Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2010 (23)
Przemiany wizji miasta Szczecin

Autorzy: Marek Czerwiński
Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: wizja organizacji, strategia rozwoju, turystyka, industrializm, branding lokalny
Rok wydania:2010
Liczba stron:22 (151-172)

Abstrakt

Celem artykuł jest porównanie wizji rozwoju miasta Szczecina prezentowanych w ostatnich dekadach. Autor dostrzega, że w powojennych dziejach Szczecina propagowano określone wizje przeszłości i teraźniejszości oraz przedstawiano różne plany i strategie trwania  i rozwoju, ale dopiero w 2008 roku przedstawiono coś, co oficjalnie wizją nazwano programem działań zmierzających do przekształcenia Szczecina do 2050 roku w miasto-ogród, ogród pływający – Floating Garden. Wedle poprzedniej wizji miasto miało być zapleczem dla przemysłu i z tego przemysłu żyć. Liczono, a jak się okazało – łudzono się raczej, że dzięki  rozwojowi przemysłowemu powstaną różne budowle użyteczności publicznej,  parki rozrywki, obiekty sportowe, drapacze chmur. Wizja nowej zielonej, pływającej Wenecji Północy ma więc charakter postindustrialny. Autor zadaje pytanie: czy  400-tysięczne miasto jest w stanie utrzymywać się z jachtingu, jak obecnie zwie się żeglarstwo? Komparatystyka prowadzi do konkluzji, że wizja lat 70. była bardziej pluralistyczna, choć władza była monocentryczna. Powstawała ona przez dodawanie różnych pomysłów powstających w różnym czasie, w różnych gremiach.

Bibliografia

1.Białecki T., Szczecin. Rozwój miasta w Polsce Ludowej, Poznań 1977.
2.Dzieje Szczecina 1945–1990, red. T. Białecki, Z. Silski, Szczecin 1998.
3.Janasz W., Silski Z., Problemy inwestycyjnego rozwoju regionu na przykładzie województwa szczecińskiego, Warszawa–Poznań 1985.
4.Janowski M., Lisek J., Skłodowski B., Szczecin 1945 i dziś, Warszawa 1968.
5.Janowski M., Przewodnik po województwie szczecińskim, Warszawa 1971.
6.Jóźwiak J., Park wypoczynku w Zdrojach, GS, 24.03.1978; GS, 27–28.01.1979.
7.Kalendarz Ziem Odzyskanych na rok pański 1949, Gorzów 1949.
8.Kwiek T., Pomorze Zachodnie, Warszawa 1956
9.Myślenicki W., Zamek Książąt Szczecińskich, Szczecin 1969.
10.Pomnik Czynu Polaków symbolem trzech pokoleń. Rozmowa z Janem Stopyrą, GS, 17–18.09.1978.
11.Sekula B., Odbudowa i rozbudowa miast i osiedli Pomorza Zachodniego w latach 1945-1965, „Przegląd Zachodniopomorski” 1965, nr 3.
12.Skórka C., Szczecin z lotu ptaka, Szczecin 2008, (z przedmową P. Krzystka).
13.Słonimski M., Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Szczecin, b.d.w. [2002].
14.Szczecińskie. Rozwój województwa w Polsce Ludowej, red. H. Lesiński, Warszawa 1970.