Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 4/2014 (30)
Dekomunizacja Albanii – lustracja, wymiar sprawiedliwości i pomoc UE

Autorzy: Ewelina Targosz
Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Słowa kluczowe: lustracja, Albania, dekomunizacja, pomoc przedakcesyjna, UE
Rok wydania:2014
Liczba stron:16 (55-70)

Abstrakt

Albania pod rządami Envera Hodży zyskała opinię najkrwawszego reżimu w Europie, dlatego niewątpliwie ważne jest, z punktu widzenia demokratycznego państwa, pociągnięcie do odpowiedzialności winnych za zbrodnie popełnianie podczas reżimu komunistycznego. Lustracja w Albanii, rozpoczęta przez Partię Demokratyczną, wzbudziłajednak wiele wątpliwości, zarówno w kraju, jak i zagranicą, ze względu na sprzeczność nie tylko z państwowymi, ale także międzynarodowymi standardami prawa. Unia Europejska od czasu kryzysu politycznego wywołanego uchwaleniem ustaw lustracyjnych, aktywnie wspiera demokratyzację i rządy prawa w Albanii. W artykule przeanalizowano prawo lustracyjne oraz wybrane działania UE na rzecz umocnienia demokratyzacji i rządów prawa w Albanii. Scharakteryzowano także zmiany w systemie sądownictwa po upadku komunizmu w Albanii.

Bibliografia

1.Albania Political Imprisonment and the Law, Amnesty International 1984, s. 19, www.amnesty.org/en/library/asset/EUR11/004/1984/en/e688790d-e83a-4c6b-b487 -fdfbe223b7f0/eur-110041984en.pdf
2.Armakolas I., Feta B., Albanian politics: The ‘prehistory’ of a coming political clash, ELIAMEP Briefing Notes, 16/2012, April 2012, www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2012/04/Briefing-Notes_16_April-2012_Armakolas_Feta.pdf
3.Balaš V., Albanian Lustration Acts, Its Constutional and International Law Pros and Cons, s. 185, http://files.cyil.eu/200000018-01b1f02aba/CYIL_12_balas.pdf
4.Horne C.M., Still Addressing Communist Legacies across Central and Eastern Europe: Complicity, Trust, and Lustration, http://cynthiamhorne.weebly.com/uploads/8/9/9/8/8998042/horne--trust_and_lustration-bbc.pdf
5.Disclosing hidden history: Lustration in the Western Balkans, Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe, Saloniki 2005, www.cdsee.org/pdf/lustration_documentation.pdf
6.Elbasani A., Lipinski A., Public Contestation and Politcs of Transitional Justice: Poland and Albania Compared, EUI Working Papers SPS 2011/02, San Domenico di Fiesole 2011.
7.European Commission, Programme CARDS 2002 Financing Proposal for Albania, CARDS 2003 Albania-Financing Proposal final, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/financial_assistance/cards/publications/ap_albania_03_en.pdf
8.European Commission, Programme CARDS 2003 Financing Proposal for Albania, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/financial_assistance/cards/publications/ap_albania_03_en.pdf
9.European Commission, Amended CARDS Action Programme 2004 for Albania, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/financial_assistance/cards/publications/ap_albania_2004_amend_en.pdf
10.European Commission, Ad-Hoc Evaluation Final Report Albania CARDS Annual Programme 2005, 17.12.2005, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/financial_assistance/phare/evaluation/ad_hoc_albania_cards_final_report_171208_en.pdf
11.Human rights in Post-Communist Albania, Human Rights Watch, London, Brussels, Los Angeles, Washington 1996.
12.O’Donnel J., A coming of an Age – Albania under Enver Hoxha, New York 1999.
13.SE Times, Albanian lustration law criticized, www.setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/en_GB/features/setimes/features/2009/02/05/feature-02 EU Pans Albania’s Lustration Law, www.balkaninsight.com/en/article/eu-pans-albanias-lustration-law