Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2013 (26)
„Akty ustrojowe Wysp Owczych”, wstęp i tłumaczenie Katarzyna Szwed, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, ss. 74.

Autorzy: Małgorzata Mieczkowska
Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: recenzja naukowa
Rok wydania:2013
Liczba stron:8 (139-146)

Abstrakt

Recenzja  publikacji „Akty ustrojowe Wysp Owczych”, wstęp i tłumaczenie Katarzyna Szwed, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012.

Bibliografia

1.Piotrowski B., Mały etnos skandynawski – Farerowie, „Sprawy Narodowościowe” Seria Nowa, 1997, t. 6, z. 2 (11).
2.Sobczyński M., Państwa i terytoria zależne. Ujęcie geograficzno-polityczne, Toruń 2006.