Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2011 (24)
Spór o niezależność Macedonii we współczesnej ,,zjednoczonej” Europie. Część 1. Okres do wybuchu II wojny światowej

Autorzy: Waldemar Potkański
Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum
Słowa kluczowe: Ponadnarodowość, konflikty, suwerenność, społeczność międzynarodowa
Rok wydania:2011
Liczba stron:11 (51-61)

Abstrakt

U progu XXI wieku dawna koncepcja państwa narodowego zdaje się być coraz bardziej anachroniczna. Wizję dotychczasowego państwa zastępują koncepcje konfederacyjne, jednoczące różne społeczności, grupy etniczne i uznane narody we wspólnych strukturach ponadnarodowych w imię wzajemnych korzyści gospodarczych i politycznych. Celem niniejszego artykułu jest omówienie historycznych aspektów konfliktu o niezawisłość i samodzielność macedońską, począwszy od epoki antycznej.

Bibliografia

1.Bonarek J. , Czekalski T. , Sprawski S. , Turlej S., Historia Grecji, Kraków 2005.
2.Borza E.N., In the Shadow of Olympus: The Emergence of Macedon, Princeton 1990.
3.Dakin D., The Greek Struggle in Macedonia 1890–1913, Thessaloniki 1966.
4.Giza A., Słowacki ruch narodowy w XIX i początkach XX wieku (do 1914 roku), Szczecin 2000.
5.Giza A., Sprawa macedońska w latach 1893–1913, ,,Przegląd Zachodniopomorski” 1983, z. 3–4.
6.Hammond N., Dzieje Grecji, Warszawa 1977.
7.Holden D., Greece without Columns, Philadelphia–New York 1972.
8.Martis N.K., Fałszowanie historii Macedonii. Hebrajskie źródła i świadectwa o Macedonii, Łódź 1993.
9.Michailidis I.D., The war of statistics: Traditional recipes for the preparation of the Macedonian salad, ,,East European Quarterly”, 1998, nr 1 (32).
10.Michailidis I.D., Minority Rights and Educational Problems in Greek Interwar Macedonia: The Case of the primer ,,Abecedar”, ,,Journal of Modern Greek Studies” 1996, nr 2 (14).
11.Nawotka K., Aleksander Wielki, Wrocław 2004.
12.Rychlik J., Początki i rozwój macedońskiej idei narodowej, w: I. Stawowy-Kawka (red.), Miejsce Macedonii na Bałkanach. Historia – politka – kultura – nauka, Kraków 2005.
13.Skowronek J., Tanty M., Wasilewski T., Historia Słowian południowych i zachodnich, Warszawa 1977.
14.Smith M.L., Ionian Vision: Greece in Asia Minor, 1919–1922, London 1973.
15.Stawowy-Kawka I., Historia Macedonii, Wrocław–Warszawa–Kraków 2000.
16.Toynbee A.J., Hellenizm dzieje cywilizacji, Toruń 2002.