Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2018.44-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2018 (44)
Partyjność władz miejskich: case study

Autorzy: Ewelina Kancik-Kołtun
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Politologii
Słowa kluczowe: miasto partie polityczne partyjność mieszkańcy Zamość
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (53-63)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł bada i analizuje partyjność władz miejskich na przykładzie miasta Zamościa. Zdefiniowano w nim pojęcia: partia polityczna, ugrupowanie lokalne oraz bezpartyjność i partyjność kandydatów na prezydentów miasta. Poświęcono również uwagę roli mieszkańców w społeczeństwie obywatelskim, możliwościom ich partycypacji w życiu społeczno-politycznym i wynikom badań empirycznych. Przedstawiono opinie mieszkańców na temat upartyjnienia władzy miejskiej i wynikających z tego konsekwencji dla polityki miejskiej. Badania dowiodły, że problem partyjności i bezpartyjności w polityce lokalnej powinien być analizowany nie tylko na podstawie danych zastanych, tj. wyników ogłaszanych przez PKW, lecz także w oparciu o obserwacje terenowe i badania opinii mieszkańców regionu, jak to miało miejsce w Zamościu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bukowski, M., Flis, J., Hess, A., Szymańska, A. (2016). Rządzący i opozycja. Partie sejmowe i lokalne w małopolskich wyborach samorządowych 2014. Kraków: Attyka.
2.Cześnik, M. (2007). Partycypacja wyborcza w Polsce. Perspektywa porównawcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
3.Drzonek, M. (2013). Bezpartyjnie czy partyjnie? Efektywność wyborcza prezydentów polskich miast. Pobrane z: http://www.nowapolitologia.pl/sites/default/files/articles/bezpartyjnie-czy-partyjnie-efektywnosc-wyborcza-prezydentow-polskich-miast-2207.pdf (14.10.2017).
4.Drzonek, M. 2014. Partie w masce niepartyjności – uwagi o komitetach niby-bezpartyjnych w elekcjach prezydentów miast. W: M. Drzonek (red.), Partyjnie czy bezpartyjnie? Szkice o zdobywaniu władzy lokalnej (s. 97–111). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
5.Flis, J. (2011). Partie polityczne w wyborach prezydentów miast. Studia Politologiczne, 20, 139–159.
6.Gendźwiłł, A., Żółtak, T. (2012). Bezpartyjność w powolnym odwrocie. Analiza rozpowszechniania bezpartyjności w wyborach lokalnych w Polsce w latach 2002–2010. Studia regionalne i lokalne, 1 (47), 102–121.
7.Janikowska, O. (2009). Społeczeństwo obywatelskie a rozwój lokalny. Olecko: Wszechnica Mazurska w Olecku.
8.Kancik-Kołtun, E. (2017). E-marketing terytorialny. Teoria i praktyka. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
9.Kurier Lubelski (2017). Zamość. Pis wycofuje poparcie dla Andrzeja Wnuka. Pobrane z: http://www.kurierlubelski.pl/wiadomosci/zamosc/a/zamosc-pis-wycofuje-poparcie-dla-prezydenta-andrzeja-wnuka,12056800/ (15.10.2017).
10.Lipski, A. (2012). Metody badań społecznych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
11.Nowak, M. (2011). Czynniki prorozwojowe w procesie zarządzania miastem. International Journal of Contemporary Management, 1 (10), 62–70.
12.PKW (2014a). Państwowa Komisja Wyborcza, Wybory samorządowe 2014. Pobrane z: http://samorzad2014.pkw.gov.pl/360_Wybory_Burmistrza_-_I_tura/0/0664 (14.10.2017).
13.PKW (2014b). Państwowa Komisja Wyborcza, Wybory samorządowe 2014. Pobrane z: http://samorzad2014.pkw.gov.pl/361_Wybory_Burmistrza_-_II_tura/0/0664 (14.10.2017).
14.PKW (2014c). Państwowa Komisja Wyborcza, Wybory samorządowe 2014. Pobrane z: http://samorzad2014.pkw.gov.pl/359_Rady_gmin/0/0664 (14.10.2017).
15.Szwed, R. (2011). Reprezentacje opinii publicznej w dyskursie publicznym. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
16.Ware, A. (1996). Political Parties and Party systems. Oxford: Oxford University Press.