Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2011 (24)
PiS na scenie politycznej województwa zachodniopomorskiego w latach 2005–2007. Część I

Rok wydania:2011
Liczba stron:12 (147-158)
Słowa kluczowe: partie polityczne, Unia Europejska, współpraca regionalna
Autorzy: Andrzej Hoehle

Abstrakt

Przemiany polityczne dokonujące się w Polsce po 1989 roku charakteryzowały się od początku dużą dynamiką oraz zmiennością. Cechy te, tak typowe dla młodych demokracji wydawały się zaniknąć w momencie przejęcia władzy przez Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD) w 2001 roku. Stabilna większość, prezydent pochodzący z własnego obozu politycznego i korzyści płynące z wejścia w struktury Unii Europejskiej (UE) zdawały się zwiastować wieloletnie rządy lewicy. Nadrzędnym celem artykułu jest dokonanie pogłębionej analizy rozwoju partii na poziomie regionalnym.

Bibliografia

1.Archiwum Zarządu Okręgowego PiS (Arch. ZO), Protokół ze Zjazdu Wojewódzkiego PiS, Szczecin, 27.07.2002, (b.s.).
2.Arch. ZO, Protokół z Zarządu Regionalnego PiS, Szczecin, 4.06.2005 (b.s.).
3.Arch. ZO, Komunikat Komisji Mandatowej Zjazdu Okręgowego PiS w okręgu nr 41 z dnia 24.02.2004 r. (b.s.).
4.Brudziński J., Kampania parlamentarna Prawa i Sprawiedliwości w województwie zachodniopomorskim, w: W. Burger, M. Łuczak, P. Olechowska (red.), Wybory 2005 Polska i województwo zachodniopomorskie, Szczecin 2006.
5.Drążek G., Jedyny poseł stąd, „Głos Szczeciński”, 27.09.2005.
6.Kowalczyk K., J. Sielski, Partie i ugrupowania parlamentarne III Rzeczypospolitej, Toruń 2006.
7.Osajda M., Więcej łączy, niż dzieli?, „Kurier Szczeciński”, 23.08.2005.