Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2014 (27)
W poszukiwaniu recepty na Europę Regionów – idee Europy stu flag w myśli Yanna Fouéré

Autorzy: Małgorzata Mieczkowska
Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: etniczność, federalizm, regionalizm, Bretania
Rok wydania:2014
Liczba stron:12 (19-30)

Abstrakt

Idea Europy regionów pochodzi od koncepcji federalistycznej. Jedną z jej odmian jest wizja Europy stu flag Yanna Fouéré. Symbol stu flag odzwierciedla różnorodnośćeuropejskich regionów odwzorowywanych bardziej przez wielość regionów niż wielość państw. Symbol stu flag stał się znakiem rozpoznawczym dla zwolenników idei autonomistycznych wzywających do zmiany sposobu podejmowania decyzji w Europie. Autorka opisuje podstawowe założenia tej wizji.

Bibliografia

1.Dzwończyk J., Paradoks federacyjnej wizji Europy Denisa de Rougemonta, „Athenaeum” 2002, nr 8.
2.Fouéré Y., l’Europe aux cent drapeaux, Paris 1968.
3.Górzna K., Kulturowe treści pracy. „List otwarty do Europejczyków”, „Dialogi Polityczne” 2008, nr 2.
4.Keating M., Regions and Regionalizm In Europe, Northampton, Cheltenham 2004.
5.Konopacki S., Dylematy federalizmu europejskiego, „Studia Europejskie” 1998, nr 4.
6.Lynch P., Organising for a Europe of the Regions: The European Free Alliance-DPPE and Politica Representation In the European Union, http://aei.pitt.edu/7954/1/lynch-p11e.pdf.
7.Parzymies S., Europa regionów, „Sprawy Międzynarodowe” 1994, nr 3.
8.Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Warszawa 2002.
9.Ruge U., Die Erfindung des „Europa der Regionen”. Kritische Ideengeschichte eines kon-servativen Konzepts, Frankfurt am Main 2003.
10.www.fondationyannfouere.org.
11.Żelazny W., Francja wobec mniejszości narodowych. Etniczność, Etnopolityka, Etnosocjologia, Tyczyn 2000.