Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2016.35-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2016 (35)
Kwestie obyczajowe w programie i działalności Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej

Autorzy: Janusz Jartyś
Uniwersytet Szczeciński, Instytut Politologii i Europeistyki
Słowa kluczowe: Platforma Obywatelska Polska kwestie obyczajowe działalność
Rok wydania:2016
Liczba stron:8 (59-66)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W ostatnich latach w Polsce Platforma Obywatelska stara się znacząco poszerzyć swoją bazę wyborczą. Partia przyjęła do swoich szeregów polityków, którzy dawniej byli związani ze Zjednoczeniem Chrześcijańsko-Narodowym (ZChN), Kongresem Liberalno-Demokratycznym (KLD) i Sojuszem Lewicy Demokratycznej (SLD). Ten polityczny układ sprawia, że praktycznie niemożliwe jest to, aby partia wypracowała jednolite stanowisko w takich kwestiach moralno-kulturowych jak dopuszczalność aborcji, legalizacja związków partnerskich osób tej samej płci czy zapłodnienie in vitro. Autor artykułu opisuje stosunek Platformy Obywatelskiej do wielu kwestii moralno-kulturowych, przedstawiając stanowisko, aktywność i deklaracje składane przez jej polityków. Analiza będzie także ukazywać, jak ewoluowały te kwestie w czasach, kiedy partia sprawowała władzę w latach 2007–2015.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Hambura, S., Muszyński, M. (2001). Karta Praw Podstawowych z komentarzem. Bielsko-Biała: Studio STO.
2.Jartyś, J. (2015a). Wkład Polski do procesu umiędzynarodowienia i rozwoju praw osób Gay, Lesbian, Bisekxual, Transgender (LGBT) po akcesji Polski do Unii Europejskiej. W: L. Wojnicz, D. Rdzanek, M. Potkańska (red.), W poszukiwaniu finalite politique Unii Europejskiej. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Szczecin–Warszawa: Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
3.Jartyś, J. (2015b). Kwestie obyczajowe w postępowym liberalizmie na przykładzie działalności Twojego Ruchu. W: A. Wojtaszak (red.), Myśl polityczna w XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia. Wokół polskiej myśli politycznej. Szczecin: Volumina.
4.Jartyś, J. (2016). Udział kandydatów Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT) w wyborach samorządowych 2014 roku w Polsce. W: K. Kamińska-Korolczuk, M. Mielewczyk, R. Ożarowski (red.), Między teorią a praktyką funkcjonowania systemów politycznych i partyjnych. Systemy polityczne i partyjne w ujęciu teoretycznym i praktycznym. Gdańsk: Uniwersytet Gdański. Wydział Nauk Społecznych, Instytut Politologii.
5.Jartyś, J. (2007). Wybrane aspekty przestrzegania europejskich standardów praw człowieka wobec gejów i lesbijek w Polsce. W: J. Jartyś, A. Staszczyk (red.), Demokratyzacja i prawa człowieka w Europie Środkowo-Wschodniej. Szczecin: Zapol, s. 27–61.
6.Jartyś, J., Bulsa, M. (2015). Problem krwiodawstwa i krwiolecznictwa w raportach polskiego ruchu Lesbian, Gay, Bisexual, Transgerder (LGBT) w Polsce. Hygeia Public Health, 50 (1), 80–83.
7.Mizerski, B. (2007). Program wyborczy Platformy Obywatelskiej w 2005 roku, 17 września 2007. Pobrano z: http://mizerski.com/2007/program-wyborczy-platformy-obywatelskiej-w-wyborach-2005/ (10.01.2016).
8.PKW (2007). Wyniki głosowania., 10 marca. Pobrano z: http://www.wybory2007.pkw.gov.pl/SJM/PL/WYN/W/index.htm (10.01.2016).
9.PKW (2011). Wyniki głosowania., 10 marca. Pobrano z: http://wybory2011.pkw.gov.pl/wyn/pl/000000.html#tabs-1 (10.01.2016).
10.PKW (2015). Wyniki wyborów do Sejmu RP., 10 marca. Pobrano z: http://parlament2015.pkw.gov.pl/349_Wyniki_Sejm (10.01.2016).
11.Sejm. Gov (2015). Wyniki głosowania nad wprowadzeniem do porządku obrad poselskiego projektu ustawy o związkach partnerskich w dniu 26.05.2015 r., 10 marca. Pobrano z: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=klubglos&IdGlosowania=42769&KodKlubu=PO (10.01.2016).
12.Youtube (2007a). Tusk nokautuje Kaczyńskiego, cz. I – gospodarka, 4 kwietnia. Pobrano z: https://www.youtube.com/watch?v=RrkdcoeWBPs (10.01.2016).
13.Youtube (2007b). Tusk – kłamstwo na początek premierostwa, 13 grudnia. Pobrano z: https://www.youtube.com/watch?v=x7bEu4DkIuU (10.01.2016).