Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2017.41-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 3/2017 (41)
Totalitarne wizje przebudowy stołecznych miast – casus Rzymu i Berlina

Autorzy: Marek Żyromski
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Słowa kluczowe: Rzym Berlin przebudowa Speer
Rok wydania:2017
Liczba stron:14 (17-30)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest prezentacja planów przebudowy Rzymu i Berlina jako istotnego elementu procesu legitymizacji totalitarnych systemów politycznych (odpowiednio włoskiego faszyzmu i niemieckiego nazizmu). Przebudowa stolicy Włoch rozpoczęła się od odsłonięcia wielu istotnych zabytków antycznego Rzymu (np. Ara Pacis Augustae czy Koloseum). Dzięki stworzeniu nowych arterii komunikacyjnych (np. via dell’Impero – obecnie Via dei Fori Imperiali czy via della Conciliazione) możemy dziś swobodnie poruszać się po Wiecznym Mieście. Następnie stworzono miasteczko uniwersyteckie (città universitaria), tereny sportowe (Foro Mussolini, obecnie Foro Italico) czy tereny wystawiennicze (EUR). Natomiast plany stworzenia nowej stolicy hitlerowskiej Trzeciej Rzeszy (Germania) pozostały na makietach i deskach kreślarskich.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adam, P. (1992). The Arts of the Third Reich. London: Thames and Hudson.
2.Balfour, A. (1990). Berlin. The Politics of Order 1737–1989. New York: Rizzoli.
3.Beetham, D. (1991). The Legitimation of Power. London: MacMillan.
4.Beetham, D. (2001). Political Legitimacy. W: K. Nash, A. Scott (red.), The Blackwell Companion to Political Sociology (s. 107–116). London: Blackwell.
5.Burrin, Ph. (2013). Faszyzm, nacjonalizm, autorytaryzm. Kraków: Universitas.
6.Bullock, A. (2000). Hitler. Studium tyranii. Warszawa: Iskry.
7.Cederna, F. (1979). Mussolini Urbanista. Lo sventramento di Roma negli anni del consenso. Roma: Laterza.
8.Duggan, Ch. (2008). The Force of Destiny. A history of Italy since 1796. London: Allen Lane.
9.Ricci, F.M. (red.) (1999). Enciclopedia di Roma dale origini all’anno Duemila. Roma: FMR editore.
10.Etkin, R.A. (1994). Symbolic Space. French Enlightenment. Architecture and its Legacy. Chicago: University of Chicago Press.
11.Gentile, E. (1993). Il culto del Littorio: La sacralizzazione della politica fascista. Roma: Laterza.
12.Hägg, G. (2015). Mussolini. Butny faszysta. Warszawa: Prószyński i S-ka.
13.Hughes, R. (2012). Rzym. Warszawa: Magnum.
14.Kostof, S. (1978). The Emperor and the Duce. The Planing of Piazzale Augusto Imperatore in Rome. W: H.A. Milton, L. Nochlin (red.), Art and Architecture in the Service of Politics (s. 270–325). Cambridge: Harvard University Press.
15.Mann, M. (2004). Fascists. New York: Cambridge University Press.
16.Marcello, F. (2001). Rationalism versus Romanità: the Changing Role of the Architect in the Creation of the Ideal Fascist City. Sydney: niepublikowana praca doktorska.
17.Mazower, M. (2011). Imperium Hitlera. Nazistowskie rządy w okupowanej Europie. Warszawa: Świat Książki.
18.Milton, H.A. (1978). Some New Towns in Italy in the 1930s. W: H.A. Milton, L. Nochlin (red.), Art and Architecture in the Service of Politics (s. 326–341). Cambridge (Mass.): Harvard University Press.
19.Moorhouse, R. (2011). Stolica Hitlera. Życie i śmierć w wojennym Berlinie. Kraków: Znak.
20.Nicoloso, P. (2008). Mussolini architetto. Propaganda e paesaggio urbano nell’Italia fascista. Torino: Giulio Einaudi.
21.Overy, R. (2009). Dyktatorzy. Hitler i Stalin. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
22.Rossi, P.O. (1991). Roma. Guida all’architettura moderna 1909–1991. Bari: Edizioni Laterza.
23.Shapiro, E.R. (1987). Building under Mussolini. Ann Arbor: Yale University Press.
24.Sudjic, D. (2015). Kompleks gmachu. Architektura władzy. Warszawa: Fundacja Centrum Architektury.
25.Thies, J. (2012), Hitler’s Plans For Global Domination. Nazi Architecture and Ultimate War Aims. New York: Berghahn Books.
26.Volker, U. (2015). Hitler. Narodziny zła 1889–1939. Warszawa: Prószyński i S-ka.
27.Whittam, J. (1995). Fascist Italy. Manchester: Manchester University Press.
28.Żyromski, M. (2003). Zasady legitymizacji porządku społeczno-politycznego. Przegląd Politologiczny, 2, 63–71.
29.Żyromski, M. (2004). Sztuka jako wyraz propagandy imperialnej – tradycje antyczne w architekturze Rzymu w okresie rządów Benito Mussoliniego. Przegląd Politologiczny, 3, 37–51.
30.Żyromski, M. (2006). Nazistowskie plany przebudowy Berlina jako wyraz totalitarnej władzy Hitlera. Przegląd Politologiczny, 2, 117–123.
31.Żyromski, M. (2009). Ideology, Propaganda and Symbols of Power. The Example of Capital of Rome. Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM.
32.Żyromski, M. (2015). Propaganda w systemach totalitarnych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM.
33.Żyromski, M. (2016). Leni Riefenstahl – Woman Artist in Service of the Totalitarian System. W: M. Musiał-Karg, E. Lesiewicz (red.), Womes’s Role and their Participation in the Public Life of the Visegrad Countries (s. 133–139). Poznań-Ùsti nad Labem: Faculty of Political Science and Journalism Adam Mickiewicz University.