Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432     DOI: 10.18276/ap.2019.47-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2019 (47)
Informatyczne wspomaganie oceny bezpieczeństwa terenu

Autorzy: Michał Trubas
Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum
Słowa kluczowe: ocena bezpieczeństwa warunki bezpieczeństwa narzędzia informatyczne
Rok wydania:2019
Liczba stron:13 (99-111)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zgromadzona w różnorodnych bazach rozległa informacja geoprzestrzenna może być skutecznie wykorzystana w tworzeniu bezpieczeństwa do oceny ochronnych właściwości terenu lub będących źródłem potencjalnych zagrożeń. Informację tę na ogół charakteryzuje duży stopień aktualności i dostępność. Pewną trudność stanowi natomiast wybranie z tego zbioru wiadomości przydatnych, potrzebnych, a także przyspieszających proces oceny i czyniących go dokładniejszym. Prezentowany materiał wskazuje na możliwości pozyskania takich danych. Zaproponowana metodyka oceny oparta jest na tradycyjnym, właściwym dla nauk o Ziemi i środowisku, układzie analizy środowiska przyrodniczego i przestrzeni społecznej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Art. 762/87 (1988). Metodyka obliczeń operacyjno-taktycznych podczas planowania porażenia ogniowego nieprzyjaciela
2.przez wojska rakietowe i artylerię. Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej.
3.Bank Danych o Lasach. Pobrane z: www.bdl.lasy.gov.pl (30.01.2019).
4.Baza Danych Topograficznych. Pobrane z: http://www.gisplay.pl/gis/mapy-online.html (25.01.2019).
5.Big Data. Pobrane z: https://www.sas.com/pl_pl/insights/big-data/what-is-big-data.html (1.02.2019).
6.Biuletyn Informacji Publicznej. Pobrane z: bip. [województwo]. kwp.policja.gov.pl/ (22.01.2019).
7.Bujak, A., Śliwa, S. (1999). Działania bojowe związku taktycznego i oddziału w specyficznych warunkach. Warszawa:
8.Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej.
9.Centralne Biuro Prognoz Lotniczych (2019).
10.Domański, R. (2005). Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
11.Drzewiecki, D. (2018). Wykorzystanie informacji geoprzestrzennej w realizacji polityki bezpieczeństwa środowiskowego.
12.Szczecin: Wydawnictwo Collegium Balticum.
13.Geoportal INSPIRE. Pobrane z: https://inspire-geoportal.ec.europa.eu/pdr-home.html/ (30.01.2019).
14.Główny Urząd Statystyczny. Bank Danych Lokalnych. Pobrane z: https://bdl.stat.gov.pl/ (20.01.2019).
15.Główny Urząd Statystyczny. Pobrane z: https://stat.gov.pl (1.02.2019).
16.Główny Urząd Statystyczny. P odręcznik u żytkownika p ortalu G US. Pobrane z: https://geo.stat.gov.pl/documents/
17.20182/0/ Podrecznik_uzytkownika_v2.pdf/ a3003f3f-6149-42f8-9c83-408095d81d5a (2.02.2019).
18.Główny Urząd Statystyczny. Statystyczne Vademecum Samorządowca – portrety terytorium. Pobrane z: https://stat.
19.gov.pl/statystyka-regionalna/statystyczne-vademecum-samorzadowca/ (23.01.2019).
20.Hydroportal KZGW. Baza danych topograficznych. Pobrane z: http://mapy.isok.gov.pl ([województwo]) (23.01.2019).
21.IMiGW. Oferta BOK. Pobrane z: http://www.pogodynka.pl/http/assets/products/ download/katalog_IMGW.pdf
22.(27.01.2019).
23.Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Pobrane z: icm.meteo
24.(23.01.2019).
25.Kondracki, J. (1977). Regiony fizjograficzne Polski. Warszawa: PWN.
26.Kondracki, J. (1978). Geografia fizyczna Polski. Warszawa: PWN.
27.Kondracki, J. (2011). Geografia regionalna Polski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
28.Krajowy system informacji przestrzennej. Pobrane z: www. gisplay.pl/gis/krajowy-system-informacji-przestrzennej.
29.html (2.02.2019).
30.Krajowy Zarząd Gospodarki wodnej. Pobrane z: https://www.wody.gov.pl (23.01.2019).
31.Kuciński, K. (1997). Geografia ekonomiczna. Zarys teoretyczny, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej
32.Handlowej.
33.Laparus, M. (red.) (1979). Leksykon wiedzy wojskowej. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej.
34.Limanowska, D., Niedźwiedź, T., Ustrnul, Z. (1993). Prawdopodobieństwo występowania wybranych ekstremalnych
35.charakterystyk termicznych w Polsce. Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
36.Charakterystyka termiczna Polski, 18, 31–37.
37.Mapa podstawowa banku danych o lasach. Pobrane z: https://www.bdl.lasy.gov.pl/pl/portal/mapy (30.01.2019).
38.Mapy zagrożenia powodziowego, Mapy ryzyka powodziowego. Pobrane z: http://www.isok.gov.pl/pl/mapy-zagrozeniapowodziowego-
39.i-mapy-ryzyka-powodziowego (29.01.2019).
40.Mikulski, Z. (1962). Zarys hydrografii Polski. Warszawa: PWN.
41.Państwowa Komisja Wyborcza. Pobrane z: https://pkw.gov.pl (27.01.2019).
42.Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Pobrane z: https://www.lasy.gov.pl (31.01.2019).
43.Radomski, C. (1980). Agrometeorologia. Warszawa: PWN.
44.Serwis pogody IMGW-BIP. Pobrane z: https://danepubliczne.imgw.pl/ (27.01.2019).
45.SWAID. Dziedzinowe Bazy Wiedzy. Pobrane z: swaid.stat.gov.pl (18.01.2019).
46.Sztompka, P. (2010). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Znak.
47.Toszek, B.H., Kubiak, K., Pluskota, M. (2017). Atlas wód płynących województwa zachodniopomorskiego. Szczecin:
48.ZAPOL.
49.Trubas, M. (2013). Wprowadzenie do bezpieczeństwa. W: E.W. Radecki (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa. T. 1
50.(s. 13–36). Szczecin: Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej.
51.Trubas, M. (2015). Podstawy oceny bezpieczeństwa terenu. W: M. Cupryjak, Z. Kozak, J. Pilżys (red.), Wielowymiarowy
52.charakter współczesnego bezpieczeństwa (s. 99–114). Szczecin: Volumina.pl.
53.Trubas, M. (2017). Bezpieczeństwo. Zarys teoretyczny. Szczecin: Volumina.pl.
54.Wiszniewski, W., Chechłowski, W. (1975). Charakterystyka klimatu i regionalizacja klimatyczna Polski. Warszawa:
55.Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
56.Zioło, Z. (1999). Model funkcjonowania przestrzeni geograficznej jako próba integracji badań geograficznych.
57.W: A. Lisowski (red.), Geografia na przełomie wieków – jedność w różnorodności (s. 32–54). Warszawa: Wydawnictwo
58.Akademickie.