Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI    DOI: 10.18276/ap.2015.33-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 3/2015 (33)
Udział przedstawicieli ruchów miejskich w wyborach samorządowych w 2014 roku – sukces czy porażka?

Autorzy: Bartosz Mazurkiewicz
Uniwersytet Szczeciński, Instytut Politologii i Europeistyki

Wojciech Paukszteło
Uniwersytet Szczeciński, Instytut Politologii i Europeistyki
Słowa kluczowe: ruchy miejskie wybory samorząd polityka miejska
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (127-140)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Ruchy miejskie są nowym zjawiskiem obserwowanym w Polsce. Stanowią przejaw demokracji obywatelskiej, przeciwwagę dla braku zaangażowania ludzi w politykę oraz oddzielania się obywateli od spraw publicznych. W artykule opisano fenomen ruchów miejskich na świecie – genezę, rozwój i znaczenie. Scharakteryzowano początki działalności ruchów miejskich w Polsce oraz opisano udział w wyborach kandydatów wywodzących się z tego nurtu. Ponadto podjęto próbę oceny tego, czy przedstawiciele ruchów miejskich odnieśli sukces czy też porażkę w wyborach samorządowych w 2014 roku.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bendyk Edwin, Deklaracja słupska – nowa, progresywna polityka miejska, http://antymatrix.blog.polityka.pl/2015/03/18/konfederacja-slupska-deklaracja-nowej-progresywnej-polityki-miejskiej.
2.Borkowski Sebastian, Lech Mergler: Wierzę, że Platforma w Poznaniu się zmieniła, www.miastopoznaj.pl/polityka/781-wierze-ze-platforma-w-poznaniu-sie-zmienila.
3.Castells Manuel, Siła tożsamości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
4.Clark Terry N., Structural Realignments in American City Politics: Less Class, More Race and a New Political Culture, „Urban Affairs Review” 1996, vol. 31, nr 3.
5.Clark Terry N., Hoffmann-Martinot Vincent, The New Political Culture, Westview Press Boulder 1998.
6.Drzonek Maciej, Reelekcje prezydentów miast w wyborach bezpośrednich w Polsce, Wydawnictwo Dante, Kraków 2013.
7.Dymek Jakub, Śpiewak: Jestem z lobby. Lobby mieszkańców, www.krytykapolityczna.pl/artykuly/miasto/20141021/spiewak-jestem-z-lobby-lobby-mieszkancow.
8.Erbel Joanna, Ruchy miejskie nie chcą być konserwą 2.0, www.krytykapolityczna.pl/artykuly/miasto/20141211/erbel-nastepny-ruch-ruchow-kongres-w-slupsku.
9.Herbst Krzysztof, Ruchy nieformalne a kierunki rozwoju ekonomii społecznej. Rekomendacje dla polityk publicznych, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013.
10.http://kongresruchowmiejskich.pl.
11.http://miastojestnasze.org/zakochaj-sie-w-referendum.
12.Inglehart Ronald, Culture Shift in Advanced Industrial Society, Princeton University Press, Princeton 1990.
13.Kacperski Wojciech, Po co nam ruchy miejskie po wyborach?, http://kulturaliberalna.pl/2014/12/22/ruchy-miejskie-wybory-samorzadowe.
14.Karpieszuk Wojciech, Aktywistów wchłonie system. „Poszli w establishment” – wywiad z prof. Bohdanem Jałowieckim, http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34889,17156463,Aktywistow_wchlonie_system___Poszli_w_establishment_.html.
15.Karpieszuk Wojciech, Ruchy miejskie skręcają na prawo, http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,17125052,Ruchy_miejskie_skrecaja_na_ prawo_ _KOMENTARZ_.html.
16.Katznelson Ira, Miasto Okopy: miejska polityka i wzornictwo klasy w Stanach Zjednoczonych, The University of Chicago Press, Chicago 1981.
17.Kowalewski Maciej, Organizowanie miejskiego aktywizmu w Polsce: Kongres Ruchów Miejskich, „Przestrzeń Społeczna” 2013, nr 6.
18.Kozek Bartłomiej, Łączy nas miastopogląd, www.instytutobywatelski.pl/23378/lupa-instytutu/laczy-nas-miastopoglad.
19.Kubicki Paweł, Opór i projekt, www.instytutobywatelski.pl/2575/blogi/kwestie-miejskie/opor-i-projekt.
20.Kusiak Joanna, Media nie rozumieją Sokratesa z Deszczna, http://wyborcza.pl/politykaekstra/1,142703,17142637,Media_nie_rozumieja_Sokratesa_z_Deszczna.html.
21.Kusiak Joanna, Początek pewnej epoki. Ruchy miejskie po wyborach samorządowych, http://kulturaliberalna.pl/2014/11/21/poczatek-pewnej-epoki-ruchy-miejskie-wyborach-samorzadowych.
22.Lipoński Seweryn, Bojarski Piotr, Wiceprezydent Wudarski: Zmieńmy Poznań kierując się „miastopoglądem”, http://poznan.wyborcza.pl/poznan/1,36037,17117206,Wiceprezydent_Wudarski__Zmienmy_Poznan_kierujac_sie.html.
23.Łączy nas MIASTOpogląd, http://czasmieszkancow.pl/laczy-nas-miastopoglad.
24.Łuczak Katarzyna, Nowe ruchy miejskie na przykładzie ruchu społecznego „Szacunek dla Łodzi”; tożsamość aktorów a skuteczność działań ruchu w wymiarze realnym i wyobrażonym, „Acta Universitatis Lodziensis” 2013, nr 47.
25.Marcuse Peter, https://pmarcuse.wordpress.com.
26.Mergler Lech, Pobłocki Kacper, Wudarski Maciej, Antybezradnik przestrzenny – prawo do miasta w działaniu, Fundacja Res Publica, Warszawa 2013.
27.NaM-PiS-Oblicza: Z nikim nie wykluczamy współpracy, www.raciborz.com.pl/nam-znikim-nie-wykluczamy-koalicji,37555.html.
28.Nawratek Krzysztof, Koniec ruchów miejskich?, http://krzysztofnawratek.blox.pl/2013/05/711-koniec-ruchow-miejskich.html.
29.O nas, http://ruchymiejskie.pl/o-nas/.
30.Pieńkosz Piotr, Rozłam w Śródmieściu, www.poludnie.com.pl/aktualnosci/item/323-rozlam-w-srodmiesciu.
31.Pluciński Przemysław, Im lepiej, tym gorzej albo widmo kryzysu miejskich ruchów społecznych?, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2015, nr 77.
32.Pluciński Przemysław, Miejskie (r)ewolucje. Radykalizm retoryki a praktyka reformy, „Praktyka Teoretyczna” 2014, nr 9, www.praktykateoretyczna.pl/czasopismo/miejskie-rewolucje.
33.Pobłocki Kacper, Wskrzeszenie człowieka publicznego, www.krytykapolityczna.pl/artykuly/miasto/20141219/poblocki-wskrzeszenie-czlowieka-publicznego-polemika.
34.Przygoda Krzysztof, Studniówkowy zjazd progresywnych włodarzy, http://gryf24.pl/2015/03/17/studniowkowy-zjazd-progresywnych-wlodarzy-zdjecia.
35.Puchejda Adam, Wygrała polityka. Ruchy miejskie po wyborach samorządowych, http://kulturaliberalna.pl/2014/11/20/polityka-ruchy-miejskie-wybory-samorzadowe.
36.Rąpalski Piotr, Kraków Przeciw Igrzyskom wystartuje w wyborach. Leśniak na prezydenta, www.gazetakrakowska.pl/artykul/3485717,krakow-przeciw-igrzyskom-wystartuje-w-wyborach-lesniak-na-prezydenta-sonda,id,t.html.
37.Rozmowa z Pawłem Leszczyńskim, politologiem i profesorem PWSZ, http://kuriergorzowski.pl/?rozmowa-z-pawlem-leszczynskim-politologiem-i-profesorem-pwsz,355.
38.Siek Anna, Zmiana władzy w Poznaniu. „Moja wygrana to sukces ruchów miejskich”, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,17055807,Zmiana_wladzy_w_Poznaniu___Moja_wygrana_to_sukces.html.
39.Seroka Katarzyna, Haussmann i przebudowa Paryża: od średniowiecznej zabudowy do nowoczesnej metropolii, http://histmag.org/Haussmann-i-przebudowa-Paryza-odsredniowiecznej-zabudowy-do-nowoczesnej-metropolii-6669.
40.Toborek Piotr, Wybory samorządowe: Ruchy miejskie mają radnych w Toruniu, Raciborzu i w Opolu. W Gorzowie nawet prezydenta, www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/wybory-samorzadowe-ruchy-miejskie-maja-radnych-w-toruniu
41.-raciborzu-i-w-opolu-w-gorzowie-nawet-prezydenta,65846.html.
42.Wojtasik Waldemar, Systemowa specyfika wyborów samorządowych w Polsce, „Rocznik Nauk Społecznych” 2013, nr 1.
43.Wojtasik Waldemar, Wpływ wyborów samorządowych z 2010 roku na system partyjny, w: Wybory samorządowe 2010, red. Mariusz Kolczyński, Waldemar Wojtasik, Wydawnictwo REMAR, Katowice 2011.
44.Zaręba Michał, Radna Torunia Magdalena Olszta-Bloch odchodzi z klubu Czas Mieszkańców, www.radiopik.pl/2,34375,radna-torunia-magdalena-olszta-bloch-odchodzi-z-.Zieloni w wyborach samorządowych – podsumowanie, http://partiazieloni.pl/zieloni-w-wyborach-sam
45.Żygadło Łukasz, PO traci władzę w Opolu. Pierwszy raz w historii PiS wchodzi do gry, a prawica znakomicie współpracuje, http://wpolityce.pl/polityka/228006-po-traci-wladze-w-opolu-pierwszy-raz-w-historii-pis-wchodzi-do-gry-a-prawica-znakomicie-
46.wspolpracuje.