Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Currently: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / 2/2014 (28)
Analiza działalności i rozwoju polskich młodzieżówek partii politycznych w latach 2001–2007
(Youth organizations of political parties in Poland. Analysis of developments in the years 2001–2007)

Authors: Piotr Prokop
Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński
Keywords: youth political organizations, political parties, party system
Year of publication:2014
Page range:10 (97-106)

Abstract

The scientific work concerns the development of youth organizations of political parties. It focuses on youth organizations permanently coope-rating with political parties,which have their representation in the Polish parliament from 2001 to 2007. Aim the this study is to analyze of emergence and development of youth organizations of politicalparties. Work provides information related to the dynamics of the Polish political scene, and draws attention to the level of citizen participation in the development of Polishpolitics.

Bibliography

1.Bosak: Jestem dumny z działań wszechpolaków, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,3789470.html (24.12.2012).
2.Forum na rzecz Demokracji, http://lewica.pl/index.php?id=4007 (25.12.2012).
3.Historia MW, http://mw.org.pl/index.php/about/historia-mw/ (9.11.2012).
4.Historia: Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci”, www.smd.org.pl/kim-jestesmy/historia/ (28.11.2012).
5.Informacje o organizacji młodzieżowej, www.samoobrona.org.pl/pages/21.Archiwum/03.Mlodzi/00.Aktualnosci/index.php?document=999.html (8.12.2012).
6.Jasiewicz-Betkiewicz A., Młodzieżówki partyjne w Polsce. Historia, aktywność, kierunki rozwoju u progu drugiej dekady przemian, rozprawa doktorska pod kierunkiem naukowym prof. dra hab. Antoniego Sułka, Warszawa 2003.
7.Jedna partia SLD, www.archiwum.wyborcza.pl/Archiwum/1,0,725673,19990413RPDGW,Jedna_partia _SLD,.html (15.01.2013).
8.Krajobraz przed bitwą, http://przeglad-socjalistyczny.pl/opinie/opinie-lewica/289-pilawski.html (15.01.2013).
9.Krzysztof Bosak zajmie się tworzeniem struktur Ruchu Młodych LPR, www.lpr.pl/?sr=!czytaj&id=5467 &dz=kraj&x=14&pocz=225&gr= (25.12.2012).
10.LPR zrywa „polityczne związki” z Młodzieżą Wszechpolską, www.zyciewarszawy.pl/artykul/186049-LPR-zrywa--polityczne-zwiazki--z-Mlodzieza-Wszechpolska.html (25.12.2012).
11.LPR zrywa z Młodzieżą Wszechpolską, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,3787847.html (25.12.2012).
12.LPR zrywa z MW, www.gazetapodatnika.pl/artykuly/lpr_zrywa_z_mw-a_676.htm (25.12.2012).
13.Marek Jurek odszedł z PiS, http://wyborcza.pl/1,76842,4059396.html (4.01.2013).
14.Nazistowskie wybryki Młodzieży Wszechpolskiej, http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/194232, nazistowskie-wybryki-mlodziezy-wszechpolskiej.html (23.12.2012).
15.Olechowska P., Kampania wyborcza kandydatów do Sejmu i Senatu w 2005 roku w opinii szczecińskich dzienników, w: Wybory 2005. Polska i województwo zachodniopomorskie, red. Burger W., Łuczak M., Olechowska P., Szczecin 2006.
16.Oświadczenie w sprawie publikacji skandalicznych materiałów na stronie dziennik.pl, www.mw. slask.pl/index.php?function=show_all&no=267 (25.12.2012).
17.Piskorski M., Liga Polskich Rodzin, w: Lokalne i krajowe struktury polskich partii politycznych, red. Tomczak Ł., Szczecin 2004.
18.Piskorski M., Samoobrona RP w polskim systemie partyjnym, rozprawa doktorska pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Jerzego Sielskiego, Poznań 2010.
19.Prawica Rzeczypospolitej powstała 19 kwietnia 2007 roku, http://prawicarzeczypospolitej.org/index.php?id= partia (4.01.2013).
20.Prokop P., Młodzieżowe zaplecze partii. Analiza terminu młodzieżówka oraz działalność młodzieżówek partii politycznych w Polsce, które dostały się do parlamentu po wyborach w 2005roku, w: Partie i system partyjny RP. Stan i perspektywy, red. Kowalczyk K., Tomczak Ł., Toruń 2007.
21.Reaktywacja młodzieżówki Samoobrony, www.samoobrona.info.pl/pages/02.Partia/00.Aktualnosci/index.php?document=426.html (20.12.2012).
22.Tokarz G., Młodzież narodowa w latach 1989–1997. Struktury i idee, w: Młode pokolenie Polski, red. Rogowska B., Wrocław 2000.
23.Tomczak Ł., „Młode Wilki” w SLD – koniec postkomunizmu?, w: POPiSy w polityce. Uwagi o polskiej scenie politycznej, red. Drzonek M., Mieczkowski J., Szczecin 2006.
24.Tomczak Ł., Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej w: Lokalne i krajowe struktury polskich partii politycznych, red. Tomczak Ł., Szczecin 2004.
25.TVP przeprasza Młodzież Wszechpolską, www.youtube.com/watch?v=Oj0-41Vvsl4 (25.12.2012).
26.Wincławska M., Unia Wolności. Partia polityczna w okresie transformacji, Warszawa 2010.
27.Żebrak A., Instytucjonalizacja politycznych ugrupowań młodzieżowych w Polsce po 1989 roku, rozprawa doktorska pod kierunkiem naukowym dr. hab. prof. UP Krzysztofa Łabędzia, Kraków 2009.
28.Прокоп П., Развитие польских партийных молодежных организаций после смены политического режима в 1989 году, w: Крайчук, Інформаційне забезпечення транскордонного співробітництва україни, t. I, red. Ротар Н.Ю., Луцьк 2013.