Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2016.38-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 4/2016 (38)
Pierwsze sto dni rządu Beaty Szydło. Realizacja społeczno-gospodarczych obietnic wyborczych

Autorzy: Małgorzata Kamola-Cieślik
Uniwersytet Szczeciński, Instytut Politologii i Europeistyki
Słowa kluczowe: założenia programowe parlament rząd decyzje polityczne polityka gospodarcza
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (35-48)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

25 lutego 2016 roku minęło pierwsze sto dni rządu Beaty Szydło. Rząd w swoim programie zakładał, iż w tym czasie Rada Ministrów RP podejmie decyzje dotyczące dodatku500 zł na dziecko (począwszy od drugiego), obniżenia wieku emerytalnego, podniesienia kwoty wolnej od podatku, bezpłatnych leków dla seniorów oraz podwyższenia minimalnej stawki godzinowej. Celem artykułu było zaprezentowanie i przeanalizowanie społeczno--gospodarczego programu rządu Prawa i Sprawiedliwości oraz ocena jego realizacji w ciągu pierwszych stu dni działalności gabinetu B. Szydło. Szczególną uwagę zwrócono na konsekwencje wdrażania społeczno-gospodarczych założeń rządowego programu dla polskiej gospodarki. Autorka artykułu na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentów wytworzonych przez rząd i parlament starała się odpowiedzieć na następujące pytania: „W jakim zakresie został zrealizowany społeczno-gospodarczy program rządu Beaty Szydło w ciągu pierwszych stu dni jego działalności?” oraz „Jakie trudności pojawiły się przy realizacji programu rządu Beaty Szydło w zakresie polityki społeczno-gospodarczej?”. Dążąc do uzyskania odpowiedzi, w badaniach wykorzystano metodę komparatystyczną, decyzyjną i instytucjonalno-prawną.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 4.02.2015 o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dz.U. 2015, poz. 188.
2.Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 17.07.2015 w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Dz.U. 2015, poz. 1017.
3.Prezydenckie projekty ustaw w Sejmie (2016). Pobrano z: http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/zgloszone/art,2,prezydenckie-projekty-ustaw-w-sejmie.html.
4.Rozporządzenie Rady Ministrów z 7.12.2015 w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki. Dz.U. 2015, poz. 2076.
5.Rozporządzenie Rady Ministrów z 7.12.2015 w sprawie utworzenia Ministra Energii. Dz.U. 2015, poz. 2075.
6.Rozporządzenie Rady Ministrów z 7.12.2015 w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Dz.U. 2015, poz. 2078.
7.Ustawa budżetowa na rok 2016 z 25.02.2016. Dz.U. 2016, poz. 278.
8.Ustawa z 11.02.2016 o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Dz.U. 2016, poz. 195.
9.Ustawa z 11.05.2012 o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2012, poz. 637.
10.Ustawa z 13.04. 2007 o Państwowej Inspekcji Pracy. Dz.U. 2007, nr 89, poz. 589, z późn. zm.
11.Ustawa z 15.01.2016 o podatku od niektórych instytucji finansowych. Dz.U. 2016, poz. 68.
12.Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, kadencja VIII, druk nr 75, Uzasadnienie do poselskiego projektu ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych, Warszawa, 3 grudnia 2015.
13.Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, kadencja VIII, druk nr 261, Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, Warszawa, 10 lutego 2016.
14.Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, kadencja VIII, druk nr 261, Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, Warszawa, 10 lutego 2016.
15.Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, kadencja VIII, druk nr 288, Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa, 10 lutego 2016.
16.Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, kadencja VIII, druk nr 51. Uzasadnienie do projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Warszawa, 29 listopada 2015.
17.Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, kadencja VIII, druk nr 62. Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, Warszawa, 29 listopada 2015.
18.Stenogramy z posiedzeń Sejmu Rzeczpospolitej Polski kadencja VIII: 11 posiedzenie z 9 lutego 2016 r.
19.Stenogramy z posiedzeń Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej kadencja VIII: 1 posiedzenie z 18 listopada 2015 r.
20.Apanowicz, P. (2016). Pierwsze 100 dni rządu. Nowy Przemysł, 3 (5).
21.Czekaj, J. (2015). Rozczarowań rządem ciąg dalszy. Rzeczpospolita, 1 grudnia.
22.Gajcy, A., Wójcik, K. (2016). 500+ zwiększy liczbę dzieci i ślubów. Rzeczpospolita, 19 stycznia.
23.Godusławski, B. (2016). Gospodarka rośnie, deficyt nie. Puls Biznesu, 27 stycznia.
24.Gomułka, S. (2016). Nowy podatek zwiększy konsumpcję kosztem inwestycji. Rzeczpospolita. Opinie, 4 stycznia.
25.Grochal, R., Kordzińska, A., Maciejewicz, P., Kiełbasiński, A., Kostrzewski, L., Miączyński, P., Wroński P.P., Skwirowski, P., Wieliński, B.T. (2015). Niezbędnik wyborczy, czyli poglądy kandydatów na tacy. Gazeta Wyborcza, 16–17 maja.
26.Kostrzewski, L., Miączyński, P. (2016). Za co rząd PiS obniży wiek emerytalny? Gazeta Wyborcza, 9–10 stycznia.
27.Majewski, P. (2015). Kontrakt premier Szydło. Rzeczpospolita. Ekonomia i Rynek, 19 listopada.
28.Miączyński, P., Kostrzewski, L. (2016a). Nowy podatek weekendowy. Gazeta Wyborcza, 27 stycznia.
29.Miączyński, P., Kostrzewski, L. (2016b). 500+ i korowody. Gazeta Wyborcza, 29 styczniaNasi drodzy kandydaci (2015). Rzeczpospolita, 22 maja.
30.Paździor, G. (2015). Pod górkę z Brzeszcz. Nowy Przemysł, 12, 18.
31.Siemionczyk, G. (2016). Czy S&P widzi dalej niż inni? Rzeczpospolita, 18 stycznia.
32.Słojewska, A. (2016). Fatalna prognoza Brukseli. Rzeczpospolita, 5 lutego.
33.Szydło: w nowym projekcie podatku od sprzedaży wyższa kwota wolna, 26 luty 2016. Pobrano z: http://biznes.onet.pl/wiadomosci/handel/szydlo-w-nowym-projekcie-podatku-od-sprzedazy-wyzsza-kwota-wolna/6q17qe.
34.MRPiPS zapowiada wprowadzenie w 2016 r. minimalnej stawki godzinowej przy zleceniach (2015). Pobrano z: http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykuł/mrpips-zapowiada-wprowadzenie-w-2016-r-minimalnej-stawkigodzinowej-przy-zleceniach-1.
35.Rząd przyjął projekt Rodzina 500 plus, 7 marca 2016. Pobrano z: http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/rzad-przyjal--projekt-rodzina-500-plus/8tvg8.