Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432     eISSN: 2719-4388    OAI    DOI: 10.18276/ap.2020.50-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2020 (50)
Wpływ instytucji kulturalnych na społeczność muzułmańską i hiszpańską

Autorzy: Justyna Salamon ORCID
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny
Słowa kluczowe: Hiszpania islam kultura muzułmanie religia
Rok wydania:2020
Liczba stron:12 (21-32)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przedmiotem poniższego artykułu jest analiza instytucji kulturalnych, funkcjonujących na terytorium Królestwa Hiszpanii, ze szczególnym uwzględnieniem tych podmiotów, których działalność związana jest z promowaniem dialogu, pokojowej koegzystencji ludzi różnych wyznań i kultur. Są to m.in.: Casa Árabe (Dom Arabski), Fundación de Tres Culturas (Fundacja Trzech Kultur), Fundación Al Fanar (Fundacja Al Fanar), Centro de Cultura Islamica (Islamskie Cen- trum Kultury), Casa Mediterráneo (Dom Śródziemnomorski). W trakcie badań przeanalizowano profile i główne obszary aktywności wybranych instytucji, aby wykazać różnice w obszarach działalności. Zwrócono również uwagę na definicje związane z problematyką oraz miejsce polityki kulturalnej w Hiszpanii i na świecie. W porządku chronologicznym przedstawiono kształtowanie się i rozwój polityki kulturalnej. Wskazano, że wymienione instytucje zajmują się przede wszystkim szerzeniem wiedzy na temat islamu oraz promowaniem twórczości przedstawicieli sztuki muzułmańskiej. Ich funkcją jest kształtowanie określonych postaw Hiszpanów, tolerancji, altruizmu – nie wpływają jednak na tożsamość religijną muzułmanów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bocheński, J. (1992). Współczesne metody myślenia. Poznań: Wydawnictwo Antyk.
2.Cieślarczyk, M. (2003). Metody, techniki i narzędzia badawcze oraz elementy statystyki stosowane w pracach magi- sterskich i doktorskich. Warszawa: AON.
3.Constitución Espanola (1978). Agencia Estatal Boletin Oficial de Estado. Madryt. http://tresculturas.org (15.11.2020).
4.http://tresculturas.org (16.11.2020). http://tresculturas.org/proyecto/carpet (15.11.2020). http://tresculturas.org/proyecto/cudema-2 (15.11.2020). http://ucide.org (15.11.2020).
5.http://www.centro-islamico.com (14.11.2020). http://www.fundacionalfanar.org (15.11.2020). https://datosmacro.expansion.com (14.11.2020). https://www.annalindhfoundation.org (14.11.2020). https://www.casaarabe.es (14.11.2020). https://www.juntadeandalucia.es (15.11.2020)
6.Ilczuk, D. (1999). Polityka kulturalna a społeczeństwo obywatelskie w świetle literatury, badań Rady Europy i Unii
7.Europejskiej, Kultura Współczesna, 1, 65-73.
8.Larramendi, M.H., García-Ortiz, P. (2009). Minorías religiosas en Castilla La Mancha. Barcelona: Icaria. Ley española de Patrimonio Histórico (1985). Boletin Oficial de Estado. Madryt.
9.MANUAL para concejales y concejalas de Castilla-La Mancha (2016). D.L. 436. Castilla La Mancha.
10.Montes del Castillo, A., Martinez, J. (2011). Diversidad cultural y religión. Minorías religiosas en la Región de Murcia.
11.Barcelona: Icaria.
12.Prieto de Pedro, J. (2004). Cultura, Culturas y Constitución. Madryt: Centro de Estudios Constitucionales.
13.Rodriguez Morató, A., Rius Ulldemolins, J. (2012). La politica cultural en Espana: los sistemas autonómicos, RIPS,
14.3 (11), 9-14.
15.Wiśniewski, E. (1990). Metodyka wojskowych badań naukowych. Warszawa.
16.www.radioislam.es (15.11.2020).