Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2011 (24)
Norwegia wobec wybranych aspektów transformacji NATO podnoszonych w przededniu i w trakcie szczytu w Rydze

Autorzy: Grzegorz Rdzanek
Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski
Słowa kluczowe: Transformacja, bezpieczeństwo, polityka wojskowa
Rok wydania:2011
Liczba stron:21 (63-83)

Abstrakt

Podjęcie problemu Norwegii w świetle transformacji NATO wydaje się być potrzebą chwili z kilku powodów. Chociaż Norwegia jest od 1999 roku sojusznikiem Rzeczypospolitej w strukturach NATO, a zatem także gwarantem polskiego bezpieczeństwa, o polityce wojskowej tego skandynawskiego państwa pisze się niewiele. Celem artykułu jest wyjaśnienie specyfiki strategii Królestwa Norwegii wobec węzłowych problemów rozwoju i transformacji Sojuszu Północnoatlantyckiego w bardzo ważnym dla tej organizacji okresie Rady Północnoatlantyckiej w Rydze, zwanej powszechnie Szczytem NATO w Rydze.

Bibliografia

1.Comprehensive Political Guidance, Endorsed by NATO Heads of State and Government on 29 November 2006, w: Riga Summit Reader’s Guide, NATO Public Diplomacy Division, Brussels 2007.
2.Gompert D., Smith R., Creating a NATO Special Operations Force, National Defense University, Washington, D.C., March 2006.
3.Norwegian Armed Forces Joint Operational Doctrine 2007, The Defence Staff, Oslo, June 2007.
4.Robertsen T., Making New Ambitions Work: The Transformation of Norwegian Special Operations Forces, Defence and Security Studies, 1/2007, Institut for forsvarsstudier [Institute for Defence Studies], Oslo 2007.
5.Støre J.G., Minister of Foreign Affairs: Foreign Policy Adress to the Storting, 8 February 2006, Speech/Article, Ministry of Foreign Affairs, Oslo, 8.02.2006.
6.Strøm-Erichsen A.G., The Road to NATO’s Summit, Opening Adress by the Norwegian Minister of Defence Anne-Grete Strøm-Erichsen, Oslo, 3 November 2006, Norwegian Institute for Defense Studies, Tale/artikkel, Forsvarsdepartementet, Oslo, 03.11.2006.
7.Strøm-Erichsen A.G., United for a Modern Defence, Defence Minister Anne-Grete Strøm- -Erichsen Adress to Oslo Military Society, Oslo, 9 January 2006, Speech/article, Ministry of Defence, Oslo, 28.02.2006.