Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2017.40-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2017 (40)
Europa Środkowo-Wschodnia – między demokracją a autorytaryzmem

Autorzy: Mariusz Brzostek
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny
Słowa kluczowe: teoria kręgów koncentrycznych top-down teoria europeizacji integracja europejska Unia Europejska Europa Środkowo-Wschodnia europeizacja demokracja
Rok wydania:2017
Liczba stron:16 (5-20)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Państwa Europy Środkowej, mimo formalnej budowy demokracji liberalnej jako modelu rządzenia, wciąż borykają się z trudnościami. Los demokracji nie jest ostatecznie przesądzony. Pytanie o przyszłość pozostaje otwarte. Autor widzi kilka przyczyn takiego stanu rzeczy. Po pierwsze, idealistyczne podejście do samej demokracji jako panaceum na problemy Europy Środkowo-Wschodniej i błędne założenie, że jej implementacja zagwarantuje powszechną szczęśliwość . Po drugie, jej instrumentalne traktowanie przez dotychczasowe elity. Demokracja ma być gwarancją status quo. Po trzecie, brak implementacji jednej bardzo ważnej zasady – przejrzystości rządów prawa. Autor odnosi się też do znaczenia Unii Europejskiej. Na podstawie europeistycznej teorii top-down i modelu Saturna, analizuje potencjalność zachowań państw Europy Środkowo-Wschodniej w omawianym aspekcie z punktu widzenia oddziaływania Unii Europejskiej oraz skali jej wpływu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Arystoteles (2003). Polityka. Pobrane z: http://libertarianin.org/Ebooks/Arystoteles%20-%20Polityka.pdf (10.12.2015).
2.Berlin, I. (1969). Two concepts of Liberty. W: I. Berlin, Four Esseys on Liberty. Oxford: Oxford University Press.
3.Dahl, R. (1971). Polyarchy: Participation and opposition. New Haven–London: Yale Univesity Press.
4.Dahl, R. (1995). Demokracja i jej krytycy. Kraków: Wydawnictwo Znak.
5.Diamond, L. (2014). Is Democracy for Everyone? Center of International Private Enterprise. Pobrane z: http://www.
6.developmentinstitute.org/2014/05/is-democracy-for-everyone/ (20.11.2015).
7.Diamond, L. (2015). Facing Up to the Democrating Recession. Journal of Democracy. The Johns Hopkins University Press: Maryland.
8.Etapy rozszerzenia Unii Europejskiej. Pobrane z: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/pl/displayFtu.html?ftu-Id=FTU_6.5.1.html (20.11.2015).
9.Fukuyama, F. (1996). Koniec historii. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
10.GUS (2012), Rocznik Statystyki Międzynarodowej. Warszawa.
11.Huntington, S. (1995). Trzecia fala demokratyzacji. Warszawa: PWN.
12.Puddington, A. (2015). Discarding Democracy: A Return to the Iron First, Freedom House. Pobrane z: https://freedomhouse.org/report/freedom-world-015/discarding-dedmocracy-return-iron-first (16.11.2015).
13.Ruszkowski, J. (2007). Wstęp do studiów europejskich. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
14.Ruszkowski, J. (2010). Ponadnarodowość w systemie politycznym Unii Europejskiej. Warszawa: Wolters Kluwer.
15.Ruszkowski, J. (2010a). Europeizacja ad extra w zarządzaniu zewnętrznym (external governace) Unii Europejskiej. Rocznik Integracji Europejskiej, 4 (4).