Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432     eISSN: 2719-4388    OAI    DOI: 10.18276/ap.2020.50-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2020 (50)
Ruch „Sardynek” we Włoszech

Autorzy: Olga Łozińska ORCID
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Społecznych
Słowa kluczowe: włoska polityka ruch społeczny Ruch Pięciu Gwiazd „Sardynki” Matteo Salvini
Rok wydania:2020
Liczba stron:12 (97-108)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule tym opisano działania włoskiego ruchu społecznego o nazwie „Sardynki”. Podstawowym celem jego założycieli są protesty skierowane przeciwko populistycznym praktykom, które od początku XXI wieku coraz bardziej się nasilają. „Sardynki” wyrażają swoje niezadowolenie głównie poprzez uliczne manifestacje, skupiające na ulicach dużych miast rzesze zwolenników dyskursu publicznego wolnego od słownej przemocy. Funkcjonowanie „Sardynek” opiera się na idei usieciowienia – z jednej strony jest to organizacja nieformalna, działająca bez wyraźnych granic, pozbawiona jednoznacznego programu, z drugiej strony opierająca się na komunikacji internetowej, dzięki której może swobodnie poszerzać krąg swojego oddziaływania. W tekście tym „Sardynki” zostały scharakteryzowane w kontekście innych tego rodzaju ruchów społecznych we Włoszech. Ich aktywność wskazuje, że polityka włoska potrzebuje zmian zarówno w zakresie komunikacji społecznej, jak i metod działania. Można zatem, przyglądając się genezie funkcjonowania „Sardynek”, postawić następująca tezę - ruch powstały na gruncie społecznego sprzeciwu wobec arbitralnego sposobu prowadzenia polityki może mieć realny wpływ na przeformułowanie dyskursu publicznego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Arcangeli, M. (2020). Sardine in piazza. Una rivoluzione in scatola? Rzym: Castelvecchi.
2.Basile, L., Fonda, R., Guidi, M., Isernia, P., Martini, S., Olmastroni, F., Spurio, A. (2020). Gli effetti del Covid-19 sulla politica italiana. Il Mulino. Pobrane z: https://www.rivistailmulino.it/news/newsitem/index/Item/News:NEWS_ ITEM:5231 (13.01. 2020).
3.Bozza, C. (2020). Salvini e i «gattini»: «Preferisco loro, mangiano le “sardine”». Corriere della Sera, 19 listopada.
4.Calvi, A. (2020). Al movimento delle sardine manca ancora un’anima politica. Internazionale. Pobrane z: https://www. internazionale.it/opinione/alessandro-calvi/2020/01/20/sardine-manifestazione-bologna (20.01.2020).
5.Campani, G. (2017). Racism, Post-democracy, and Economy That Kills: The Challenges of Civil Society Movements in Italy. W: B. Siim, A. Krasteva, A. Saarinen (red.), Citizens’ Activism and Solidarity Movements: Contending with Populism (s. 185-211). Londyn: Palgrave Macmillan.
6.Capelli, E., Venturi, I. (2020). Sardine a Bologna: „Siamo 40 mila, questa è una svolta: il sovranismo si può battere”.
7.La Repubblica. Pobrane z: https://bologna.repubblica.it/cronaca/2020/01/19/news/sardine_a_bologna-246151195 (19.01.2020).
8.Castells, M. (2007). Społeczeństwo sieci. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
9.Castells, M. (2013). Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w erze Internetu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
10.Cortelazzo, M.A., Le parole della neopolitica – Sardine. Trecani, Istituto della Enciclopedia Italiana. Pobrane z: https://
11.www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/articoli/parole/Neopolitica24.html (6.11.2019). Cotta, M., Verzichelli, L. (2016). Il sistema politico italiano. Bologna: il Mulino.
12.De Rosa, R. (2013). The Five Stars Movement in the Italian Political Scenario A Case for Cybercratic Centralism? eJo-
13.urnal of eDemocracy and Open Government, 2 (5) 128-140.
14.Del Vigo, F. (2020). Sardine ˮpensionate”. È la fine di un bluff. Il Giornale. Pobrane z: https://www.ilgiornale.it/news/
15.cronache/movimento-antilega-era-nato-emilia-1865845.html (27.01.2020).
16.Di Jamie, M. (2020). Le Sardine e il nuovo linguaggio della politica. Intervista A Paul Ginsborg. Liberta e Giustizia.
17.Pobrane z: http://www.libertaegiustizia.it/2020/01/10/dalle-sardine-a-un-nuovo-linguaggio-della-politica-un- intervista-con-paul-ginsborg/ (10.01.2020).
18.Dudała, R. (2019). System polityczny współczesnych Włoch. Dynamika zmian. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu
19.Jana Kochanowskiego.
20.Górski, M. (2020). Ryby mają głos. Polityka, 11 lutego.
21.Grossi, G. (2012). Sfera pubblica e flussi di comunicazione nell’epoca della rete. W: L. Mosca, C. Vaccari (red.), Nuovi media, nuova politica? Partecipazione e mobilitazione online da MoveOn al Movimento 5 Stelle (s. 35-62). Me- diolan: Franco Angeli.
22.https://twitter.com/6000sardine (10.02.2020).
23.Jones, G., Bernabei S. (2020). Italy’s anti-Salvini ‘sardines’ take protest to Rome. Reuters. Pobrane z: https://www. reuters.com/article/us-italy-politics-sardines-idUSKBN1YI0IA (14.12.2020).
24.Kowalewski, M. (2016). Protest miejski. Przestrzenie, tożsamości i praktyki niezadowolonych obywateli miast. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.
25.Machelski, Z. (2010). System polityczny Włoch. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
26.Marczewska-Rytko, M. (2015). Kategoria nowych ruchów społecznych w ujęciu Manuela Castellsa. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 2 (22), 43-53.
27.Matarese, L. (2020). „La simpatia non basta, alle sardine manca coraggio”. Intervista a Luca Ricolfi. HuffPost Italia.
28.Pobrane z: https://www.huffingtonpost.it/entry/la-simpatia-non-basta-alle-sardine-manca-coraggio-intervista-a- luca-ricolfi_it_5df38fe6e4b0deb78b52d973 (13.12.2020).
29.Mazzini, M. (2019). Włoski ruch Sardynek walczy z polityką Salviniego. Polityka.pl. Pobrane z: https://www.polityka. pl/tygodnikpolityka/swiat/1936036,1,wloski-ruch-sardynek-walczy-z-polityka-salviniego.read (17.12.2019).
30.Mosca, L., Vaccari C. (red.) (2011). Nuovi media,nuova politica? Partecipazione e mobilitazione online da MoveOn al
31.Movimento 5 stelle. Mediolan: Franco Angeli.
32.Nowosielski, M. (2011). Socjologiczna refleksja na temat ruchów społecznych. Przegląd Zachodni, 4, 3-28.
33.Orrù, P. (2019). Il linguaggio della politica italiana tra antieuropeismo e populismo digitale. W: Nuova Antologia Rivista di lettere, scienze ed arti, 620, 322-331.
34.Pasini, N., Fasano, L.M. (2012). Frammentazione del Sistema Politico Italiano: Caratteristica genetica? Pobrane z: https://www.researchgate.net/publication/272082365_FRAMMENTAZIONE_DEL_SISTEMA_POLITICO_ ITALIANO_CARATTERISTICA_GENETICA (6.01.2020).
35.Popolo Viola w Lessico del XXI Secolo (2013). Pobrane z: https://www.treccani.it/enciclopedia/popolo- viola_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/ (5.07.2020).
36.Porta della, D., Diani, M. (2009). Ruchy społeczne. Wprowadzenie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloń- skiego.
37.Raffini, L., Viviani, L. (2011). Il buio oltre i partiti? Partecipazione dal basso e partecipazione istituzionale ai tempi della politica reticolare. Società Mutamento Politica, 2 (3), 19-51.
38.Ratajczak, M. (2011). Poza paradygmat immunizacji: biopolityka w projekcie filozoficznym Roberta Esposita. Prakty- ka Teoretyczna, 3, 173-186.
39.Riccardi, C. (2020). Sardine pronte per il mare aperto. Manifestazioni compatte in 25 città: in piazza da Berlino a New York. La Repubblica. Pobrane z: https://www.repubblica.it/esteri/2019/12/14/news/sardine_atlantiche_movimen- to_estero_europa_stati_uniti-243472563/ (14.12.2020).
40.Risso, E. (2020). Vi spiego i primi effetti delle Sardine. L’analisi di Enzo Risso, Formiche Analisi Commenti e Scenari.
41.Pobrano z: https://formiche.net/2020/01/sardine-enzo-risso/ (26.01.2020).
42.Ruch włoskich Sardynek wypływa na szersze wody. Deutsche Welle. Pobrane z: https://p.dw.com/p/3UAU2 (3.12.2019). Sampugnaro, R. (2014). Partecipazione politica tra vecchi e nuovi media. Un focus sul Popolo Viola. Sociologia della
43.Comunicazione, 46, 150-177.
44.Santarpia, V. (2020). Bologna, sardine» contro Salvini: come sono nate e perché si chiamano così. Corriere della Sera.
45.Pobrane z: https://www.corriere.it/politica/19_novembre_16/sardine-contro-salvini-perche-si-chiamano-cosi- come-sono-nate-da0041c8-0854-11ea-bebc-dc68b9227425.shtml (16.12.2020).
46.SARDINE! Bene non “legarsi” ma occhio alle reti del PD! Pobrane z: https://poterealpopolo.org/sardine-bene-non- legarsi-ma-occhio-alle-reti-del-pd/., (28.11.2019).
47.Sondel-Cedarmas, J. (2018). Dizionario italo-polacco della terminologia politica e sociale. Włosko-polski słownik terminologii politycznej i społecznej. Kraków: Wydawnictwo Universitas.
48.Sud e lavoro Lettera delle Sardine a Conte (2020). La Repubblica. Pobrane z: https://www.open.online/2020/02/01/ sardine-la-lettera-a-conte-siamo-a-disposizione-della-buona-politica-iniziamo-dal-sud-e-dalla-sicurezza-il- testo-integrale/ (1.02.2020).
49.Sztompka, P. (2005). Socjologia zmian społecznych. Kraków: Znak.
50.Tondo, L. (2019). ‘Sardines’ against Salvini: Italy’s fight against the far right. The Guardian. Pobrane z: https://www.the- guardian.com/world/2019/dec/14/sardines-pack-piazza-in-rome-for-protest-against-matteo-salvini (14.12.2019).
51.www.facebook.com/6000sardine (14.02.2020).
52.Zielonka, J. (2020). Sardynki i populiści. Rzeczpospolita, 19 lutego.