Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2013 (26)
Polityczna/obywatelska rola religii: Jakiej narracji potrzebuje Unia Europejska?

Autorzy: Walter Rothholz
Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: religia, spo
Rok wydania:2013
Liczba stron:14 (5-18)

Abstrakt

Jak ludzie wyobrażają sobie Unię Europejską? Do tej pory, na to pytanie nie znaleziono jednoznacznej odpowiedzi, chociaż próbowano ją odnaleźć na płaszczyźnie gospodarczej. Doprowadziło to do duchowego i politycznego kryzysu, który rozpoczął się w latach osiemdziesiątych XX wieku, a który osiągnął szczyt po 2008 roku. W artykule próbowano połączyć poziom religii i symboli. Nawet jeżeli sekularyzacja jest niezaprzeczalna w ramach Unii Europejskiej, pozostaje prawdą, że religia jest napędową siłą stojącą u źródeł społecznych wyobrażeń. Religia stanowi centrum kultury politycznej, choć w niezbyt dobrze rozumiany sposób. Po 1648 roku państwa narodowe przyjęły sakralną świadomość znaczenia instytucji. Przez to silna dynamika społeczna zaczęła tworzyć obrazy nowego dobra publicznego. Ta sytuacja jest dobrze widoczna w Unii Europejskiej – widać tam skutki sekularyzacji państw narodowych, którym zwykle wystarcza pojęcie Boga zaproponowane przez Emile’a Durkheima.

Bibliografia

1.Bauman Z., Liquid times: Living in an Age of Uncertainty, London 2007.
2.Berger P., Religion in the West, „The National Interest”, Summer 2005.
3.Cassirer E., The myth of the State, New York 1946.
4.Davie G., Religion in Britain since 1945. Believing without Belonging, Oxford 1994.
5.Davie G., Religion in Modern Europe, Oxford 2000.
6.Eisenstadt S.N., Fundamentalism, sectarianism and revolution. The Jacobin dimension of modernity, Cambridge 1997.
7.Gray J., Czarna msza: Apokaliptyczna religia I śmierć utopii, tłum. Puchejda A., Szymaniak K., Kraków 2009.
8.Haltern U., Obamas politischer Körper, Berlin 2009.
9.Kantorowicz E., Kaiser Friedrich II, Berlin 1932.
10.Kantorowicz E., The King´s two bodies, A Study in Medaeval Political Theology, Princeton 1997.
11.Lerner R., The Heresy of the free Spirit in the Later Middle Ages, Notre Dame 1991.
12.New religious Movements: Chlallenge and Response, eds. Cresswall J., Wilson B., London 1999.
13.Sloterdijk P., Falls Europa erwacht. Gedanken zum Programm einer Weltmacht am Ende des Zeitalters ihrer politischen Absence, Frankfurt am Main 1994.
14.Ulrich H., Obamas politischer Körper, Berlin 2009.
15.Voegelin E., Religion und Politik, Stockholm 1938.
16.Voegelin E., In Search of Order, Order and History, Baton Rouge 1987.