Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2010 (23)
Relationship between Religion, Politics and Society in Eastern Europe after 1989 as exemplified by the Czech Republic and Poland
(Relacje między religią, polityką i społeczeństwem w Europie wschodniej po 1989 roku na przykładzie Czech i Polski)

Autorzy: Tomáš Bubík
Department of the Study of Religions, Faculty of Philosophy and Arts, University of Pardubice
Słowa kluczowe: religia, relacje państwo-kościół, transformacja postkomunistyczna, Europa Wschodnia
Rok wydania:2010
Liczba stron:15 (43-57)

Abstrakt

W XX wieku udział religii w życiu publicznym uległ znacznemu ograniczeniu.  Uznano, że nastąpił nowy etap w rozwoju, charakteryzujący się wyeliminowaniem religii z życia publicznego i przyjęcia przez nią ściśle prywatnego charakteru. Istniejące Kościoły i związki wyznaniowe poddano wielu ograniczeniom, limitując możliwości ich wpływu na wiernych. Nowe impulsy w relacjach między państwem a Kościołem pojawiły się wraz ze zmianami społeczno-politycznymi po 1989 roku. W artykule podjęto próbę wyjaśnienia pozycji i roli religii w społeczeństwie państw Europy Wschodniej po zmianie związanej z upadkiem reżimu komunistycznego.

Bibliografia

1.Beźnic S., Sekty w opinii Polaków – badania Demoskopu, „Nomos. Kwartalnik religioznawczy” 2002, t. 39/40.
2.Doktor T., State, Church and New Religious Movements in Poland, w: Church – State. Relations in Central and Eastern Europe, red. I. Borowik, Kraków 1999.
3.Doktor T.. Discriminatory Attitudes towards Controversial Religious Groups, w: Religion and Social Change in Post-Communist Europe, red. I. Borowik, M. Tomka, Kraków 2001.
4.Eberts M., Torok P., The Catholic Church and Post-Communist Elections: Hungary and Poland Compared, w: Religion and Social Change in Post-Communist Europe, red. I. Borowik, M. Tomka, Kraków 2001.
5.Fiala P., Náboženství a evropská politika, “Universum. Revue české křesťanské akademie” 2006, nr 3.
6.Libiszowska-Żółtkowska M., Kościoły i związki wyznaniowe w Polsce. Mały słownik, Warszawa 2001.
7.Lužný D., Náboženská situace v České republice po roce 1989, „Religio. Revue pro religionistika” 1998, nr 2.
8.Maier H., Politická náboženství. Totalitární režimy a křesťanství, Brno 1999, t. 56.
9.Marczewska-Rytko M., Ruch chrześcijańsko-demokratyczny w procesie przemian w Polsce, w: Religia chrześcijańska a idee polityczne, red. B. Grott, Kraków 1998.
10.Michel P., Polityka i religia. Wielka przemiana, Kraków 2000.
11.Norris P., Inglehart R., Sacred and Secular. Religion and Politics Worldwide, Cambridge University Press 2004.
12.Pasek Z., Badania nad NRR z perspektywy Pracowni Dokumentacji Wyznań Religijnych w Polsce Współczesnej Instytutu Religioznawstwa UJ (komunikat), „Nomos. Kwartalnik Religioznawczy” 2002, t. 39/40.
13.Spousta J., České církve očima socilogických výzkumů, w: Náboženství v době společenských změn, Brno, Mezinárodní politologický ústav, red. J. Hanuš, MU Brno 1999.
14.Štampach I., Náboženské spektrum České republiky, w: Náboženství v době společenských změn, Brno, Mezinárodní politologický ústav, red. J. Hanuš, MU Brno 1999.
15.Tomka M., Religious Change in East-Central Europe, w: Religion and Social Change in Post-Communist Europe, red. I. Borowik, M. Tomka, Kraków 2001.
16.Tretera R.J., Stát a církve v České republice, Kostelní Vydří 2002.
17.Yelensky V., The Ukraine Church and State in the Post-Communist Era, w: Church – State. Relations in Central and Eastern Europe, red. I. Borowik, Kraków 1999.