Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 3/2014 (29)
Wymiana handlowa Polski z Armenią, Azerbejdżanem i Gruzją

Autorzy: Krystyna Gomółka
Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska
Słowa kluczowe: Gruzja, Azerbejdżan, Armenia, Polska, handel zagraniczny
Rok wydania:2014
Liczba stron:12 (5-16)

Abstrakt

Handel zagraniczny Polski, w porównaniu z pozostałymi krajami Kaukazu Południowego, najszybciej rozwijał się z Gruzją. W 2001 roku największe obroty handlowe Polska zanotowała z Azerbejdżanem, a w 2012 roku – z Gruzją. Ogółem obroty handlowe Polski w latach 2001–2012 były większe z Gruzją niż Azerbejdżanem. Stało się tak z powodu niepodjęcia realizacji projektu przedłużenia rurociągu Odessa-Brody do Płocka i Gdańska, co umożliwiłoby zwiększenie zakupu paliw płynnych. Słabsze wyniki w handlu z Polską osiągnęła Republika Armenii. Łączne obroty handlowe Polski z państwami Kaukazu Południowego w 2001 roku stanowiły 0,005% całości polskich obrotów, a w 2012 roku – 0,045%. Mimo że cechowała je tendencja wzrostowa, to nie miały one większego wpływu na sytuację ekonomiczną Polski.

Bibliografia

1.Armenia – miasta, w których prowadzone są targi, http://www.wzp.pl/coie/bwp/p-r-m-a-23504/aktualnosci.htm (10.08.2014).
2.Artykuły handlu Polski z Armenią, http://www.erywan.msz.gov.pl/pl/wspolpraca_dwustronna/informator_ekonomiczny (30.06.2014).
3.Azerbejdżan – Przewodnik dla przedsiębiorców, Wyd. UNIDO, Warszawa 2007.
4.dwustronna współpraca gospodarcza, http://www.baku.msz.gov.pl/pl/wspolpraca_obustronna/wspolpraca_gospodarcza (5.07.2014).
5.Hayrapetyan G., Hayrapetyan V., The Regional and International Trade of Armenia.Perspectives and potentials, http://users.freenet.am/~grigorh/files/RA_Trade_Potential.pdf (21.07.2014).
6.http://www.trademap.org/countrymap/Bilateral_TS.aspx (30.06.2014).
7.Obroty handlowe Polski w 2001 r. i 2012 r.: Rocznik Handlu Zagranicznego 2002, GUS, Warszawa 2002.
8.Polisa na wschód, http://www.kuke.com.pl/polisa_na_wschod_mp.php (10.08.2014).
9.Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Republiką Armenii z drugiej strony, podpisanej w Luksemburgu dnia 22 kwietnia 1996 r. w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej, sporządzony w Brukseli dnia 19 maja 2004 r., Dz. U. z 2006 r. nr 39, poz. 270.
10.Rocznik Handlu Zagranicznego 2012, GUS, Warszawa 2013.
11.stosunki dwustronne Gruzja–Polska http://www.stosunkimiedzynarodowe.info/kraj,Gruzja (29.07.2014).
12.stosunki dwustronne Polska–Armenia, http://www.erywan.msz.gov.pl/pl/aktualnosci (29.07.2014).
13.targi i wystawy w Gruzji, http://tbilisi.msz.gov.pl/pl/wspolpraca_dwustronna/wspolpraca_gospodarcza/tbilisi_ge_a_45 (10.08.2014).
14.Targi w Azerbejdżanie, http://bpexpo.pl/2014-bakubuild (30.6.2014).
15.Traktat o przyjaźni i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Gruzji, sporządzony w Tbilisi dnia 20 kwietnia 1993 r., art. 19, Dz. U. z 2000 r. nr 2, poz. 7.
16.Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji o współpracy gospodarczej, sporządzona w Warszawie dnia 5 listopada 2007 r., M.P. z 2008 r., nr 79, poz. 695.
17.Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy gospodarczej, sporządzona w Erewaniu dnia 12 marca 2010 r., M.P. z 2010 r., nr 56, poz. 761.
18.Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o współpracy gospodarczej, sporządzona w Warszawie dnia 30 marca 2005 r., M.P. z 2006 r., nr 10, poz. 128.
19.Umowa o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Republiką Armenii z drugiej strony, podpisana w Luksemburgu dnia 22 kwietnia 1996 r., Dz. U. z 2006 r. nr 39, poz. 269.
20.Umowa stowarzyszeniowa Gruzji z Unia Europejską, http://www.eeas.europa.eu/georgia/assoagreement/assoagreement-2013_en.htm (20.06.2014).
21.Współpraca dwustronna, http://baku.msz.gov.pl/pl/wspolpraca_obustronna (29.07.2014).