Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Currently: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI    DOI: 10.18276/ap
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / 2/2014 (28)

Year of publication: 2014
# Title Page range Authors Actions
1.

Spór o rozumienie polskiej racji stanu na arenie Unii Europejskiej – wymiar teoretyczny i praktyczny


(The dispute over the understanding of Polish raison d’etat in the arena of the European Union. Theoretical and practical dimension)
17 (5-21) Iwona Galewska More
2.

Ideologiczne podstawy polskiej geopolityki na przykładzie koncepcji prometejskiej


(Ideological basis of Polish geopolitic for example Promethean conception)
16 (23-38) Arkadiusz Krawcewicz More
3.

Spostrzeżenia z wdrażania idei développement durable i budowy społeczeństwa zrównoważonego we Francuskich Indiach Zachodnich i Gujanie Francuskiej w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku


(French Western Indies and French Guiana Social and Economic Development Strategies in the First Decade of 21st c.)
17 (39-55) Sławomir Dorocki, Paweł Brzegowy More
4.

O solidarności polsko-niemieckiej


(Some remarks on the Polish-German solidarity)
14 (57-70) Maciej Drzonek More
5.

Kollektive Erwählung und souveräne Gleichheit


(Collectiva election and sovereign equality)
10 (71-80) Joachim von Wedel More
6.

MoVimento Cinque Stelle – produkt włoskiego kryzysu


(MoVimento Cinque Stelle – the product of Italian crisis)
16 (81-96) Joanna Woźniak More
7.

Analiza działalności i rozwoju polskich młodzieżówek partii politycznych w latach 2001–2007


(Youth organizations of political parties in Poland. Analysis of developments in the years 2001–2007)
10 (97-106) Piotr Prokop More