Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2016.36-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2016 (36)
Ustawa metropolitalna szansą dla Szczecina? Procesy suburbanizacyjne niejawnym argumentem politycznym

Autorzy: Katarzyna Molska
Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński

Monika Krzeszewska
Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: suburbanizacja frekwencja Obszar Metropolitalny Szczecina
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (91-100)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł opiera się na analizie zmian frekwencji w wyborach samorządowych w latach 2002 – 2014, jak również zmianie liczby ludności uprawnionej do głosowania na wybranym obszarze województwa zachodniopomorskiego. Położony nacisk na miasto Szczecin oraz przylegające do jego granic powiaty, wynika z przynależności Szczecina do obszaru metropolitalnego. Skupienie się właśnie na tym obszarze jest nieprzypadkowe i ściśle związane z przepływem ludności. Powzięta analiza ma na celu próbę znalezienia odpowiedzi na pytania: jaki wpływ na frekwencję mają zmiany podyktowane przepływem ludności do gmin ościennych miasta Szczecina? Czy gminy ościenne dużych miast przyciągają jednostki świadome polityczne? Jednocześnie przyjęto hipotezę: im bardziej zaawansowany proces suburbanizacyjny w dotychczasowych strukturach zamieszkania tym mniejsza partycypacja wyborcza.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Cześnik M., (2009), Partycypacja wyborcza Polaków, Warszawa: Instytut Spraw publicznych.
2.GUS, (2003), Migracje wewnętrzne ludności 2002, H. Dmochowska (red.), Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
3.GUS, (2015), Opracowanie wskaźników monitorowania miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich w zakresie rozwoju budownictwa mieszkaniowego, na poziomie NTS 5 (gminy), Z. Kurlej (red.), Jachranka: Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS
4.http://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/1,34959,17941487,Miejska_kolej_to_nie_fikcja__Ekspertyzy_gotowe__Trzy.html?disableRedirects=true, dostęp dnia: 25 maja 2016 r.
5.http://www.gs24.pl/wiadomosci/szczecin/art/4968916,szczecinska-kolej-metropolitalna-ruszy-w-2021-dzis-podpisano-umowe,id,t.html, dostęp dnia: 25 maja 2016 r.
6.Jałowiecki B., Szczepański M. S., (2006), Miasto i przestrzeń. W perspektywie socjologicznej, Warszawa: Scholar.
7.Krastwe I., (2015). Demokracja: przepraszamy za usterki. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
8.Małek J., (2011) Historyczne i współczesne uwarunkowania procesów suburbanizacji, Przestrzeń i Forma, nr. 16, 231-242.
9.March D., Stoker G. (red.). (2006). Teorie i metody w naukach politycznych. Kraków: WUJ
10.Molska K., (2015). Analiza frekwencji w wyborach samorządowych na tle pozostałych elekcji. Studium przypadku Pomorza Zachodniego, [w:] 25 lat samorządu terytorialnego w Polsce. Doświadczenia i perspektywy rozwoju, P. Antkowiak (red.), Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM.
11.Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 156/2005 (2248) – pozycja 86638), 28 maja 2016 r. Pobrano z: https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow
12.Olechnicki K., Załęcki P., (2004), Słownik Socjologiczny, Toruń: Graffiti BC.
13.Płoszaj A., (2014), Samorząd lokalny wobec przemian demograficznych, [w:] Instytut Idei, J. Makowski (red.), Warszawa: Instytut Obywatelski.
14.Protokół z walnego zgromadzenia SSWR z dnia 10 października 2008 roku, 29 maja 2016 r. Pobrano z: http://som.szczecin.pl/SOM/chapter_104026.asp?soid=E8579B4E65A3402C88652A7A4D99D1B3
15.Protokół z walnego zgromadzenia SSWR z dnia 19 maja 2008 roku, 29 maja 2016 r. pobrano z: http://som.szczecin.pl/SOM/chapter_104026.asp?soid=E8579B4E65A3402C88652A7A4D99D1B3
16.Protokół z walnego zgromadzenia SSWR z dnia 20 czerwca 2008 roku, 29 maja 2016 r. Pobrano z: http://som.szczecin.pl/SOM/chapter_104026.asp?soid=E8579B4E65A3402C88652A7A4D99D1B3
17.Protokół z walnego zgromadzenia SSWR z dnia 24 lipca 2008 roku, 29 maja 2016 r. Pobrano z: http://som.szczecin.pl/SOM/chapter_104026.asp?soid=E8579B4E65A3402C88652A7A4D99D1B3
18.Sartori G., (1994), Teoria demokracji, Warszawa: PWN.
19.Szczeciński Obszar Metropolitalny, 29 maja 2016 r. Pobrano z: http://www.som.szczecin.pl/SOM/chapter_104000.asp
20.Urząd Gminy w Dobrej (Szczecińskiej), wydział spraw obywatelskich, Dobra (Szczecińska) 2015.
21.Urząd Gminy w Kołbaskowie, wydział spraw obywatelskich, Kołbaskowo 2015.
22.Urząd Statystyczny w Szczecinie. (2011), Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie zachodniopomorskim w 2010 roku, R. Wronkowska (red.), Szczecin: Informacje i Opracowania Statystyczne.
23.Urzędu Miasta w Policach, wydział spraw obywatelskich, Police 2015.
24.Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych Dz.U. 2015, poz. 1890
25.Wojtasik W. (2012). Wybrane uwarunkowania aktywności wyborczej, [w:] Obywatel instytucje władza na przełomie XX i XXI wieku, D. Karnowska, J. Nocoń (red.), Toruń: Wydawnictwo MADO, 109-123.