Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 191 (limit rekordów: 100, liczba stron: 2).
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Smart Power Versus Asymmetry of Using Military Force 1/2015 (31) 2015 Przejdź
2. The Flexible Integration in the European Integration Process. Selected Issues 1/2015 (31) 2015 Przejdź
3. The Regional Cooperation in Europe. From the Madrid Convention to the Macro-Regional Approach 1/2015 (31) 2015 Przejdź
4. The (Para)diplomacy of Scotland towards Asian Countries 1/2015 (31) 2015 Przejdź
5. The Application of Internet in Electoral Procedures: a Theoretical Perspective. The Case of e-Voting 1/2015 (31) 2015 Przejdź
6. The Political Structure of the Local Government in Stargard Szczeciński in the Years 2002–2014 1/2015 (31) 2015 Przejdź
7. The Migration and Identity Reconstruction of Temporary Ukrainian Labour Migrants in Poland 1/2015 (31) 2015 Przejdź
8. Nacjonalizm. Ewolucja myśli politycznej. Zarys problemu 2/2015 (32) 2015 Przejdź
9. Szkoccy nacjonaliści i kwestia secesji od Wielkiej Brytanii 2/2015 (32) 2015 Przejdź
10. The forms of government and the typology of political regimes in Ukrainian socialist-oriented political thought of Western Ukraine in the interwar period of the 20th century 2/2015 (32) 2015 Przejdź
11. Gefühlskulturen in der Außenpolitik Zur Emotionalität in den internationalen Beziehungen (am Beispiel Deutschlands seit 1945) 2/2015 (32) 2015 Przejdź
12. Udział Polski w operacjach pokojowych Unii Europejskiej. Dylematy i wyzwania 2/2015 (32) 2015 Przejdź
13. Przekształcenia własnościowe Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” po 1989 roku 2/2015 (32) 2015 Przejdź
14. Kierunki współpracy zagranicznej województwa warmińsko-mazurskiego na tle pozostałych województw nadmorskich 2/2015 (32) 2015 Przejdź
15. Zachowania wyborcze mieszkańców miast w latach 1990–2015 a afiliacje polityczne ich prezydentów po 2002 roku 3/2015 (33) 2015 Przejdź
16. Reprezentacja powiatów w sejmikach na przykładzie Małopolski 3/2015 (33) 2015 Przejdź
17. Wpływ liczby kadencji nieprzerwanego piastowania lokalnej władzy wykonawczej wyłanianej w wyborach bezpośrednich na wybrane cechy gmin 3/2015 (33) 2015 Przejdź
18. Kariera polityczna w kontekście różnych kryteriów przywództwa we władzach miejskich 3/2015 (33) 2015 Przejdź
19. Wskaźniki badania pozycji politycznej „wiecznych prezydentów” 3/2015 (33) 2015 Przejdź
20. Ruch miejski smart city na Podkarpaciu. Nowoczesna inicjatywa społeczna czy działalność partyjna pod zmienionym szyldem 3/2015 (33) 2015 Przejdź
21. Udział przedstawicieli ruchów miejskich w wyborach samorządowych w 2014 roku – sukces czy porażka? 3/2015 (33) 2015 Przejdź
22. IV Kongres Ruchów Miejskich – retrospekcja 3/2015 (33) 2015 Przejdź
23. Ormianie w XX wieku. Zarys najważniejszych problemów 4/2015 (34) 2015 Przejdź
24. Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych jako podmioty etnopolityki 4/2015 (34) 2015 Przejdź
25. Etniczność w wyborach samorządowych 2014 roku – szkic zagadnienia 4/2015 (34) 2015 Przejdź
26. Wokół partycypacji politycznej mniejszości imigranckich w Polsce – mniejszość wietnamska a wybory samorządowe w 2014 roku 4/2015 (34) 2015 Przejdź
27. Sytuacja mniejszości narodowych i etnicznych w państwach Europy Środkowej w latach 1989–2004 z punktu widzenia społeczności międzynarodowej 4/2015 (34) 2015 Przejdź
28. Cyberterroryzm – nowe zagrożenie bezpieczeństwa państwa w XXI wieku 4/2015 (34) 2015 Przejdź
29. Recenzja pracy Timo Meškanka, Kultura w słužbje totalitarneho režima. Wo wobstejnosćach w Serbach 1948–1989, Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšin 2011, ss. 248 4/2015 (34) 2015 Przejdź
30. Polsko-niemiecka współpraca wojskowa w ramach europejskiej polityki bezpieczeństwa w latach 1991–2011 4/2014 (30) 2014 Przejdź
31. Polityka społeczna UE w aspekcie koordynacji zabezpieczenia społecznego ze szczególnym uwzględnieniem Polski 4/2014 (30) 2014 Przejdź
32. Superpower czy superstate? Dylematy unijnej obecności na arenie międzynarodowej 4/2014 (30) 2014 Przejdź
33. Dekomunizacja Albanii – lustracja, wymiar sprawiedliwości i pomoc UE 4/2014 (30) 2014 Przejdź
34. Transformacja czy tranzycja? Szkice definicyjne 4/2014 (30) 2014 Przejdź
35. Znaczenie języka narodowego w procesie emancypacji politycznej Walii i Kornwalii na początku XXI wieku 4/2014 (30) 2014 Przejdź
36. System bezpieczeństwa europejskiego w okresie zimnej wojny 1/2010 (23) 2010 Przejdź
37. Transformacja ustrojowa Polski. Państwo dobre czy państwo złe? 1/2010 (23) 2010 Przejdź
38. Relationship between Religion, Politics and Society in Eastern Europe after 1989 as exemplified by the Czech Republic and Poland 1/2010 (23) 2010 Przejdź
39. Die Gleichberechtigung der Sorben in Sachsen. Ein Grundwert in der politischen Praxis 1/2010 (23) 2010 Przejdź
40. Etniczność a regionalizm. Szkic o założeniach programowych Ruchu Autonomii Śląska i Łużyckiej Partii Ludowej 1/2010 (23) 2010 Przejdź
41. Prawda czy tylko prawdopodobność – o roli debaty publicznej w kształtowaniu opinii i poglądów 1/2010 (23) 2010 Przejdź
42. Czy władza ekspercka jest władzą? 1/2010 (23) 2010 Przejdź
43. Przejawy negatywnych działań wyborczych wobec kandydatów na urząd Prezydenta RP – przypadek ofensywy na życie osobiste polityka 1/2010 (23) 2010 Przejdź
44. Wielokulturowe dziedzictwo Pomorza w polityce wystawienniczej Muzeum Narodowego w Szczecinie 1/2010 (23) 2010 Przejdź
45. Przemiany wizji miasta Szczecin 1/2010 (23) 2010 Przejdź
46. Szczecin po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w latach 2004–2008 1/2010 (23) 2010 Przejdź
47. Szczecin po Jurczyku – uwagi o lokalnej scenie politycznej 1/2010 (23) 2010 Przejdź
48. Praca kobiet i mężczyzn w ujęciu religii muzułmańskiej 1/2010 (23) 2010 Przejdź
49. Kurdyjska diaspora – wywiad z Alji Maowem 1/2010 (23) 2010 Przejdź
50. Prädispositionen polnischer Außenpolitik: Russland – Polen – Deutschland 1/2011 (24) 2011 Przejdź
51. Frankistowska Hiszpania na arenie międzynarodowej po zakończeniu II wojny światowej 1/2011 (24) 2011 Przejdź
52. Spór o niezależność Macedonii we współczesnej ,,zjednoczonej” Europie. Część 1. Okres do wybuchu II wojny światowej 1/2011 (24) 2011 Przejdź
53. Norwegia wobec wybranych aspektów transformacji NATO podnoszonych w przededniu i w trakcie szczytu w Rydze 1/2011 (24) 2011 Przejdź
54. Działalność Bolesława Horodyńskiego w służbie konsulatu amerykańskiego w Warszawie w świetle jego doświadczeń zebranych na emigracji w USA 1/2011 (24) 2011 Przejdź
55. Systemy wyborcze na ziemiach polskich od II do III Rzeczypospolitej 1/2011 (24) 2011 Przejdź
56. Model przywództwa pseudocharyzmatycznego w wyborach parlamentarnych 2007 roku 1/2011 (24) 2011 Przejdź
57. PiS na scenie politycznej województwa zachodniopomorskiego w latach 2005–2007. Część I 1/2011 (24) 2011 Przejdź
58. Stosunek lubuskiej administracji oraz organów bezpieczeństwa publicznego do aktywności chrześcijańskich mniejszości wyznaniowych w latach 1945–1968 1/2011 (24) 2011 Przejdź
59. Stosunek lubuskiej administracji oraz organów bezpieczeństwa publicznego do aktywności chrześcijańskich mniejszości wyznaniowych w latach 1945–1968 1/2011 (24) 2011 Przejdź
60. Grupy producentów rolnych w Polsce jako podstawowa jednostka organizacji rynku rolnego. Podstawa prawna i etapy tworzenia 1/2011 (24) 2011 Przejdź
61. Generałowie i wybrani dowódcy Wojska Polskiego związani z Pomorzem Zachodnim. Pomorze militarne III., pod red. K. Kozłowskiego, A. Wojtaszaka, Szczecin 2009, ss. 387 1/2011 (24) 2011 Przejdź
62. Jadwiga Plewko, Mniejszości narodowe i etniczne oraz społeczności języka regionalnego a samorząd terytorialny, wyd. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2010, ss. 232 1/2011 (24) 2011 Przejdź
63. Saudi Arabia’s electoral politics in the making 1/2012 (25) 2012 Przejdź
64. Spór o niezależność Macedonii we współczesnej ,,zjednoczonej” Europie. Część 2. Od II wojny światowej do współczesności 1/2012 (25) 2012 Przejdź
65. Spójność jako podstawowa przesłanka polityki regionalnej Unii Europejskiej. Wyzwania dla Polski 1/2012 (25) 2012 Przejdź
66. Polski samorząd województwa po Traktacie Lizbońskim – analiza politologiczna i prawna 1/2012 (25) 2012 Przejdź
67. Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w 2010 roku 1/2012 (25) 2012 Przejdź
68. Wybory Prezydenta RP oraz do samorządu w Szczecinie w 2010 roku 1/2012 (25) 2012 Przejdź
69. Prawo i Sprawiedliwość na scenie politycznej województwa zachodniopomorskiego w latach 2005–2007. Część II 1/2012 (25) 2012 Przejdź
70. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Perspektywy rozwoju Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku” 1/2012 (25) 2012 Przejdź
71. Polityczna/obywatelska rola religii: Jakiej narracji potrzebuje Unia Europejska? 1/2013 (26) 2013 Przejdź
72. Koncepcja państwa według tradycjonalistów katolickich 1/2013 (26) 2013 Przejdź
73. Polityka non-decision u Platona 1/2013 (26) 2013 Przejdź
74. Polityka regionalna Unii Europejskiej a współpraca transgraniczna Polski i Niemiec 1/2013 (26) 2013 Przejdź
75. Federalizm w programie politycznym Ligi Północnej na rzecz Niepodległości Padanii 1/2013 (26) 2013 Przejdź
76. Przesłanki Stanowiska Federacji Rosyjskiej i Turcji wobec Wiosny Arabskiej na przykładzie Syrii 1/2013 (26) 2013 Przejdź
77. Wybory samorządowe 2010 - Prawo i Sprawiedliwość w województwie zachodniopomorskim 1/2013 (26) 2013 Przejdź
78. „Akty ustrojowe Wysp Owczych”, wstęp i tłumaczenie Katarzyna Szwed, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, ss. 74. 1/2013 (26) 2013 Przejdź
79. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji pt. Solidarność jako podstawowa wartość społeczna. Teoria i praktyka działania solidarnego w Polsce i Niemczech, Kulice 14-16 VI 2012 r. 1/2013 (26) 2013 Przejdź
80. Postbürgerliche Parteiprogramme 1/2014 (27) 2014 Przejdź
81. W poszukiwaniu recepty na Europę Regionów – idee Europy stu flag w myśli Yanna Fouéré 1/2014 (27) 2014 Przejdź
82. Przedstawicielstwo interesów Serbołużyczan – aktualna debata 1/2014 (27) 2014 Przejdź
83. Partie polityczne w Bretanii: między regionalizmem, autonomią a separatyzmem 1/2014 (27) 2014 Przejdź
84. Język narodowy jako instrument mobilizacji politycznej w Walii i Kornwalii na początku XXI w. 1/2014 (27) 2014 Przejdź
85. Partie etniczne i mniejszości narodowych na przykładzie bułgarskiego Ruchu na Rzecz Praw i Wolności (DPS) 1/2014 (27) 2014 Przejdź
86. Współczesne partie i ruchy polityczne wśród Tatarów krymskich w kontekście sytuacji narodowościowej i politycznej na Krymie 1/2014 (27) 2014 Przejdź
87. Szanse i zagrożenia dla funkcjonowania partii etnicznej na obszarze postsocjalistycznym na przykładzie organizacji Tatarów krymskich – Milli Firka 1/2014 (27) 2014 Przejdź
88. Powstanie, rozwój i ewolucja działalności Partii Pracujących Kurdystanu 1/2014 (27) 2014 Przejdź
89. Promocja regionalizmu w programie i działalności Unii Wielkopolan (1990–1999) 1/2014 (27) 2014 Przejdź
90. Komitet Wyborczy Mniejszości Niemieckiej na Śląsku Opolskim w wyborach samorządowych 1990–2006 1/2014 (27) 2014 Przejdź
91. Ruch Autonomii Śląska a Prawo i Sprawiedliwość. Relacje i kontrowersje 1/2014 (27) 2014 Przejdź
92. Mniejszości narodowe w Polsce a partie etniczne – możliwości i bariery 1/2014 (27) 2014 Przejdź
93. Realizacja Krajowego programu zapobiegania dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji w latach 2004–2009 1/2014 (27) 2014 Przejdź
94. Spór o rozumienie polskiej racji stanu na arenie Unii Europejskiej – wymiar teoretyczny i praktyczny 2/2014 (28) 2014 Przejdź
95. Ideologiczne podstawy polskiej geopolityki na przykładzie koncepcji prometejskiej 2/2014 (28) 2014 Przejdź
96. Spostrzeżenia z wdrażania idei développement durable i budowy społeczeństwa zrównoważonego we Francuskich Indiach Zachodnich i Gujanie Francuskiej w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku 2/2014 (28) 2014 Przejdź
97. O solidarności polsko-niemieckiej 2/2014 (28) 2014 Przejdź
98. Kollektive Erwählung und souveräne Gleichheit 2/2014 (28) 2014 Przejdź
99. MoVimento Cinque Stelle – produkt włoskiego kryzysu 2/2014 (28) 2014 Przejdź
100. Analiza działalności i rozwoju polskich młodzieżówek partii politycznych w latach 2001–2007 2/2014 (28) 2014 Przejdź
Strona