Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432     DOI: 10.18276/ap.2019.47-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2019 (47)
Recent developments on the extreme right scene in Germany and the concept of waves of political extremism
(Najnowsze zmiany na scenie skrajnej prawicy w Niemczech a koncepcja fal ekstremizmu politycznego)

Autorzy: Agata Kałabunowska
Institute of Political Science and International Relations, Jagiellonian University
Słowa kluczowe: Niemcy ekstremizm prawicowy skrajna prawica periodyzacja
Rok wydania:2019
Liczba stron:9 (5-13)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W literaturze dotyczącej ekstremizmu prawicowego w powojennych Niemczech wskazuje się zazwyczaj trzy fale popularności skrajnej prawicy. Najbardziej znany sposób periodyzacji zaproponowany został przez Ekkarta Zimmermanna i Thomasa Saafelda, a następnie przejęty przez znaczną część badaczy w obszarze anglojęzycznym. Niemniej jednak istnieją także inne możliwości podziału historii niemieckiej skrajnej prawicy − na cztery bądź więcej faz. Największym mankamentem dostępnych periodyzacji jest to, że nie obejmują one okresu kryzysu migracyjnego, mającego kluczowe znaczenie dla Niemiec, a zwłaszcza dla niemieckiej sceny politycznej. Niniejszy artykuł usiłuje wypełnić tę lukę. Autorka rozważa w nim prawdopodobieństwo hipotezy zakładającej, że w ostatnich latach mamy do czynienia z nową falą ekstremizmu prawicowego, a także przedstawia na jej poparcie liczne dowody.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Backes, U. (2006). Politische Extreme: eine Wort- und Begriffsgeschichte von der Antike bis in die Gegenwart. Göttingen:
2.Vandenhoeck & Ruprecht.
3.Backes, U. (2019). Banning political parties in a democratic constitutional state: the second NPD ban proceedings
4.in a comparative perspective. Patterns of Prejudice, 2 (53), 136−151. DOI: https://doi.org/10.1080/0031322X.2019.1572275.
5.Backes, U., Jesse, E. (1989). Politischer Extremismus in der Bundesrepublik Deutschland. Vol. 2: Analyse. Cologne:
6.Verlag Wissenschaft und Politik.
7.Botsch, G. (2016). „Nationale Opposition” in der demokratischen Gesellschaft. In: F. Virchow, M. Langebach,
8.A. Häusler (eds.), Handbuch Rechtsextremismus (p. 43–82). Wiesbaden: Springer VS.
9.Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2018). Das Bundesamt in Zahlen 2017. Asyl, Migration und Integration.
10.Nürnberg: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Retrieved from: https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/
11.DE/Publikationen/Broschueren/bundesamt-in-zahlen-2017.html (4.05.2019).
12.Bundesamt für Verfassungsschutz (2018). Verfassungsschutzbericht 2017. Berlin: Bundesministerium des Innern, für
13.Bau und Heimat. Retrieved from: https://www.verfassungsschutz.de/de/oeffentlichkeitsarbeit/publikationen/
14.verfassungsschutzberichte/vsbericht-2017 (4.05.2019).
15.Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat (2019). Politisch Motivierte Kriminalität im Jahr 2018 Bundesweite
16.Fallzahlen. Retrieved from: https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/
17.2019/pmk-2018.pdf?__blob=publicationFile&v=2 (9.07.2019).
18.Decker, F., Miliopoulos, L. (2009). From a Five to a Six-Party System? Prospects of the Right-wing Extremist NPD.
19.German Politics and Society, 2 (27), 92–107. DOI: https://doi.org/10.3167/gps.2009.270207.
20.Flemming, L. (2003). Das gescheiterte NPD‒Verbotsverfahren – Wie aus dem „Aufstand der Anständigen” der
21.„Aufwand der Unfähigen” wurde. Jahrbuch Extremismus & Demokratie, 15, 159−176.
22.Förster, A., Funke, H. (2018). Der Nationalsozialistische Untergrund, das Ringen um Aufklärung und die Folgen für
23.die demokratische und politische Kultur in Thüringen. Retrieved from: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/
24.erfurt/14822.pdf (4.05.2019).
25.Güllner, M., Molthagen, D. (2013). Nichtwähler in Deutschland: eine Studie im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung.
26.Berlin: Friedrich-Ebert-Stiftung, Forum Berlin. Retrieved from: https://library.fes.de/pdf-files/dialog/10076.pdf
27.(4.05.2019).
28.Ignazi, P. (2006). Extreme right parties in Western Europe. Oxford: Oxford University Press.
29.Jaschke, H.-G. (2001). Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit: Begriffe, Positionen, Praxisfelder. Wiesbaden:
30.Westdeutscher Verlag.
31.Jaschke, H.-G. (2006). Politischer Extremismus. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
32.Magierowski, M. (2013). Zmęczona: rzecz o kryzysie Europy Zachodniej. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej.
33.Pfahl-Traughber, A. (2018). Ist die „Alternative für Deutschland“ eine rechtsextremistische Partei? Eine Erörterung
34.aus politikwissenschaftlicher Sicht. Jahrbuch für Extremismus- und Terrorismusforschung 2017/18 (I), 208–239.
35.Rydgren, J. (2017). Radical right-wing parties in Europe: What’s populism got to do with it? Journal of Language
36.and Politics, 4 (16), 485–496. DOI: https://doi.org/10.1075/jlp.17024.ryd.
37.Salzborn, S. (2015). Rechtsextremismus: Erscheinungsformen und Erklärungsansätze. Baden-Baden: Nomos.
38.Schellenberg, B. (2013). Right-Wing Extremism and Terrorism in Germany: Developments and Enabling Structures.
39.In: R. Melzer, S. Serafin (eds.), Right-wing extremism in Europe: country analyses, counter-strategies and labor-
40.market oriented exit strategies (p. 35–73). Retrieved from: https://library.fes.de/pdf-files/dialog/10031.pdf
41.Speit, A. (2018). Das Netzwerk der Identitären: Ideologie und Aktionen der Neuen Rechten. Berlin: Ch. Links Verlag.
42.Stöss, R. (2010). Rechtsextremismus im Wandel. Berlin: Friedrich-Ebert-Stiftung, Forum Berlin.
43.Stöss, R. (2015). Kritische Anmerkungen zur Verwendung des Extremismuskonzepts in den Sozialwissenschaften.
44.Downloaded from: https://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/200099/kritische-anmerkungen-
45.zur-verwendung-des-extremismuskonzepts-in-den-sozialwissenschaften (4.05.2019).
46.UN takes Germany to task for ‘racist’ Sarrazin. (2013). The Local. Retrieved from: https://www.thelocal.
47.de/20130419/49241 (4.05.2019).
48.Winkler, J. R. (2001). Rechtsextremismus. Gegenstand – Erklärungsansätze – Grundprobleme. In: W. Schubarth,
49.R. Stöss (eds.), Rechtsextremismus in der Bundesrepublik Deutschland. Eine Bilanz (p. 38–68). Opladen: Leske
50.+ Budrich.
51.Zimmermann, E., Saalfeld, T. (1993). The three waves of west German Right-Wing Extremism, In: P.H. Merkl,
52.L. Weinberg (eds.), Encounters With The Contemporary Radical Right, The three waves of West German right-
53.-wing extremism (p. 50−74). Boulder: Westview Press.