Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI    DOI: 10.18276/ap.2015.34-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 4/2015 (34)
Etniczność w wyborach samorządowych 2014 roku – szkic zagadnienia

Autorzy: Janusz Mieczkowski
Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: etniczność mniejszości narodowe i etniczne wybory
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (49-58)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Udział mniejszości narodowych i etnicznych w wyborach politycznych jest jednym z wskaźników integracji i poczucia równouprawnienia w danym społeczeństwie. Podstawową kwestią jest zatem odpowiedź na pytanie, czy i na ile etniczność była manifestowana przez przedstawicieli mniejszości podczas wyborów samorządowych w 2014 roku.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barker Chris, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, Kraków 2005.
2.Browarek Tomasz, Podmioty współczesnej polityki etnicznej państwa polskiego, w: Polityka etniczna. Teorie, koncepcje, wyzwania, red. Henryk Chałupczak, Radosław Zenderowski, Ewa Pogorzała, Tomasz Browarek, Lublin 2015.
3.Browarek Tomasz, Pogorzała Ewa, Polityka etniczna Polski, w: Polityka etniczna współczesnych państw Europy Środkowo-Wschodniej, red. Henryk Chałupczak, Radosław Zenderowski, Walenty Baluk, Lublin 2015.
4.Budyta-Budzyńska Małgorzata, Mniejszości narodowe – bogactwo czy problem? Instytucjonalizacja mniejszości narodowych w Polsce w latach 1989–2002, Warszawa 2003.
5.Czykwin Elżbieta, Mniejszości narodowe i etniczne a samorząd (w świetle ustawy „o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym”), „Administracja Publiczna. Studia Krajowe i Międzynarodowe” 2010, nr 2(16).
6.Eriksen Thomas Hylband, Etniczność i nacjonalizm. Ujęcie antropologiczne, Kraków, 2013.
7.Fenton Steve, Etniczność, Warszawa 2007.
8.Ganowicz Ewa, Niepartyjne formy ekspresji politycznej mniejszości narodowych, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica” 2013, t. XI.
9.Kurzępa Elżbieta, Sytuacja administracyjnoprawna mniejszości narodowych w Polsce, Toruń 2009.
10.Łodziński Sławomir, Równość i różnica. Mniejszości narodowe w porządku demokratycznym w Polsce po 1989 roku, Warszawa 2005.
11.Plewko Jadwiga, Mniejszości narodowe w wymiarze lokalnym, Lublin 2009.
12.O’Sullivan Tim, Hartley John, Sunders Danny, Montgomery Martin, Fiske John, Kluczowe pojęcia w komunikowaniu i badaniach kulturowych, Wrocław 2005.
13.Szczepański Andrzej, Aktywność społeczno-polityczna mniejszości niemieckiej na Śląsku Opolskim po 1989 roku, Toruń 2013.
14.Wierzbicki Andrzej, Etniczność i narody w Europie i Azji Centralnej. Perspektywa teoretyczna i egzemplifikacyjna, Warszawa 2014.
15.Zenderowski Radosław, Pieńkowski Jakub, Kwestie narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej, t. I, Zagadnienia teoretyczne, Warszawa 2014.