Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2017.39-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2017 (39)
Rola strategii rozwojowych korporacji ponadnarodowych oraz ich wpływ na życie polityczne

Autorzy: Monika Krzeszewska
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny
Słowa kluczowe: polityka globalna korporacje ponadnarodowe globalizacja
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (55-65)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Głównym celem korporacji transnarodowej jest maksymalizacja zysku, jednak poszukiwanie innowacji oraz nowych rynków ekspansji powoduje, że przedsiębiorstwa te są niejako zmuszone do przenikania w sferę działalności politycznej, ponieważ wynika to z dążenia koncernów do zagwarantowania sobie jak najkorzystniejszych warunków do funkcjonowania w skali globalnej oraz jak najszerszego spektrum działania i swobody realizacji zamierzonych celów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aldrige, A. (2006). Konsumpcja. Warszawa: Wydawnictwo Sic! s.c.
2.Caban, W. (1972). Decentralizacja w korporacjach amerykańskich. Warszawa: PWN.
3.Hanson, M. (2008). Economic Development Education and Transnational Corporations. New York: Routledge.
4.Jonge de, A. (2011). Transnational Corporations and International Law. Accouttability in the Global Business Enviroment. Cheltenham: Edward Elgar Publising Limited.
5.Jung, B. (2004). Blaski i cienie programu „e-Europe”. Społeczeństwo Informacyjne –Wizja czy Rzeczywistość?, 1, 143–153.
6.Kim, K., Zurlo, T. (2009). How does economic globalisation affect the welfare state? Focusing on the mediating effect of welfare regimes. Interntional Journal of Social Welfare, 18 (2), 130–141.
7.Klein, N. (2004). No logo. Izabelin: Świat Literacki.
8.Kłosiński, K.A., Masłowski, A. (2005). Globalizacja sektora usług w Polsce. Warszawa: PWE.
9.Kołodko, G.W. (2001). Globalizacja: perspektywy rozwoju krajów posocjalistycznych. Toruń: Dom Organizatora.
10.Kowalik, T. (2010). Kryzys systemu w perspektywie alterglobalizmu. W: G. Kołodko (red.), Globalizacja, kryzys i co dalej? (s. 57–70). Warszawa: Poltext sp. z o.o.
11.Krzysztofek, K., Szczepański, M.S. (2002). Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
12.Kubik, K. (2012). Współczesne przedsiębiorstwa wobec globalnej konkurencji, 15 stycznia 2016. Pobrano z: http://www.tstefaniuk.uph.edu.pl/zeszyty/archiwalne/92-2012_3.pdf.Marzęda, K. (2007). Proces globalizacji korporacyjnej. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta.
13.Peitz, M. (2014). Competition under consumer loss aversion. Rand Journal of Economics, 45, 1–31.
14.Pietraś, P., Piórko, K. (2006). Podmioty transnarodowe. W: M. Pietraś (red.), Międzynarodowe stosunki polityczne (s. 147–163). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
15.Scherer, A., Palazzo, G. (2011). The New Political Role of Business in a Globalized World: A Review Perspective on CSR and its Implications for the Firm, Governance and Democracy. Journal of Management Studies, 6 (2), 16–40.
16.Staszczyk, D.E. (2007). Globalizacja. Zbiorowa hegemonia mocarstw i korporacji transnarodowych a globalny marketing. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
17.Stiglitz, J.E. (2004). Globalizacja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
18.Stonehouse, G., Hamil, J., Campbell, D., Puride, T. (2001). Globalizacja. Strategia zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo Felberg SJA.
19.Wnuk-Lipiński, E. (2004). Świat międzyepoki. Kraków: Wydawnictwo Znak.
20.Zaorska, A. (1998). Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych w gospodarce światowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
21.Żenkiewicz, M. (2010). Problem odpowiedzialności korporacji wielonarodowych w prawie międzynarodowym za naruszanie praw człowieka, 15 stycznia 2016. Pobrane z: http://www.eumed.net/rev/historia/01/mz.htm.