Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2017 (40)
Spis treści

Rok wydania:2017
Liczba stron:1 (3-3)
Pobierz plik

Plik artykułu