Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432     DOI: 10.18276/ap.2017.39-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2017 (39)
Publicystyka polityczna polskich tygodników opinii wobec zjawisk związanych z migracją („Newsweek ” i „Polityka” w latach 2015–2016)

Rok wydania:2017
Liczba stron:14 (17-30)
Słowa kluczowe: migracja wizerunek medialny publicystyka prasa opinii
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Andrzej L. Ranke
Collegium Da Vinci w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

Abstrakt

Problemy związane z migracją stanowią zagadnienie złożone, co do zjawisk, wchodzących w ich skład. Za migrację uznaje się masową wędrówkę, przenoszenie się ludności w obrębie danego kraju lub pomiędzy różnymi krajami, w celu zmiany miejsca pobytu na stałe lub na pewien okres, wywołane czynnikami politycznymi, etnicznymi, ekonomicznymi lub religijnymi. Formami migracji są: emigracja, imigracja, reemigracja, repatriacja, uchodźstwo. Są to zjawiska o poważnych konsekwencjach, zarówno na poziomie jednostek, jak i zbiorowości. Obraz, charakterystykę procesów migracyjnych rekonstruować można na podstawie różnych danych. Przyjęto, że badanie wypowiedzi publicystycznych w polskich tygodnikach „Newsweek” i „Polityka” pomoże w ustaleniu wizerunku medialnego procesów migracyjnych. Przeprowadzono badanie ilościowe i jakościowe, co pozwoliło na ustalenie, że obraz ten jest złożony i pokazuje zjawisko w sposób pogłębiony, zachęcający do refleksji. Obraz ten, choć nie jest wolny od jednoznacznych ocen czy stanowisk, nie ma charakteru perswazyjnego. Publicystyka ta realizuje więc swoją rolę i funkcję także w odniesieniu do zjawisk związanych z migracjami.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Awdiejew, A. (2004). Gramatyka interakcji werbalnej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2.Bali, S. (2012) Ruchy ludności. W: P.D. Wiliams (red.), Studia bezpieczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
3.Castels, M., Miller, M.J. (2009). The Age of Migration International Population Movements in the Modern World. Houndmills-Basingstoke: Pelgrave Macmillan.
4.Dunaj, B. (red.) (1996). Słownik współczesnego języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Wilga.
5.Golka, B. (1996). Zagraniczne systemy informacji masowej – zagadnienia teoretyczne. W: J. Adamowski, B. Golka,
6.E. Stasiak-Jazurkiewicz (red.), Wybrane zagraniczne systemy informacji masowej. Warszawa: Wydawnictwo Elipsa.
7.Habrajska, G. (2005). Nakłanianie, perswazja, manipulacja językowa. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 7.
8.Holzer, J.Z. (1999). Demografia. Warszawa: Polskie Wydawnictw Ekonomiczne.
9.Janicki, W. (2007). Przegląd teorii migracji ludności. Annale Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sec. B.
10.Kula, A. (2010). Media opiniotwórcze – próba definicji. W: M. Karwatowska, A. Siwiec (red.), Przeobrażenia w języku i komunikacji medialnej na przełomie XX i XXI wieku. Chełm: Wydwnictwo Best Print.
11.Kula, A. (2013). O pewnych zasadach sztuki publicystycznej w prasie opiniotwórczej: temporalność i argumentacyjność.
12.Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 20 (1).
13.Kunczik, M., Zipfel, A. (2000). Wprowadzenie do nauki o dziennikarstwie i komunikowaniu. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.
14.McQuali, D. (2012). Teoria komunikowania masowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
15.Mielczarek, T. (2007). Monopol, pluralizm, koncentracja. Środki komunikowania masowego w Polsce w latach 1989–2006. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
16.Mielczarek, T. (2013). Współczesna polska prasa opinii. Rocznik Historii Prasy Polskiej, XVI (1).
17.Paleczny, T. (2004). Migracje. W: B. Szlachta (red.), Słownik społeczny. Kraków: Wydawnictwo WAM.
18.Pisarek, W. (red.) (2006). Słownik terminologii medialnej. Kraków: Wydawnictwo Universitas.
19.Pisarek, W. (2008). Wstęp do nauki o komunikowaniu. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
20.Podemski, K. (2011). Świat w polskich tygodnikach opinii. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, LXXIII (3).
21.Ranke, A. (2016). Polska prasowa publicystyka polityczna wobec Kościoła rzymskokatolickiego w pierwszej dekadzie
22.XXI wieku. Studium politologiczno-prasoznawcze. Poznań: Wydawnictwo Naukowe CDV.
23.Skrzypczak, J. (red.) (1999). Popularna encyklopedia mass mediów. Poznań: Wydawnictwo Kurpisz.
24.Sonczyk, W. (1999). Media w Polsce: zarys problematyki. Warszawa: Wydawnictwo WSiP.
25.Szulczewski, M. (1976). Publicystyka. Problemy teorii i praktyki. Warszawa: PWN.
26.Wojtak, M. (2004). Gatunki prasowe. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
27.Cieśla, W. (2015). Ajrisz na przesuniętej kanapie. Newsweek, 13.
28.Cieśla, W. (2016). Jak łatwo jest pomagać uchodźcom. Newsweek, 14.
29.Finkelkraut, A. (2015). Europa to nie islam. Newsweek, 6.
30.Gumowska, A. (2015). Antymuslim robi się modny. Newsweek, 37.
31.Kacewicz, M. (2015). Niemcy pękają. Newsweek, 44.
32.Kacewicz, M. (2015). Wolność na Tempelhof. Newsweek, 52.
33.Kacewicz, M. (2016). Ci co przynoszą wojnę. Newsweek, 17.
34.Kacewicz, M. (2016). Strach w Monachium. Newsweek, 32.
35.Kalukin, R. (2015). Kochający inaczej. Newsweek, 39.
36.Karpiuk, D. (red.) (2015). Wyziewy czarnej sotni, rozmowa z prof. Andrzejem Mencwelem, Newsweek, 39.
37.Kim, R. (2015). Imam modli się za Polskę. Newsweek, 29.
38.Kim, R. (2016). Hańba dla miasta. Newsweek, 38.
39.Kim, R. (red.) (2016). Bo nigdy nie widzieli Araba, rozmowa z Ziadem Abou Salehem. Newsweek, 20.
40.Kim, R. (red.) (2016). Coś się wahnęło, rozmowa z prof. Barbarą Fatygą, Newsweek, 25.
41.Kim, R., Gębura, R. (2015). Obcy patrzą na nas. Newsweek, 24.
42.Kim, R., Lis, E. (2015). Zapomnijmy o zmywaku. Newsweek, 12.
43.Kim, R., Lis, E. (2015). Wcześniej się nie zdarzyło, Newsweek, 48.
44.Lis, E. (2016). Musisz być kimś. Newsweek, 52.
45.Michalski, C. (2015). Polska nasza, a wy obcy. Newsweek, 33.
46.Michalski, C. (2015). Polityka strachu. Newsweek, 39.
47.Nowicki, M. (2015). Karykatura nie zabija. Newsweek, 3.
48.Nowicki, M. (2015). Prorok islamizacji. Newsweek, 4.
49.Nowicki, M. (2015). Europejskie koszmary. Newsweek, 4.
50.Nowicki, M. (2015). Samarytanie u wrót Europy. Newsweek, 33.
51.Nowicki, M. (2015), Paryż w stanie wojennym, Newsweek, 48.
52.Nowicki, M. (2016). Samotność Cesarzowej Europy. Newsweek, 8.
53.Nowicki, M. (2016). Partia protestu. Newsweek, 9.
54.Nowicki, M. (2016). Pornografia zbombardowanego miasta. Newsweek, 10.
55.Nowicki, M. (2016). Dżihad, czyli bunt pokoleń. Newsweek, 16.
56.Nowicki, M. (2016). Krucjata plażowa. Newsweek, 37.
57.Nowicki, M. (red.) (2016). Terroryści są obok nas, rozmowa z Guy Sormanem. Newsweek, 14.
58.Nowicki, M. (red.) (2016) Koniec niemieckiej Europy, rozmowa z Ulrike Guerot. Newsweek, 38.
59.Pawlicka, A. (red.) (2016). Zła fala, rozmowa z Radosławem Sikorskim. Newsweek, 27.
60.Pawlicki, J. (2015). Ludzkie tsunami. Newsweek, 36.
61.Pawlicki, J. (2015). Ucieczka elit. Newsweek, 38.
62.Pawlicki, J. (2015). Terroryści z Brukseli. Newsweek, 48.
63.Pawlicki, J. (2015). Francja Le Penów. Newsweek, 51.
64.Pawlicki, J. (2016). Suma wszystkich strachów. Newsweek, 2.
65.Pawlicki, J. (2016). Europa pod ścianą. Newsweek, 6.
66.Pawlicki, J. (2016). Uchodźca Mohamad Podolski, Newsweek, 43.
67.Pawlicki, J. (2016). Zabijanie miasta. Newsweek, 44.
68.Pawlicki, J. (2016). Grecka pułapka. Newsweek, 45.
69.Pawlicki, J. (2016). Teologia gwałtu. Newsweek, 46.
70.Pawlicki, J. (2016). Sama zachodu nie uratuje. Newsweek, 49.
71.Pawlicki, J. (red.) (2015). Niemcy otwarte, rozmowa z Corneliusem Ochmannem. Newsweek, 39.
72.Pawlicki, J. (red.) (2015). Unia chowa głowę w piasek, rozmowa z prof. Janem Zielonką. Newsweek, 46.
73.Pawlicki, J. (red.) (2016). Samotność Merkel, rozmowa z Stefanem Korneliusem. Newsweek, 37.
74.Szot, M. (2015). Życie codzienne w raju. Newsweek, 34.
75.Szulc, A. (2015). Cały ten strach. Newsweek, 40.
76.Śmigulec, A. (2015). U nas w domu. Newsweek, 38.
77.Święchowicz, M. (2016). Jak pachnie strach. Newsweek, 6.
78.Święchowicz, M., Lis, E. (2016). Dryfujące pokolenie. Newsweek, 25.
79.Domosławski, A. (2015). Ludy świata pukają do bram. Polityka, 38.
80.Gańczak, F. (2015). Drugie burzenie Drezna. Polityka, 5.
81.Gańczak, F. (2016). Drapieżcy i romantycy. Polityka, 4.
82.Jakimowicz-Ostrowska, I. (2015). Arabowie w Krakowie. Polityka, 40.
83.Janicki, M., Władyka, W. (2015). Gra w ciemnego luda. Polityka, 40.
84.Kołodziejczyk, M. (2015). Każdy inny, wszyscy biali. Polityka, 41.
85.Kołodziejczyk, M. (2015). Marsz Varsovia. Polityka, 47.
86.Kowalczuk, P. (2015). Ludzka powódź. Polityka, 18.
87.Krzemiński, A. (2016). Merkel musisz! Polityka, 49.
88.Krzemiński, A. (2016). Oblężenie Berlina. Polityka, 2.
89.Leszczyński, A. (2015). Rewolucja komórkowa. Polityka, 42.
90.Lichnerowicz, A., Pieniążek, P. (2016). To jest ludobójstwo. Polityka, 28.
91.Lipczak, A. (red.) (2016). Autoportret ze świnią, rozmowa z Nilüfer Göle. Polityka, 50.
92.Mazuś, M. (2015). Wyznania Syryjczyków. Polityka, 30.
93.Mazuś, M. (2015). Bilet bez miejscówki. Polityka, 38.
94.Ostrowski, M. (2015). Każdy jest wezwany. Polityka, 3.
95.Ostrowski, M. (2015). Znużony kontynent. Polityka, 26.
96.Ostrowski, M. (2015). Koniec wspólnoty. Polityka, 48.
97.Ostrowski, M. (red.) (2016). Podwójna klątwa, rozmowa z Jeanem-François Colosimno. Polityka, 12.
98.Paradowska, J. (2016). Schengen trzeszczy. Polityka, 2.
99.Pawłowski, W. (2016). Terroryzm hybrydowy. Polityka, 29.
100.Plebanek, G. (2015). Siła nienawiści. Polityka, 49.
101.Pytlakowski, P. (2016). Matka woła: wracaj! Polityka, 4.
102.(red.). (2015). Nielegalni toną. Polityka, 17.
103.(red.). (2016). Kac koloński. Polityka, 3.
104.(red.). (2016). Uchodźcy na arktycznym szlaku. Polityka, 5.
105.Rybarczyk, M. (2016). Archipelag wstydu. Polityka, 38.
106.Sasnal, P. (2016). Niemy środek islamu. Polityka, 33.
107.Smoczyński, W. (2015). Płyną i giną. Polityka, 22.
108.Smoczyński, W. (2015). Dżungla nad La Manche. Polityka, 33.
109.Smoczyński, W. (2015). Ludzki nieludzki potop. Polityka, 36.
110.Soda, R. (2015). Tor do Ameryki. Polityka, 20.
111.Sturis, D. (2016). Magazyn dusz. Polityka, 12.
112.Szczerek, Z. (2015). Dżungla w listopadzie. Polityka, 48.
113.Szostkiewicz, A. (2015). Pislamista czyli Arab wyborczy. Polityka, 39.
114.Szostkiewicz, A. (2016). Czy pani premier słucha Franciszka? Polityka, 21.
115.Winiecki, J., Wójcik, Ł. (2016). Spokojnie to tylko zamach. Polityka, 14.
116.Winnicka, E. (red.) (2015). Kolorowanie biało-czerwonego, rozmowa z Krystyną Starczewską. Polityka, 46.
117.Wójcik, Ł. (2015). Jak się nie zderzyć. Polityka, 4.
118.Zalewski, T. (2015). Między nami. Polityka, 9.
119.Zalewski, T. (2016). Turecki czyściec. Polityka, 11.