Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2014 (28)
Kollektive Erwählung und souveräne Gleichheit
(Wybieranie kolektywne a równość suwerenna)

Autorzy: Joachim von Wedel
Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: wybieranie kolektywne, mit, prawo międzynarodowe, suwerenna równość państw
Rok wydania:2014
Liczba stron:10 (71-80)

Abstrakt

Autor w artykule prezentuje przekonania o wybieraniu kolektywnym, patrząc na nie z perspektywy ich adresatów. Przekonania o wybieraniu kolektywnym (w obrębiejednego narodu), rozpowszechnione w Europie do początku XX wieku, dzisiaj odnaleźć można jeszcze w motywacjach dostrzegalnych u podstaw niektórych działań podejmowanych przez amerykańską politykę zagraniczną. Podczas gdy zasada suwerennej równości państw, ze względu na liczne jej wyjątki, nie może być wykorzystywana jako narzędzie obrony, dwa inne powody przemawiają na rzecz lekkiego traktowania tego zjawiska. Po pierwsze, można oczekiwać, jak w wypadku wszystkich mitycznie uzasadnionych narracji, powolnego dezktualizowania się, przede wszystkim dlatego, że opowiadania o kolektywnym wybieraniu regularnie wiążą się z fazami ekspansji siły państwa, która kiedyś będzie miała swój kres. Po drugie, pewne wątki aktualnych tendencji w stosunkach międzynarodowych – w szczególności wzrastający poziom ich regulacji – coraz bardziej wpływają na zmianę postrzegania przekonań o wybieraniu kolektywnym.

Bibliografia

1.Bornhak C., Einseitige Abhängigkeitsverhältnisse unter den modernen Staaten, Leipzig 1896.
2.Carile M.C., The Vision of the Palace of the Byzantine Emperors as a Heavenly Jerusalem, Spoleto 2012.
3.Dexinger E., Erwählung und jüdisches Selbstverständnis, w: A. Mosser, Hg, „Gottes auserwählte Völker“. Erwählungsvorstellungen und kollektive Selbstfindung in der Geschichte, Frankfurt am Main 2001.
4.Ellenfeld E., Die Gleichheit der Staaten, Königsberg 1925.
5.Ignatieff M., Introduction w: Ignatieff M., American Exceptionalism and Human Rights, Princeton-Oxford 2005.
6.Kissinger H., The Diplomacy Generated by the Arab Spring Replaces Westphalian Principles of Equilibrium with a Generalized Doctrine of Humanitarian Intervention, „Washington Post”, 2. Juni 2012.
7.Moltmann J., Das Kommen Gottes. Christliche Eschatologie, Gütersloh 1995.
8.Münkler H., Die Deutschen und ihre Mythen, Berlin 2009.
9.Seeger Ch., Die unilaterale humanitäre Intervention im System des Völkerrechts, Baden-Baden 2009.
10.Spanos W.V., American Exceptionalism in the Age of Globalization. The Specter of Vietnam, Albany (New York) 2008.