-39) LENA MAGNONE More
*

Biogram Sándora Ferencziego


(-)
2 (41-42) AGNIESZKA WIĘCKIEWICZ More
4.

Homosexualitas Feminina

4 (43-46) SÁNDOR FERENCZI, tłum. Daniel Warmuz More
5.

Opis przypadku jako (auto)biografia? Wczesna psychoanaliza Sándora Ferencziego


(The case study as autobiography? Sándor Ferenczi’s early psychoanalysis)
12 (47-58) AGNIESZKA WIĘCKIEWICZ More
6.

Blog literacki, czyli dziennik pisany zapiskami z lektur. Blogosfera francuska


(Literary blogs: Diaries featuring notes from reading material)
13 (59-71) ANETA BASSA More
7.

Błądzenie Gézy Csátha: między autobiografizmem, fikcją a autoanalizą


(Géza Csáth’s errance: between autobiographism, fiction and autoanalysis)
13 (73-85) MATEUSZ CHMURSKI More
8.

Między bliskością i dystansem, czyli o dwóch wielkich biografiach dwóch wielkich polskich pisarzy (Gombrowicz i Herbert)


(Between closeness and distance. On two outstanding biographies of two great Polish writers (Gombrowicz and Herbert))
11 (87-97) PAWEŁ RODAK More
9.

Autobiografia między opresją a emancypacją. Wprowadzenie do artykułu Philippe’a Lejeune’a Autobiographie et homosexualité en France au XIXe siècle


(-)
3 (99-101) AGNIESZKA WIĘCKIEWICZ More
10.

Autobiografia i homoseksualność we Francji w XIX wieku


(-)
14 (103-116) PHILIPPE LEJEUNE, tłum. Agnieszka Więckiewicz More
11.

Prześwietlanie Dzienników w Gombrowicz, este hombre me causa problemas Juana Carlosa Gómeza


(Vetting of Gombrowicz’s “Diary” in “Gombrowicz, este hombre me causa problemas” by Juan Carlos Gómez)
14 (117-130) NINA PIELACIŃSKA More
12.

Orchidea – studium o posthumanistycznej (inter)płciowości i seksualności


(Orchid – a case study of posthuman (inter)sexuality)
15 (131-145) GRAŻYNA GAJEWSKA More
13.

Rytm choroby, rytm umierania. Dzienniki z lat osiemdziesiątych Teodora Parnickiego


(The rhythm of illness, the rhythm of dying. Teodor Parnicki’s Dzienniki z lat osiemdziesiątych (Diaries from the 1980s))
20 (147-166) PIOTR GORLIŃSKI-KUCIK More
14.

Napięcia autobiograficzne


(Autobiographical tensions)
13 (167-179) PAWEŁ DZIEL More