Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2016.38-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 4/2016 (38)
Platforma Obywatelska w Legnicy w latach 2001–2015

Autorzy: Adam Ilciów
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny, Instytut Politologii
Słowa kluczowe: Platforma Obywatelska wybory ścieżka kariery
Rok wydania:2016
Liczba stron:15 (49-63)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W latach 2001–2015 Platforma Obywatelska odgrywała znaczącą rolę w systemie politycznym państwa. Ważną postacią dolnośląskiej PO jest Grzegorz Schetyna. Dzięki jego osobistemu zaangażowaniu struktury partii w Legnicy i powiecie legnickim są silne. Słabości partii można upatrywać w wewnętrznym konflikcie z Jackiem Protasiewiczem. Liczące się postacie legnickiej PO kandydowały do urzędu prezydenta miasta, zdobywały mandaty radnych miasta oraz radnych województwa, ubiegały się także o mandaty poselskie i senatorskie. Wyniki tych elekcji mogą posłużyć do weryfikacji skuteczności polityków, rozumianej jako umiejętność przekonywania wyborców do głoszonych postulatów. Przede wszystkim tych polityków wzięto pod uwagę w analizie, próbując ich zaklasyfikować jako działaczy samorządowych, fachowców, działaczy partyjnych, celebrytów politycznych oraz polityków zawodowych. Skład osobowy legnickiej Platformy Obywatelskiej daje nadzieję na kontynuację politycznej działalności przez partię, gdyż w dużej mierze znajdują się w niej politycy zawodowi oraz działacze samorządowi. Obie wyróżnione kategorie aktywnie działają na rzecz lokalnej społeczności, co dostrzegają mieszkańcy regionu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ustawa z 12.04.2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Dz.U. nr 46, poz. 499 z późn. zm.
2.Ustawa z 20.06.2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Dz.U. nr 113, poz. 984 z późn. zm.
3.Ustawa z 5.01.2011 – Kodeks wyborczy. Dz.U. nr 21, poz. 112 z późn. zm.
4.Górniak, M. (2012). Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy (LGOM). W: Encyklopedia Ziemi Głogowskiej. Zeszyt 72. Głogów: Towarzystwo Ziemi Głogowskiej.
5.Bichta, T. (2010). Struktura organizacyjna partii politycznych w Polsce po 1989 roku. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
6.Blondel, J. (1987). Political Leadership. Towards a General Leadership. London: Sage.
7.Drzonek, M. (2013). Reelekcje prezydentów miast w wyborach bezpośrednich w Polsce. Kraków: Dante.
8.GUS (2015). Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2014 r. Stan w dniu 31 XII. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
9.Jarosz, A. (2015). Samorząd miejski jako sfera podmiotów politycznych w procesie transformacji ustrojowej. Rostock i Toruń w ujęciu porównawczym (1990–2014). Toruń: Adam Marszałek.
10.Klepka, R. (2012). Miejska elita polityczna jako kategoria teoretyczna. W: J. Mizgalski, J. Sielski (red.), Samorząd miejski i jego elity. Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie.
11.Kostka, W. (2008). Instytucjonalizacja partii politycznych w społecznościach miejskich. Toruń: Adam Marszałek.
12.Kotras, M. (2009). Przywództwo polityczne na poziomie regionu. Przykład województwa łódzkiego. Łódź: Uniwersytet Łódzki.
13.Kowalczyk, K., Sielski, J. (red.). (2005). Polskie partie i ugrupowania parlamentarne. Toruń: Adam Marszałek.
14.Kowalczyk, K., Tomczak, Ł. (red.). (2007). Partie i system partyjny RP. Stan i perspektywy. Toruń: Adam Marszałek.
15.Lutrzykowski, A. (red.). (2012). Ustrój terytorialny państwa a decentralizacja systemu władzy publicznej. Toruń: Adam Marszałek.
16.Matyja, R. (2009). Od „ruchu trzech tenorów” do partii Tuska. W: M. Migalski (red.), Platforma Obywatelska. Toruń: Adam Marszałek.
17.Matyja, R., Sajduk, B. (2014). Polska elita polityczna 2013. Kraków: Wyższa Szkoła Europejska.
18.Michałowski, S. (2008). Uwarunkowania pełnienia ról przywódczych w samorządzie terytorialnym. W: S. Michałowski, K. Kuć-Czajkowska (red.), Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
19.Migalski, M. (red.). (2009). Platforma Obywatelska. Toruń: Adam Marszałek.
20.Migalski, M., Wojtasik, W., Mazur, M. (2006). Polski system partyjny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
21.Mizgalski, J. (2012). Tożsamość polityczna partii/ugrupowania politycznego w lokalnej przestrzeni politycznej. W: J. Mizgalski, J. Sielski (red.), Samorząd miejski i jego elity. Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie.
22.Mizgalski, J., Sielski, J. (red.). (2012). Samorząd miejski i jego elity. Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie.
23.Nocoń, J. (2008). Kryteria wyłaniania lokalnych liderów politycznych. W: S. Michałowski, K. Kuć-Czajkowska (red.), Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
24.Plecka, D., Osmólska, Z. (red.). (2015). Administracja publiczna. Wybory samorządowe 2014. Toruń: Adam Marszałek.
25.Sielski, J. (2012). Przywódcy i liderzy samorządowi (lokalni). W: J. Mizgalski, J. Sielski (red.), Samorząd miejski i jego elity. Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie.
26.Sobolewska-Myślik, K. (2004). Partie i systemy partyjne na świecie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
27.Sobolewska-Myślik, K., Kosowska-Gąstoł, B., Borowiec, P. (2009). Od centralizacji do demokratyzacji – struktura organizacyjna Platformy Obywatelskiej RP. W: M. Migalski (red.), Platforma Obywatelska. Toruń: Adam Marszałek.
28.Szczudlińska-Kanoś, A. (2014). Regionalne elity polityczne w Polsce. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
29.Tomczak, Ł. (2004). Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej. W: Ł. Tomczak (red.), Lokalne i krajowe struktury polskich partii politycznych. Szczecin: Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli.
30.Tomczak, Ł. (red.). (2004). Lokalne i krajowe struktury polskich partii politycznych. Szczecin: Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli.
31.Tomczak, Ł. (red.). (2010). Polskie ugrupowania liberalne. Wrocław: Marina.
32.Vomlela, L., Hušek, P. (2014). Regionalne elity polityczne w kraju morawsko-śląskim i województwie śląskim w latach 2000–2012. Opava: Uniwersytet Śląski w Opawie.
33.Wasilewski, J. (red.). (2006). Powiatowa elita polityczna. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
34.Pełczyński, Z., Trzeciak, S. (2004). Deficyt liderów. Rzeczpospolita, 3 listopada.
35.Rożyński, P. (2011). Samorządy kontra minister, czyli batalia o rozwój cywilizacyjny Polski. Dziennik – Gazeta Prawna, 12 maja.
36.BIP SPL (2015). Pobrano z: http://bip.sp-legnica.dolnyslask.pl.
37.BIP UML (2015). Pobrano z: http://um.bip.legnica.eu.
38.Jantura, P. (2009). Włodzimierz Tulejko – nowy nabytek PO. Portal Informacyjny Lca.pl, 23.07.2009. Pobrano z: http://fakty.lca.pl/legnica,news,17659,Wlodzimierz_Tulejko_nowy_nabytek_PO.html.
39.Jantura, P. (2010). Partie mają już wyborcze lokomotywy. Portal Informacyjny Lca.pl, 6.10.2010. Pobrano z: http://fakty.lca.pl/drukuj,23663.html.
40.Jantura, P. (2012). Czesław Kozak nie żyje. Portal Informacyjny Lca.pl, 7.11.2012. Pobrano z: http://fakty.lca.pl/legnica,news,37251,Czeslaw_Kozak_nie_zyje.html.
41.Jantura, P. (2013a). Jan Szynalski nowym szefem rady miejskiej. Portal Informacyjny Lca.pl, 28.01.2013. Pobrano z: http://fakty.lca.pl/legnica,news,38506,Jan_Szynalski_nowym_szefem_rady_miejskiej.html.
42.Jantura, P. (2013b). Polityczno-kadrowe rotacje w radzie miejskiej. Portal Informacyjny Lca.pl, 5.07.2013. Pobrano z: http://fakty.lca.pl/legnica,news,41442,Polityczne_rotacje_w_radzie_miejskiej.html.
43.Jantura, P. (2014). Ile zarabia dyrektor szpitala? 200 tysięcy zł. Portal Informacyjny Lca.pl, 14.07.2014. Pobrano z: http://fakty.lca.pl/legnica,news,48001,Ile_zarabia_dyrektor_szpitala_200_tys_zl_.html.
44.Jantura, P. (2015a). Radny Kiełb we władzach dolnośląskiej Platformy. Portal Informacyjny Lca.pl, 19.05.2015. Pobrano z: http://fakty.lca.pl/legnica,news,53060,Radny_Kielb_we_wladzach_dolnoslaskiej_Platformy.html.
45.Jantura, P. (2015b). Szynalski protestuje i odchodzi z komisji. Portal Informacyjny Lca.pl, 27.03.2015. Pobrano z: http://fakty.lca.pl/legnica,news,52128,Szynalski_protestuje_i_odchodzi_z_komisji.html.
46.Jantura, P. (2016). Radny Jacek Kiełb opuścił Platformę Obywatelską. Portal Informacyjny Lca.pl, 31.05.2016. Pobrano z: http://fakty.lca.pl/legnica,news,59465,Radny_Jacek_Kielb_opuscil_Platforme.html.
47.Junik, M. (2011). Roman Brodniak: Najważniejsze działać razem. Gazeta Wrocławska, 5.04.2011. Pobrano z: http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/388412,roman-brodniak-najwazniejsze-dzialac-razem,id,t.html.
48.Kanikowski, P. (2012). Zmarł Czesław Kozak. 24legnica.pl, 8.11.2012. Pobrano z: http://24legnica.pl/zmarl-czeslaw--kozak.
49.Kanikowski, P. (2015a). Marszałek ustawia Arleg – Maćkała zastąpi Rabczenkę. 24legnica.pl, 30.06.2015. Pobrano z: http://24legnica.pl/marszalek-ustawia-arleg-mackala-zastapi-rabczenke/.
50.Kanikowski, P. (2015b). Moje trzy grosze. Wystarczy chcieć. 24legnica.pl, 10.04.2015. Pobrano z: http://24legnica.pl/moje-trzy-grosze-wystarczy-chciec.
51.Profil Jarosława Rabczenki na Facebooku (2016). Pobrano z: www.facebook.com/rabczenko.
52.Sadowska, L. (2016). Bogumiła Słomczyńska wróciła do rady miejskiej. Lca.pl, 25.04.2016. Pobrano z: http://fakty.lca.pl/legnica,news,58849,Bogumila_Slomczynska_wrocila_do_rady_miejskiej.html.
53.Sejm RP. (2016). Norbert Wojnarowski, Posłowie VII kadencji Sejmu RP. Pobrano z: http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/posel.xsp?id=424.
54.Senat RP. (2016). Tadeusz Maćkała. Senatorowie VI kadencji. Pobrano z: http://ww2.senat.pl/k6/senat/Senator/mackala.htm.
55.Seifert, P. (2014). W otwarte karty z Krystyną Barcik, rozmowa w programie lokalnej Telewizji DamiTV. Portal Internetowy DamiTV Legnica, 5.11.2014. Pobrano z: http://www.damitv.pl/wiadomosci/2775,w-otwarte-karty-z-krystyna-barcik.
56.Strona internetowa Grzegorza Schetyny (2016). Grzegorz Schetyna – przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Pobrano z: http://www.schetyna.pl.
57.Strona internetowa Jarosława Rabczenki (2016). Pobrano z: http://rabczenko.pl.
58.Strona internetowa Platformy Obywatelskiej (2016). Posiedzenie Zarządu Krajowego PO. Pobrano z: http://www.platforma.org/aktualnosc/33025/posiedzenie-zarzadu-krajowego-platformy-30-10-2013.
59.Strona internetowa Roberta Kropiwnickiego (2016). Robert Kropiwnicki – skuteczny poseł. Pobrano z: http://robertkropiwnicki.pl.
60.Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (2016). Jadwiga Szeląg. Radni województwa. Profile radnych. Pobrano z: http://www.umwd.dolnyslask.pl/sejmik/radni-wojewodztwa/?radni%5Baction%5D=single&radni%5Buid%5D=69&cHash=14d24fa6b15c1a298a30f430bc6a0230.