Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2016.38-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 4/2016 (38)
Polska „piastowska” vs „jagiellońska”. Odmienność wizji relacji z Niemcami jako determinanta poglądów na polską politykę zagraniczną

Autorzy: Jacek Kubera
Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu
Słowa kluczowe: dyskurs parlamentarny polska polityka zagraniczna piastowska jagiellońska Niemcy
Rok wydania:2016
Liczba stron:16 (65-80)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł prezentuje wyniki analizy dyskursu parlamentarnego w Polsce w latach 2009–2015 dotyczącego Niemiec, ich znaczenia w Unii Europejskiej oraz wynikających z tegozałożeń polskiej polityki zagranicznej. Przeprowadzone badania pozwoliły wyróżnić dwie strony tego dyskursu. Pierwsza, zwana „piastowską”, podkreśla konieczność bliskiej, strategicznej współpracy Polski z Niemcami. Druga strona dyskursu, zwana „jagiellońską”, uważa, że Warszawa powinna szukać sojuszników nie w Berlinie, ale wśród podobnych do siebie wschodnich państw UE. W artykule przedstawione zostały wybrane aspekty polskiej polityki zagranicznej, w których obserwować można powiązanie między przynależnością do strony „piastowską” lub „jagiellońską” a reprezentowaniem określonych poglądów w czerech obszarach tematycznych: przemian UE, polityki wschodniej, polityki energetyczno-klimatycznej i polityki bezpieczeństwa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Chłopicki, W., Gajda, S. (2008). Współczesny polski dyskurs publiczny w perspektywie międzykulturowej: Dyskusja panelowa. Kraków: Tertium.
2.Figiel, A. (2009). Języki IV RP. Podziały społeczno-polityczne w dyskursie polityki. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM.
3.Kowal, P. (2012). Między Majdanem a Smoleńskiem, rozmawiają Piotr Leguto, Radosław Rodziewicz. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
4.Mach, B.W. (2012). Opinie o Unii Europejskiej w środowiskach politycznych PiS i PO. W: W. Wesołowski, K.M. Słomczyński (red.), Tożsamość, zaufanie, integracja. Polska i Europa (185–202). Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
5.Grzymała-Kazłowska, A. (2004). Socjologicznie zorientowana analiza dyskursu na tle współczesnych badań nad dyskursem. Kultura i Społeczeństwo, 1, 13–34.
6.Jabłońska, B. (2006). Krytyczna analiza dyskursu: refleksje teoretyczno-metodologiczne. Przegląd Socjologii Jakościowej, 1, 53–67
7.Kowal, P. (2009). Cienie Piastów. Nowa Europa Wschodnia, 6, 27–43.
8.Łysek, W. (2014). Między „Polską jagiellońską”, a „Polską piastowską”. Recepcja i aktualność koncepcji ULB w polityce wschodniej koalicji PO-PSL. Przegląd Geopolityczny, 8, 105–122.
9.Wicha, T. (2012). Koncepcja polityki Prawa i Sprawiedliwości wobec Europy Środkowej i Wschodniej. Ekonomia i Nauki Humanistyczne, 19 (2), 65–79. DOI: 10.7862/rz.2012.einh.13.
10.Załęski, P. (2003). Typy idealne w socjologii religii Maxa Webera. Analiza struktury kategoryzującej pole religijne. Kultura i Społeczeństwo, 1, 45–51.
11.Zirk-Sadowski, M. (1992). Pojęcie dyskursu. Kultura i Społeczeństwo, 2, 61–74.
12.Cichocki, M. (2016). Ani piastowska, ani jagiellońska. Rzeczpospolita, 21 sierpnia.
13.Sikorski, R. (2009). 1. września – lekcja historii. Gazeta Wyborcza, 28 sierpnia.
14.Protokoły (sprawozdania stenograficzne) z posiedzeń Sejmu RP VI kadencji od 1.01.2009 do końca kadencji. Pobrano z: http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter6.nsf/main?OpenForm#top.
15.Protokoły (sprawozdania stenograficzne) z posiedzeń Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP VI kadencji od 1.01.2009 do końca kadencji. Pobrano z: http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/Main6?OpenForm&SZA.
16.Protokoły (sprawozdania stenograficzne) z posiedzeń Sejmu RP VII kadencji. Pobrano z: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/stenogramy.xsp.
17.Protokoły (sprawozdania stenograficzne) z posiedzeń Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP VII kadencji. Pobrano z: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/biuletyny.xsp?view=2&komisja=SZA.
18.Protokoły (sprawozdania stenograficzne) z posiedzeń Senatu RP VII kadencji od 1.01.2009 do końca kadencji. Pobrano z: http://ww2.senat.pl/k7/dok/sten/index.htm.
19.Protokoły (sprawozdania stenograficzne) z posiedzeń Komisji Spraw Zagranicznych Senatu RP VII kadencji od 1.01.2009 do końca kadencji. Pobrano z: http://ww2.senat.pl/k7/kom/ksz/index.htm.
20.Protokoły (sprawozdania stenograficzne) z posiedzeń Senatu RP VIII kadencji. Pobrano z: http://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/tematy-posiedzen-senatu.
21.Protokoły (sprawozdania stenograficzne) z posiedzeń Komisji Spraw Zagranicznych Senatu RP VIII kadencji. Pobrano z: http://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/posiedzenia,13,1,komisja-spraw-zagranicznych.html.