Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2016.35-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2016 (35)
Związki partnerskie mniejszości seksualnych w programach polskich partii politycznych

Autorzy: Katarzyna Zawadzka
Uniwersytet Szczeciński, Instytut Politologii i Europeistyki
Słowa kluczowe: mniejszości seksualne związki partnerskie partie polityczne
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (49-57)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W niniejszym artykule analizie poddałam stanowiska polskich partii politycznych wobec tematyki związków partnerskich. Przeanalizowałam ten wątek w kontekście kwestii dotyczących związków par jednopłciowych. Zamierzeniem badawczym jest wykazanie, jak partie odnoszą się do tematyki związków partnerskich. Przeanalizowane zostaną także aspekty, wokół których koncentrują się oponenci oraz zwolennicy związków partnerskich. Analiza programów poszczególnych partii pozwala na wyciągniecie wniosku, iż niektóre z postulatów środowiska LGBT nie mają w nich bezpośredniego odbicia w postaci stanowiska danej partii. Niemniej jednak warte przytoczenia są także ogólne deklaracje ideowe, bowiem to na nich często bazuje społeczność mniejszości seksualnych, odnosząc do nich swoje deklaracje ewentualnego poparcia.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Freeman, M. (2009). Prawa człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Sic.
2.Giddens, A. (1999). Trzecia droga. Odnowa socjaldemokracji. Warszawa: Książka i Wiedza.
3.Jabłońska, Z., Knut P. (2012). Słowniczek pojęć. W: Z. Jabłońska, P. Knut (red.), Prawa osób LGBT w Polsce. Raport z badań nad wdrażaniem Zalecenia CM/Rec (2010)5 Komitetu Ministrów dla Państw Członkowskich w zakresie środków zwalczania dyskryminacji opartej na orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej. Warszawa: Książka i Wiedza.
4.Jartyś, J. (2015). Wkład Polski do procesu umiędzynarodowienia i rozwoju praw osób Lesbian,Gay, Bisexual, Transgender (LGBT) po akcesji Polski do Unii Europejskiej. W: L. Wojnicz, D. Rdzanek, M. Potkańska (red.), W poszukiwaniu finalite politique Unii Europejskiej. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Szczecin–Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
5.Kowalczyk, K. (2007). Polskie partie parlamentarne wobec problematyki równości płci. W: A. Zawiszewska (red.), Gender w weekend. Warszawa: Fundacja Feminoteka.
6.Kwak, A. (2012). Od i do małżeństwa i rodziny: „czas” rodziny – „czas” jednostki. W: A. Kwak, M. Bieńko (red.), Wielość spojrzeń na małżeństwo i rodzinę. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
7.Lacroix, X. (2007). Miłość nie wystarczy. Homoseksualizm a prawo do zawierania małżeństw i adopcji dzieci. Kraków: Wydawnictwo eSPe.
8.Minogue, K. (1997). Polityka, Warszawa: Prószyński i S-ka.
9.Olejniczak, S. (2005). Homoseksualna rewolucja kulturalna. W: B. Sobczak (red.), Rewolucja homoseksualna. Homoseksualizm w etyce katolickiej, polityce i jego społeczne konsekwencje. Warszawa: Ars Politica.
10.Pogodzińska, P. (2010). Instytucjonalne rozwiązania prawne w zakresie regulacji związków jednopłciowych w Europie. W: M. Zima (red.), Tęczowe rodziny w Polsce. Prawo a rodziny gejowsko-lesbijskie. Raport 2009. Warszawa: Kampania Przeciw Homofobii.
11.Rostowska, T. (2008). Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życia. Kraków: Wydawnictwo Impuls.
12.Stone, L. (2012). Pokrewieństwo i płeć kulturowa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
13.Tomczak, Ł. (2012). Problem legalizacji związków partnerskich osób tej samej płci w kampanii wyborczej 2011 roku. W: A. Turska-Kawa, Z. Widera, W. Wojtasik (red.), Preferencje polityczne. Postawy-Identyfikacje-Zachowania. Katowice: Wydawnictwo Naukowe Unikat 2.
14.Waniek, D. (2010). Nadzieje, wyzwania i… klęska. Z doświadczeń kadencji 2001–2005. W: K. Janik (red.), Lewica w III RP. Instytucjonalizacja i otoczenie. Problemy wybrane. Toruń: Adam Marszałek.
15.Weston, K. (1997). Families We Choose: Lesbians, Gays, Kinship. New York: University Press.
16.Wierzejski, W. (2005). Polityczny homoseksualizm w Unii Europejskiej. W: B. Sobczak (red.), Rewolucja homoseksualna.
17.Homoseksualizm w etyce katolickiej, polityce i jego społeczne konsekwencje. Warszawa: Ars Politica.