Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2011 (24)
Jadwiga Plewko, Mniejszości narodowe i etniczne oraz społeczności języka regionalnego a samorząd terytorialny, wyd. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2010, ss. 232

Rok wydania:2011
Liczba stron:3 (201-203)
Słowa kluczowe: recenzja naukowa
Autorzy: Dorota Kowalewska
Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński

Abstrakt

Recenzja książki Jadwigi Plewko pt. Mniejszości narodowe i etniczne oraz społeczności języka regionalnego a samorząd terytorialny, wyd. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2010.