Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2017.41-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 3/2017 (41)
Bańska Bystrzyca – bastion partyjny i trampolina do sukcesu ogólnopaństwowego L’SNS w wyborach w 2016 roku?

Autorzy: Kinga Wojtas
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Słowa kluczowe: Słowacja wybory regionalne i parlamentarne Partia Ludowa Nasza Słowacja (L’SNS) Martin Kotleba
Rok wydania:2017
Liczba stron:14 (113-126)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W marcu 2016 roku skrajnie prawicowa Partia Ludowa Nasza Słowacja (Ľudová strana – Naše Slovensko – L’SNS) uzyskała 8,04% w wyborach do parlamentu. Organizacja ta, po delegalizacji w 2006 roku, odrodziła się w 2010 roku, a w 2013 roku jej lider – Martin Kotleba – zwyciężył w bezpośrednich wyborach na przewodniczącego samorządowego kraju (regionu) Bańska Bystrzyca. Celem niniejszego artykułu jest analiza roli regionu Bańskiej Bystrzycy jako bastionu partyjnego (terenu o wysokim poparciu dla ugrupowania) i jego znaczenia w osiągnięciu zaskakująco wysokiego wyniku w wyborach w 2016 roku.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Atlas rómskych komunít na Slovensku 2013 (2014). Bratislave: Regionálne centrum Rozvojového programu OSN Pre Európu a Spoločenstvo nezávislých štátov v Bratislave, UNDP.
2.Ban, A. (2015). Vodca a jeho kraj. Pobrane z: https://www.tyzden.sk/casopis/27259/vodca-a-jeho-kraj/ (11.06.2017).
3.Black, D. (1958). The Theory of Committees and Elections. Cambridge: Cambridge University Press.
4.Gregor, K. (2015). Who are Kotleba’s Voters? Voters’ Transitions in the Banská Bystrica Region in 2009–2014. Sociológia, 47, 235–252.
5.Gyarfášová, O. (2010). Slovenské parlamentné voľby 2010: nacionálna agenda na ústupe? Středoevropské politické studie, XIII/1, 65–84.
6.Hix, S., Marsh, M. (2007). Punishment or Protest? Understanding European Parliament Elections. Journal of Politics, 69 (2), 495–510.
7.http://volby.statistics.sk/nrsr/nrsr2012/sr/tab9obv.jsp@lang=sk.htm (21.06.2017).
8.http://volby.statistics.sk/nrsr/nrsr2016/en/data04.html (10.05.2017).
9.http://preferencie.teraz.sk/ (24.05.2017).
10.https://osobnost.aktuality.sk/marian-kotleba/ (13.09.2017).
11.http://volby.statistics.sk/osk/osk2013/VUC/Tabulka18_en.html (9.05.2017).
12.http://volby.statistics.sk/osk/osk2013/VUC/Tabulka5_en.html (9.05.2017).
13.http://volby.statistics.sk/osk/osk2013/VUC/Tabulka8_en.html (9.05.2017).
14.http://volby.statistics.sk/osk/osk2013/VUC/Tabulka9_en.html (9.05.2017).
15.http://volby.statistics.sk/nrsr/nrsr2016/sk/data02.html (18.06.2017).
16.http://www.naseslovensko.net/kategoria/nasa-praca/bbsk/ (21.06.2017).
17.Kluknavská, A. (2012). Krajne pravicové strany v parlamentných volbách 2012 na Slovensku, Rexter, 1, 1–35.
18.Kluknavská, A. (2015). A Right-wing Extremist or People’s Protector? Media Coverage of Extreme Right Leader Marian
19.Kotleba in 2013 Regional Elections in Slovakia. East European Journal of Society and Politics, 1, 147–165.
20.Kostelanský, L. (2013). Volila som Mariana Kotlebu na protest. Pobrane z: http://dennik.hnonline.sk/slovensko/538904-volila-som-mariana-kotlebu-na-protest, (23.06.2017).
21.Kyselová, A. (2003). Polhorskí Rómovia na rabovačky nie sú. Pobrane z: https://nasabystrica.sme.sk/c/1606089/polhorskiromovia-na-rabovacky-nie-su.html#axzz4lNVlEsqv (21.06.2017).
22.Maj, P. (2012). Województwa Podkarpackie i Zachodniopomorskie: bastiony Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej. W: A. Pawłowska, Z. Rykla (red.), Region i regionalizm w socjologii i politologii. Rzeszów: Wydawnictwo
23.Uniwersytetu Rzeszowskiego.
24.Mesežnikov, G., Gyárfášová, O. (2016). Súčasný pravicový extrémizmus a ultranacionalizmus na Slovensku: Stav, trendy, podpora, Bratislava: IVO.
25.Mikuš, R.D., Gurňák, D., Máriássyová, A. (2016). Analýza volebnej podpory Mariána Kotlebu ako reprezentanta krajnej pravice v krajských voľbách 2013. Sociológia, 48, 48–70.
26.Lewis, P.G. (2000). Political Parties in Post-Communist Eastern Europe, London: Routledge.
27.Powell, E.N., Tucker, J.A. (2009). Revisiting Electoral Volatility in Post-Communist Countries: New Data, New Results and New Approaches. British Journal of Political Science papers.ssrn.com, 123–147. DOI:10.1017/S0007123412000531.
28.(24.05.2017).
29.Rybar, M., Spac, P. (2017). Slovakia: The Unbearable Lightness of Regionalization. W: A.H. Shake (red.), Regional and National Elections in Eastern Europe. Territoriality of the Vote in Ten Countries. Palgrave Macmillan, UK.
30.Spac, P., Sloboda, D. (2014). Municipalizácia, volebný systém a možnosti participácie v miestnej samospráve na Slovensku. Piestany: Komunalne vyskumne a poradenske centrum.
31.Swianiewicz, P. (2011). Empiryczna typologia systemów samorządowych w krajach Europy. Samorząd terytorialny, 11, 5–21.
32.Teliščáková, D. (2012). Napäté vzťahy s Rómami chcú riešiť prácou a bývaním. Pravda, 5 czerwca.
33.Wojtas, K. (2009). Słowacka partia Smer – źródła sukcesu. Studia Politologiczne, 13, 202–215.
34.Wojtas, K. (2017). Partie etniczne Europy Środkowej w wyborach parlamentarnych i lokalnych. Etnicyzacja systemów partyjnych? W: M. Drzonek, M. Musiał-Karg, A. Wołek (red.), Ćwierć wieku polityki lokalnej w Europie Środkowo-Wschodniej. Kraków: Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM.
35.Wojtasik, W. (2005). Drugorzędność wyborów samorządowych w teorii i badaniach empirycznych. Pobrane z: researchgate.net (15.05.2017).
36.Volebný program politickej strany. Pobrane z: http://www.naseslovensko.net/kategoria/nasa-praca/bbsk/ (13.04.2017).
37.Žúborová, V., Borarosová, I. (2017). The Myth of the Angry Voters: Parliamentary Election in Slovak Republic. Slovak Journal of Political Sciences, 17 (1), 34–48.