Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2018.44-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2018 (44)
Antykomunizm w myśli politycznej Solidarności Walczącej. Zarys zagadnienia

Autorzy: Michał Siedziako
Instytut Pamięci Narodowej, Oddziałowe Biuro Badań Historycznych w Szczecinie
Słowa kluczowe: antykomunizm myśl polityczna Solidarność Walcząca PRL lata 80.
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (75-86)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Solidarność Walcząca (SW) była jedną z głównych organizacji opozycji demokratycznej w Polsce lat 80. XX w. Na tle innych ugrupowań opozycyjnych wyróżniała się radykalnym antykomunizmem, objawiającym się m.in. postulatem odsunięcia Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej od władzy i obalenia reżimu komunistycznego. W tekście poddano analizie te elementy myśli politycznej SW, które odnosiły się do oceny komunizmu w teorii i praktyce jego funkcjonowania w ostatniej dekadzie istnienia tzw. bloku państw socjalistycznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamski, A., Morawiecki, K. (2007). Kornel. Z przewodniczącym Solidarności Walczącej Kornelem Morawieckim rozmawia Artur Adamski. Wrocław–Wysoka: Wydawnictwo Kontra.
2.Apel (2016). Apel Agencji Informacyjnej Solidarności Walczącej, Wrocław, przed 30 IX 1985 r. W: K. Dworaczek, G. Waligóra (oprac.), Solidarność Walcząca w dokumentach. T. 2, cz. 1: Materiały własne (s. 282). Warszawa: IPN.
3.AAN (1985). Archiwum Akt Nowych, zespół: Komitet Centralny PZPR, sygn. V/266. Informacja o zasadach kształtowania składu politycznego i społeczno-zawodowego Sejmu PRL, Warszawa, 28 V.
4.Borowiec, J. (oprac.) (2008). Kryptonim „Ośmiornica”. Służba Bezpieczeństwa wobec rzeszowskiego Oddziału Solidarności Walczącej 1982–1990. Warszawa–Rzeszów: IPN.
5.Brzechczyn, K. (2006). Wolność, Solidarność, Niepodległość – myśl polityczna organizacji „Solidarność Walcząca”. W: D. Dobrzański, A. Wawrzynowicz (red.), Idea solidarności w kontekstach filozoficzno-historycznych (s. 223–251). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM.
6.Brzechczyn, K. (2009). Program polityczny organizacji Solidarność Walcząca. Próba wstępnej charakterystyki. W: K. Brzechczyn, P. Zwiernik (red.), Organizacja Solidarność Walcząca w Wielkopolsce w latach 1983–1990 (s. 20–33). Poznań: IPN.
7.Brzechczyn, K. (2017). Sprzeciw wobec ugody przy „okrągłym stole”. Biuletyn IPN. Pismo o Najnowszej Historii Polski, 5 (138), 36–49.
8.Dudek, A. (2004). Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988–1990. Kraków: Arcana.
9.Dworaczek, K., Waligóra, G. (oprac.) (2016). Solidarność Walcząca w dokumentach. T. 2, cz. 1: Materiały własne. Warszawa: IPN.
10.Friszke, A. (2006), Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” (1982–1987). W: A. Friszke (red.), „Solidarność” podziemna 1981–1989 (s. 17–182). Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, Stowarzyszenie „Archiwum Solidarności”.
11.Gorbaczow, M. (1989). Przebudowa i nowe myślenie dla naszego kraju i całego świata. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
12.Janke, I. (2014). Twierdza. Solidarność Walcząca – podziemna armia. Warszawa: Wielka Litera.
13.Janowski, K.B. (2004). Źródła i przebieg zmiany politycznej w Polsce 1980–1989. Studium historyczno-politologiczne. Toruń: Europejskie Centrum Edukacyjne.
14.Jawnie (2016). Jawnie i w podziemiu (tekst redakcyjny opublikowany na łamach „Solidarności Walczącej”). W: K. Dworaczek, G. Waligóra (oprac.), Solidarność Walcząca w dokumentach. T. 2, cz. 1: Materiały własne (s. 342–343).
15.Warszawa: IPN.
16.Kamiński, Ł., Sawicki, W., Waligóra, G. (oprac.) (2007). Solidarność Walcząca w dokumentach. T. 1: W oczach SB. Warszawa: IPN.
17.Kamiński, Ł., Waligóra, G. (2010). Solidarność Walcząca. W: Ł. Kamiński, G. Waligóra (red.), NSZZ Solidarność 1980–1989. T. 2: Ruch społeczny (s. 453–503). Warszawa: IPN.
18.Kisielewicz, A. (2016a). Kto rządzi PRL-em. W: K. Dworaczek, G. Waligóra (oprac.), Solidarność Walcząca w dokumentach. T. 2, cz. 1: Materiały własne (s. 334), Warszawa: IPN.
19.Kisielewicz, A. (2016b). Światło w tunelu. W: K. Dworaczek, G. Waligóra (oprac.), Solidarność Walcząca w dokumentach. T. 2, cz. 1: Materiały własne (s. 161–162). Warszawa: IPN.
20.Kisielewicz, A. (2016c). Nie idziesz – nie kłamiesz. W: K. Dworaczek, G. Waligóra (oprac.), Solidarność Walcząca w dokumentach. T. 2, cz. 1: Materiały własne (s. 170–171). Warszawa: IPN.
21.Kołodziej, A., Zwiercan, R. (2017). Solidarność Walcząca. Oddział Trójmiasto. 1982–1990. Gdynia: Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna.
22.Kowal, P. (2012). Koniec systemu władzy. Polityka ekipy gen. Wojciecha Jaruzelskiego w latach 1986–1989. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, IPN, Wydawnictwo Trio.
23.Morawiecki, K. (2016a). Godzenie polskich kur, czyli o tzw. sankcjach. W: K. Dworaczek, G. Waligóra (oprac.), Solidarność Walcząca w dokumentach. T. 2, cz. 1: Materiały własne (s. 165–167). Warszawa: IPN.
24.Morawiecki, K. (2016b). Kim jesteśmy? O co walczymy? W: K. Dworaczek, G. Waligóra (oprac.), Solidarność Walcząca w dokumentach. T. 2, cz. 1: Materiały własne (s. 77–78). Warszawa: IPN.
25.Morawiecki, K. (2016c). Którędy pójść? W: K. Dworaczek, G. Waligóra (oprac.), Solidarność Walcząca w dokumentach. T. 2, cz. 1: Materiały własne (s. 124–128). Warszawa: IPN.
26.Morawiecki, K. (2016d). Lekcja z kosmosu. W: K. Dworaczek, G. Waligóra (oprac.), Solidarność Walcząca w dokumentach. T. 2, cz. 1: Materiały własne (s. 303). Warszawa: IPN.
27.Morawiecki, K. (2016e). Manifest Solidarności. W: K. Dworaczek, G. Waligóra (oprac.), Solidarność Walcząca w dokumentach. T. 2, cz. 1: Materiały własne (s. 112–114). Warszawa: IPN.
28.Morawiecki, K. (2016f), Nauczka dla terrorysty, przestroga dla szantażysty. W: K. Dworaczek, G. Waligóra (oprac.), Solidarność Walcząca w dokumentach. T. 2, cz. 1: Materiały własne (s. 316–317). Warszawa: IPN.
29.Morawiecki, K. (2016g). Nuklearna awaria w imperium kłamstwa. W: K. Dworaczek, G. Waligóra (oprac.), Solidarność Walcząca w dokumentach. T. 2, cz. 1: Materiały własne (s. 323–324), Warszawa: IPN.
30.Morawiecki, K. (2016h). Wybory po „Wyborach”. W: K. Dworaczek, G. Waligóra (oprac.), Solidarność Walcząca w dokumentach. T. 2, cz. 1: Materiały własne (s. 283–284). Warszawa: IPN.
31.Morawiecki, K. (2016i). Zło walką zwyciężaj. W: K. Dworaczek, G. Waligóra (oprac.), Solidarność Walcząca w dokumentach. T. 2, cz. 1: Materiały własne (s. 297–298). Warszawa: IPN.
32.Morawiecki, K. (2017). Autobiografia. Rozmawia Artur Adamski. Warszawa: Trzecia Strona.
33.Morawiecki, M. (1992). Geneza i pierwsze lata Solidarności Walczącej. Pobrane z: http://www.sw.org.pl/h_mat.html(10.10.2017).
34.Naszym wyborem (2016). Naszym wyborem – powszechny bojkot, wspólne oświadczenie Solidarności Walczącej i kilku innych ugrupowań opozycyjnych. W: K. Dworaczek, G. Waligóra (oprac.), Solidarność Walcząca w dokumentach. T. 2, cz. 1: Materiały własne (s. 278–279). Warszawa: IPN.
35.Oświadczenie (2016a). Oświadczenie Rady Solidarności Walczącej, Wrocław, 28 VII 1983 r. W: K. Dworaczek, G. Waligóra (oprac.), Solidarność Walcząca w dokumentach. T. 2, cz. 1: Materiały własne (s. 137). Warszawa: IPN.
36.Oświadczenie (2016b). Oświadczenie Rady Solidarności Walczącej, Wrocław, 24 I 1984 r. W: K. Dworaczek, G. Waligóra (oprac.), Solidarność Walcząca w dokumentach. T. 2, cz. 1: Materiały własne (s. 176). Warszawa: IPN.
37.Oświadczenie (2016c) Oświadczenie przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Lecha Wałęsy o utworzeniu Tymczasowej Rady NSZZ „Solidarność”. W: J. Olaszek (oprac.), Dokumenty władz NSZZ „Solidarność” 1981–1989 (s. 244). Warszawa: IPN.
38.Paczkowski, A. (1995). Pół wieku dziejów Polski 1939–1989. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
39.Paczkowski, A. (2006). Wojna polsko-jaruzelska. Stan wojenny w Polsce 13 XII 1981–22 VII 1983. Warszawa: Prószyński i S-ka.
40.Po roku (2016). Po roku, oświadczenie Rady Solidarności Walczącej, Wrocław, 7 XII 1982 r. (2016). W: K. Dworaczek, G. Waligóra (oprac.), Solidarność Walcząca w dokumentach. T. 2, cz. 1: Materiały własne (s. 111). Warszawa: IPN.
41.Siedziako, M. (2016). Mechanizmy kontroli PZPR nad składem Sejmu PRL (1952–1985). W: K. Rokicki (red.), Partia, państwo, społeczeństwo (s. 157–200). Warszawa: IPN.
42.TV [nierozszyfrowany pseudonim] (2016). Porozumienie – z kim? W: K. Dworaczek, G. Waligóra (oprac.), Solidarność Walcząca w dokumentach. T. 2, cz. 1: Materiały własne (s. 82–83). Warszawa: IPN.
43.Zarach, A (2016). Środkiem, przeciw komunie. W: K. Dworaczek, G. Waligóra (oprac.), Solidarność Walcząca w dokumentach. T. 2, cz. 1: Materiały własne (s. 357–358). Warszawa: IPN.
44.Zaremba, M. (2015). Klimat emocjonalny w Polsce lat osiemdziesiątych. Studium na podstawie raportów Biura „W”. W: N. Jarska, J. Olaszek (red.), Społeczeństwo polskie w latach 1980–1989 (s. 13–34). Warszawa: IPN.
45.Zasady (2016). Zasady ideowe i program Solidarności Walczącej, Wrocław, czerwiec 1987 r. (2016). W: K. Dworaczek, G. Waligóra (oprac.), Solidarność Walcząca w dokumentach. T. 2, cz. 1: Materiały własne (s. 393–417). Warszawa: IPN.
46.Znamierowski, A. (2016). Niezłomni. Solidarność Walcząca. Warszawa: Editions Spotkania.