Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2018.43-06
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2018 (43)
Czynniki reelekcji inkumbentów na stanowiskach gminnej egzekutywy w gminach miejskich i miejsko-wiejskich w 2014 roku

Autorzy: Sławomir Bartnicki
Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Słowa kluczowe: czynniki reelekcji burmistrzów wybory 2014 egzekutywa gminna
Rok wydania:2018
Liczba stron:14 (61-74)
Klasyfikacja JEL: Z19
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono ewaluację wybranych cech stanowiących charakterystykę gmin i kandydatów pod kątem możliwości moderacji szans reelekcji inkumbentów na stanowiskach kierowników gminnej egzekutywy w gminach miejskich i miejsko-wiejskich w wyborach w 2014 r. Wnioski sugerują, że szanse reelekcji w tych wyborach w tej grupie stanowisk efektywnie moderowały m.in. takie zmienne jak: staż na stanowisku, posiadanie większości w radzie gminy, typ afiliacji komitetu wyborczego inkumbenta oraz wartości w roku wyborczym takich zmiennych charakteryzujących gminy jak: wydatki majątkowe inwestycyjne per capita, procent wydatków gmin na kulturę, procent wydatków gmin na pomoc społeczną czy liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych – poza OSP – na 10 tys. ludności.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bartkowski, J. (2003). Tradycja i polityka. Wpływ tradycji kulturowych polskich regionów na współczesne zachowania społeczne i polityczne. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
2.Castro V., Martins R. (2011). Mayors’ Reelection Choice and the Economy. Evidence from Portugal. Braga: Núcleo de Investigação em Políticas Económicas e Empresariais. Pobrane z: http://www.nipe.eeg.uminho.pt/Uploads/WP_2011/NIPE_WP_06_2011.pdf (1.07.2016).
3.Chmielewski, T., Malinowski, K. (2004). Door-to-door jako instrument aktywizacji wyborców. W: M. Jeziński (red.), Marketing polityczny. W poszukiwaniu strategii wyborczego sukcesu (s. 261–297). Toruń: Dom Wydawniczy Duet.
4.Drazen, A. (2008). Political Budget Cycles. W: S.N. Durlauf, L.E. Blume (red.), The New Palgrave Dictionary of Economics. Basingstone–New York: Palgrave Macmillan. Pobrane z: http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_P000346 (1.07.2016).
5.Fiorina, M. (1981). Retrospective Voting in American National Elections. New Haven: Yale University Press.
6.Kushner, J., Siegel D., Stanwick H. (1997). Ontario Municipal Elections: Voting Trends and Determinants of Electoral Success in a Canadian Province. Canadian Journal of Political Science, 3 (30), 539–553. D OI: 10.1017/S0008423900016000.
7.Moore, A.A., McGregor, R.M., Stephenson, L.B. (2017). Paying Attention and the Incumbency Effect. Voting Behavior in the 2014 Toronto Municipal Election. International Political Science Review, 1, 85–98. DOI: 10.1177/0192512115616268.
8.Oliver, E., Ha S.E. (2007). Vote Choice in Suburban Elections. The American Political Science Review, 3 (101), 393–408. DOI: 10.1017/S0003055407070323.
9.Oliver, E.J., Ha S.E., Callen Z. (2012). Local Elections and the Politics of Small-Scale Democracy. Princeton: Princeton University Press.
10.Peltzman, S. (1992). Voters as fiscal conservatives. Quarterly Journal of Economics, 2, 327–361.
11.Peters, G. (1995). Polityka i biurokracja państwowa. W: J. Szczupaczyński (red.), Władza i społeczeństwo. Antologia tekstów z zakresu socjologii i polityki (s. 153–172). Warszawa: Scholar.
12.Trounstine, J. (2011). Evidence of Local Incumbency Advantage. Legislative Studies Quarterly, 2 (36), 255–280. DOI: 10.1111/j.1939-9162.2011.00013.x.
13.Veiga L., Veiga F.J. (2006). Does Opportunism Pay Off? Braga: Núcleo de Investigação em Políticas Económicas e Empresariais. Pobrane z: http://ssm.com/abstract=911200, (30.12.2017).
14.Veiga, L., Veiga F. (2007). Does Opportunism Pay Off? Economics Letters, 96, 177–182.