Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI    DOI: 10.18276/ap.2015.33-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 3/2015 (33)
Kariera polityczna w kontekście różnych kryteriów przywództwa we władzach miejskich

Autorzy: Agata Nijander-Dudzińska
Akademia Ignatianum w Krakowie
Słowa kluczowe: samorząd władze miejskie przywództwo lokalne kariera polityczna
Rok wydania:2015
Liczba stron:15 (76-90)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł dotyczy karier politycznych członków władz miejskich w kontekście przywództwa. Punktem wyjścia są wyniki badań funkcjonowania samorządu Rzeszowa, w których zidentyfikowano liderów, jacy pojawili się we władzach miejskich w latach 1990–2002. Kontekst analizy stanowią cztery wymiary przywództwa: psychologiczny, prawno-instytucjonalny, systemowo partyjny oraz kulturowo-społeczny. Celem artykułu jest analiza kierunków i dróg karier politycznych tych liderów oraz identyfikacja uwarunkowań przebiegu tych karier.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Drzonek Maciej, Reelekcje prezydentów miast w wyborach bezpośrednich w Polsce, Wydawnictwo Dante, Kraków 2013.
2.Model przywództwa: wymiar lokalny, krajowy, międzynarodowy, red. Andrzej K. Piasecki, Wydawnictwo Profesja, Kraków 2006.
3.Nijander-Dudzińska Agata, Mechanizmy funkcjonowania władz miejskich Rzeszowa w okresie transformacji (analiza socjologiczno-politologiczna), pod kierunkiem prof. dr. hab. M. Malikowskiego, UR, Rzeszów 2007 (mps).
4.Nijander-Dudzińska Agata, Wokół lidera miejskiego. Samorząd Rzeszowa w latach 2006–2010, w: Rzeszów w XX-leciu III RP, red. Marian Malikowski, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2012.
5.Pawłowska Agnieszka, Prawno-instytucjonalny wymiar przywództwa lokalnego (na przykładzie wybranych państw), w: Model przywództwa: wymiar lokalny, krajowy, międzynarodowy, red. Andrzej K. Piasecki, Wydawnictwo Profesja, Kraków 2006.
6.Rzeszów w XX-leciu III RP, red. Marian Malikowski, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2012.
7.Swianiewicz Paweł, Klimska Urszula, Kto rządzi gminą i jak? Lokalni liderzy polityczni w teorii i praktyce samorządu w Polsce, SRiL 2003, nr 4 (14).