Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2013 (26)
Przesłanki Stanowiska Federacji Rosyjskiej i Turcji wobec Wiosny Arabskiej na przykładzie Syrii

Autorzy: Khoushnaw Tillo
Słowa kluczowe: stosunki międzynarodowe, państwa arabskie, Syria, konflikty polityczne
Rok wydania:2013
Liczba stron:15 (103-117)

Abstrakt

Arabska Wiosna a jest tematem różnych monografii naukowych. W artykule tym autor analizuje ją jako zjawisko polityczny, które oddziaływuje na takie kraje, jak Rosja i Turcja. W porównaniu z innymi krajami europejskimi stanowisko Rosji wobec Wiosny Arabskiej jest inne, ze względu na swą strukturę etniczno- religijną, ponieważ Rosję zamieszkuje ponad 20 mln muzułmanów. Porównując Rosję i Turcję do wydarzeń w Syrii, autor próbuje udzielić odpowiedzi na następujące pytania:W jaki sposób Arabska Wiosna oddziaływuje na pozycję Turcji na arenie międzynarodowej?Dlaczego polityka zagraniczna Turcji (neo-otomańska) stanowi zagrożenie dla rosyjskiego bezpieczeństwa narodowego?W jaki sposób wpływy islamu politycznego mogą oddziaływać na ład wewnętrzny Rosji?Jakie cele próbuje osiągnąć Turcja i Rosja poprzez swoje stanowisko wobec Syrii?Czego Rosja oczekuje w zamian za rezygnację ze swego stanowiska wobec Syrii?Jakie są dalsze perspektywy rozwoju sytuacji w Syrii?

Bibliografia

1.Dam van N., Al. Siraa Ala al. Sulta fi Suria [Spór o władzę w Syrii], Kairo 1995.
2.Gussan Muhammed Rashad Hadad, Min Tarich Syria al-Muaaser (1946–1966), [Współczesna historia Syrii w latach 1946–1966], Amman 2001.
3.Kublik A., UE uzgadnia dostawy gazu z Azerbejdżanu, omijając Rosję, http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,8945756,UE_uzgadnia_dostawy_gazu_z_Azerbejdzanu__omijajac.html
4.Kublik A., Turcja puści do Europy gaz z Rosji i z Azerbejdżanu, http://gospodarka.gazeta.pl
5.Kublik A., Rosja weszła do WTO – zmienia się układ sił w światowym handlu, http://wyborcza.biz/biznes/swiatowym.html
6.Madeyska D., Historia Współczesna świata Arabskiego, Warszawa 2008.
7.PAP, Rosja przekonała władze w Damaszku, www.tvn24.pl/12691,1728560,0,1,syriawpusci- obserwatorow,wiadomosc.html