Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2016.37-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 3/2016 (37)
Założenia polityki społecznej Gminy Miasto Szczecin. Refleksje w kontekście przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Autorzy: Ewa Piepiora
Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: polityka społeczna problemy społeczne strategia
Rok wydania:2016
Liczba stron:13 (103-115)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest omówienie założeń polityki społecznej Gminy Miasto Szczecin. W oparciu o dokument strategiczny jakim jest Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasto Szczecin na lata 2015-2020 wskazuje jakie problemy społeczne wynikają z diagnozy problemów społecznych, podmioty odpowiedzialne za realizację polityki społecznej w Szczecinie oraz cele określone w Strategii stawiane do realizacji instytucjom i podmiotom lokalnej polityki społecznej dla osiągnięcia zakładanych rezultatów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Auleytner, J.(2011). Polityka Społeczna w Polsce i w świecie. Warszawa: Elipsa.
2.Główny Urząd Statytstyczny, 2015. Statystyczne vademceum samorządowca., http://szczecin.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_zachodniopomorskie/portret,wojewodztwa/wojewodztwo_zachodniopomorskie (data dostępu: 26 04 2016).
3.GUS, 2015. www., http://szczecin.stat.gov.pl (data dostępu: 15 08 2015).
4.Kulesza, E. (2013). Lokalna Polityka społeczna, Warszaw a: IRSS.
5.Piepiora, E. (2015). Polityka senioralna w Szczecinie. W: R. Podgórzańska, S. Stępiński, J.J., Piątek (red.). 25 lat samorządu z perspektywy Szczecina. Szczecin: volumina.pl Daniel Krzanowski.
6.Podgórzańska, R. (2013). Zagrożenia bezpieczeństwa społecznego na obszarze województwa zachodniopomorskiego. W: T. Czapiewski, M. Sikora (red.), Zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego w województwie zachodniopomorskim. Diagnoza i profilaktyka. ZAPOL.
7.Podgórzańska, R. (2014). Problemy demograficzne z perspektywy Województwa Zachodniopomorskiego. W: T. Czapiewski, M. Sikora (red.), Profilaktyka bezpieczeństwa publicznego w Województwie Zachodniopomorskim. ZAPOL.
8.Program Rozwoju Pieczy Zastępczej Gminy Miasto Szczecin na lata 2016 – 2018. Uchwała Nr XV/360/16 Rady Miasta Szczecin, z dnia 26 stycznia 2016 r.
9.Sprawozdanie z działalności MOPR w Szczecinie za 2015 r.
10.Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminnie Miasto – Szczecin na lata 2016 -2020. Uchwała nr XVI/384/16 z dnia 23 lutego 2016 r. Rady Miasta Szczecin.
11.Urząd Miasta Szczecin, www.um.szczecin.pl., http://bip.um.szczecin.pl,(data dostępu:02 05 2016).
12.Ustawa Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódzkim. Dz. U. 2015 poz 1392 ze zm.
13.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dz. U. 2015, poz. 163 ze zm..
14.Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Dz. U. 2013, poz. 595 ze zm..
15.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dz. U. 2015, poz. 1515 ze zm.
16.Wasylewski R., (2013). Lokalna polityka społeczna. W: M. Szylko – Skoczny , G. Firlit-Fesnak (red.). Polityka społeczna. Warszawa: PWN.