Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432     DOI: 10.18276/ap.2017.41-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 3/2017 (41)
Kto rządzi? Grupy interesu w konflikcie ekologicznym w mieście

Autorzy: Robert Bartłomiejski
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny
Słowa kluczowe: władza konflikt grupy interesu prawo do miasta miasto
Rok wydania:2017
Liczba stron:8 (85-92)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł dotyczy problematyki miasta i, z teoretycznego punktu widzenia, stanowi próbę powiązania dwóch wątków: prawa do miasta oraz konfliktu ekologicznego w mieście. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie: kto rządzi miastem? W pierwszej części zaprezentowano syntetyczny szkic definiujący konflikt ekologiczny w mieście, osadzając go w literaturze miejskiej. W kolejnej części przedstawiono zależności relacyjne między grupami interesu biorącymi udział w miejskich konfliktach ekologicznych. Następnie skupiono się na ideologii ruchów miejskich, w tym „prawie do miasta” i „miejskiej obywatelskości”. Na zakończenie postawiono tezę, że miasto stanowi swoistą sieć powiązań, co sprawia, że rządzenie całym miastem przez jedną grupę interesu jest niemożliwe.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Arendt, H. (2000). Kondycja ludzka. Warszawa: Fundacja Aletheia.
2.Augustyniak, M. (2010). Max Weber o władzy i odpowiedzialności w polityce. Studia Prawnoustrojowe, 11, 39–54.
3.Bartłomiejski, R. (2015). Mieszkańcy osiedla w sytuacji konfliktu ekologicznego w mieście. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
4.Blokland, T., Hentschel, C., Holm, A., Lebuhn, H., Margalit, T. (2015). Urban Citizenship and Right to the City: The Fragmentation of Claims. International Journal of Urban and Regional Research, 39, 655–665.
5.Błaszczyk, M. (2013). W poszukiwaniu socjologicznej teorii rozwoju miasta. Meandry ekonomii politycznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
6.Brenner, N., Theodore, N. (2002). Cities and the geographies of “Actually Existing Neoliberalism”. Antipode, 34 (3), 349–379.
7.Buczkowski, P., Matczak, P. (red.) (2004). Konflikt nieunikniony: wspólnoty i władze lokalne wobec konfliktów spowodowanych rozwojem. Poznań: Wydawnictwo WSB.
8.Castells, M. (2013). Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w erze internetu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
9.Castells, M. (2013). Władza komunikacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
10.Castells, M. (1982). Kwestia miejska. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
11.Dahl, R. (1961). Who governs? New Haven: Yale University Press.
12.Dahl, R. (1971). Polyarchy: Participation and Opposition. New Haven: Yale University Press.
13.Drzonek, M. (2013). Reelekcje prezydentów miast w wyborach bezpośrednich w Polsce. Kraków: Wydawnictwo Dante.
14.Farell, J. (2015). The Battle for Yellowstone. Morality and the Sacred Roots of Environmental Conflict. Princeton–Oxford: Princeton University Press.
15.Giddens, A. (2003). Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji. Poznań: Zysk i S-ka.
16.Harvey, D. (2015). Od menedżeryzmu do przedsiębiorczości: transformacja procesu rządzenia miastami w późnym kapitalizmie. Zarządzanie Publiczne, 3 (33), 84–105.
17.Herzog, L. A. (2015). Global Suburbs: Urban Sprawl from the Rio Grande to Rio de Janeiro. New York–London: Routledge.
18.Hunter, F. (1963). Community Power Structure. A Study of Decision-makers. Garden City, NY: Doubleday, Anchor Books.
19.Kajdanek, K., Pluta, J. (2016). Aktywność lokalna w przestrzeni publicznej a potencjał grup interesu. Przegląd Socjologiczny, 65 (1), 101–124.
20.Kowalewski, M. (2016). Protest miejski. Przestrzenie, tożsamości i praktyki niezadowolonych obywateli miast. Kraków: Nomos.
21.Kowalewski, M. (2013). Organizacja miejskiego aktywizmu w Polsce: Kongres Ruchów Miejskich. Przestrzeń Społeczna (Social Space), 2/6, 99–124.
22.Kubicki, P. (2011). Nowi mieszczanie – nowi aktorzy na miejskiej scenie. Przegląd Socjologiczny, 60 (2–3), 203–227.
23.Kubicki, P. (2016). Polskie ruchy miejskie: polityczne czy kulturowe? Przegląd Socjologiczny, 65 (1), 65–80.
24.Lefebvre, H. (2012). Prawo do miasta. Praktyka Teoretyczna, 5, 183–197.
25.Logan, J., Molotch, H. (1987). Urban Fortune: The Political Economy of Place. Berkeley: University of California Press.
26.Mackinnon, D., Cumbers, A. (2007). An Introduction to Economic Geography: Globalization, Uneven Development and Place. Harlow: Pearson Addison Wesley.
27.MacIntyre, A.C. (1988). Whose Justice? Which Rationality? Notre Dame, Ind.: University of Notre Dame Press.
28.Majer, A. (2014). Odrodzenie miast. Łódź–Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
29.Molotch, H. (1976). The City as a Growth Machine: Towards a Political Economy of Place. American Journal of Sociology, 82, 309–332.
30.Mucha, J. (1978). Konflikt i społeczeństwo. Z problematyki konfliktu społecznego we współczesnych teoriach zachodnich. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
31.Paukszteło, W., Mazurkiewicz, B. (2015). Udział przedstawicieli ruchów miejskich w wyborach samorządowych w 2014 roku – sukces czy porażka? Acta Politica, 33, 127–140.
32.Rychard, A. (1995). Władza i interesy w gospodarce polskiej u progu lat osiemdziesiątych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza.
33.Sagan, I. (2016). Młoda demokracja a neoliberalna polityka miejska. Przegląd Socjologiczny, 65 (1), 9–26.
34.Sagan, I. (2000). Miasto – scena konfliktów i współpracy. Rozwój miasta w świetle koncepcji reżimu miejskiego. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
35.Sassen, S. (2006). Territory, Authority, Rights. From Medieval to Global Assemblages. Princeton: Princeton University Press.
36.Stone, C.N. (1989). Regime Politics: Governing Atlanta 1946–1988. Kansas: University Press of Kansas.
37.Stowarzyszenie Klon/Jawor (2016). Kondycja sektora organizacji pozarządowych 2015. Warszawa.
38.Staniszkis, J. (1989). Ontologia socjalizmu. Warszawa: InPlus.
39.Swianiewicz, P., Klimska, U., Mielczarek, A. (red.) (2004). Nierówne koalicje – liderzy miejscy w poszukiwaniu nowego modelu zarządzania rozwojem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
40.Touraine, A. (2010). Samotworzenie się społeczeństwa. Kraków: Nomos.
41.Weber, M. (2002). Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.