Acta Politica Polonica

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432     eISSN: 2719-4388    OAI    DOI: 10.18276/ap.2021.52-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / 2/2021 (52)
Kilka geopolitycznych i prakseologicznych refleksji na temat Regionalnego Kompleksowego Partnerstwa Gospodarczego (RCEP) i zagadnień pokrewnych
(Some geopolitical and praxeological reflections on the Regional Comprehensive Economic Partnership and related problems)

Authors: Benon Zbigniew Szałek
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Społecznych
Keywords: geopolitics praxeology Regional Comprehensive Economic Partnership
Year of publication:2021
Page range:12 (51-62)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

This paper presents the problem of the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), organized in 2020 on the basis of 15 states (Australia, Brunei, Cambodia, China, Indonesia, Japan, Singapore, Laos, Malaisia, Myanmar, New Zealand, Philippines, South Korea, Thailand, Vietnam). The USA and India are not members of this Partnership. There are a number of problems ‘in statu nascendi’, such as the question of the ownership of submarine reserves of oil and gas in the South- and Eastchinese Seas. The problems of the Partnership are presented in a wider, global context.
Download file

Article file

Bibliography

1.(b.a.) (2021a). Chińska koncentracja. Najwyższy Czas, 13–14 (1611–1612), 29 marca – 11 kwietnia.
2.(b.a.) (2021b). Dealing with China. The Economist, 20–26 marca, 7–8.
3.(b.a.) (2021d). Niemcy o mega umowie RCEP: Sygnał ostrzegawczy dla Europy. Pobrane z: ttps://www.dw.com/pl/ niemcy-o-mega-umowie-rcep-sygnał-ostrzegawczy-dla-europy/a-55620948 (15.01.2021).
4.(b.a.). (2021c). Briefing Hongkong. The way it’s going to be. The Economist, 20–26 marca, 14–16.
5.Białek, J. (2019). Czas niewolników. Jak świat stał się własnością kilku korporacji. Wrocław: Wydawnictwo Wektory.
6.Białek, J., Oleksiuk, A. (2009). Gospodarka i geopolityka. Dokąd zmierza świat. Warszawa: Difin.
7.Blanchard, J.-M.F. (2018). Revisiting the Resurrected Debate About Chinese Neocolonialism. The Diplomat, 23 listopada.
8.Borrell, J. (2021). The Regional Comprehensive Economic Partnership – what does it mean for the EU?. Pobrane z: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/88997/regional-comprehensive-ec (16.01.2021).
9.Brautigam, D. (2020). A critical look at Chinese ‘debt-trap diplomacy: The rise of a meme. Area Development and Policy, 5 (1), 1-14.
10.Brunet, A., Guichard, J-P. (2011). Chiny światowym hegemonem? Warszawa: Studio Emka.
11.Buchanan, P.J. (2013). Samobójstwo supermocarstwa. Czy Ameryka przetrwa do roku 2025? Wrocław: Wydawnictwo Wektory.
12.Cai Xia. (2021). The Party that Failed. An Insider Breaks With Beijing. Foreign Affairs, 1 (100), 78-96.
13.Capaldo, J. (2021). Analiza skutków porozumienia TTIP dla EU: Dezintegracja europejska, bezrobocie i niestabilność. Pobrane z: http://ase.tufts.edu/gdae?Pubs/wp/14-03/capaldoTTIP_ES_Polish.pdf. (5.02.2021).
14.Cheda, R. (2021). Chiny zdobywają świat. Warszawska Gazeta, 19–25 luty, 24–26.
15.Chen Yulu. (2012). Chińska waluta a świat. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
16.Daly, R. (2018). China’s Global Dreams Give Its Neighbors Nightmares. Foreign Policy, 1 czerwca.
17.Darby, C., Sewall, C. (2021). The Innovation Wars. Foreign Affairs, marzec–kwiecień, 142-152.
18.Dzitko, J. (2020). Krach gazowej władzy Putina. Warszawska Gazeta, 4–10 grudnia, 30.
19.Friedman, G. (2009). Następne 100 lat. Prognoza na XXI wiek. Warszawa: AMF.
20.Gacek, Ł. (2009). Chińska koncepcja bezpieczeństwa międzynarodowego. W: P. Olszewski, T. Kapuśniak, W. Lizak (red), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wyzwania i zagrożenia XXI wieku (s. 163–176). Radom: WSH.
21.Garcia-Bernardo, J., Fichtner, J., Takes, F.W., Heemskerk, E.M. (2017). Uncovering Offshore Financial Centers: Conduits and Sinks in the Global Corporate Ownership Network. Pobrane z: https://pubmed.ncbi.nim.nih. gov/28740120/ (12.04.2012).
22.Grimal, P. (1997). Słownik mitologii greckiej i rzymskiej. Wrocław: Ossolineum.
23.Haliżak, E. (2005). Zmiana układu sił USA – Chiny a transformacja porządku międzynarodowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
24.Hongbing, S. (2012). Wojna o pieniądz. Kobierzyce: Wydawnictwo Wektory.
25.Huntington, S.P. (1997). Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza.
26.Kausikan, B. (2021). The Arena. Southeast Asia in the Age of Great-Power Rivalry, Foreign Affairs, marzec–kwiecień, 186–191.
27.Kisielewski, T.A. (2002). Średnioterminowe perspektywy rozwoju sytuacji geostrategicznej. Rosja – Chiny – NATO. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
28.Kołodko, G. (2018). Czy Chiny zbawią świat? Warszawa: Prószyński i S-ka.
29.Kościelniak, K. (2014). The Background of the Disputes over the South China Sea Islands. Reality of Politics, 5, 11–19.
30.Kościelniak, K. (2018). China in the South China Sea. Can China’s presence in the South China Sea lead to war? Reality of Politics, 9, 15–29.
31.Kościelny, R. (2020a). Ciemne interesy Blackrock. Warszawska Gazeta, 4–10 września, 26–27.
32.Kościelny, R. (2020b). 150 osób rządzi światem, reszta to marionetki. Warszawska Gazeta, 16–22 października, 24–25.
33.Lubowski, A. (2013). Świat 2040. Czy Zachód musi przegrać. Kraków: Znak.
34.Mak, A. (2021). Załamania nie było. Najwyższy Czas, 15–18 luty, 31.
35.Mitter R. (2021). The World China Wants. How Power Will – and Won’t – Reshape Chinese Ambitions. Foreign Affairs, 1 (100), 161–174.
36.Newman, S. (2021). Philippines Call On China To Remove Massive Fishing Fleat At Disputed Reef. Pobrane z: https:// www.npr.org/2021/03/22/9799230065/philippines-call-on-China-to-remove-massive fishing-fleet-at-disputed (7.02.2012).
37.O’Neil, S.K. (2021). Protection Without Protectionism. Foreign Affairs, styczeń–luty, 150–160.
38.Okraska, T. (2019). Słoń w pogoni za smokiem. Stosunki indyjsko-chińskie w zmieniającym się świecie. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
39.Power, S. (2021). The Can-Do Power. Foreign Affairs, 1 (100), 10–24.
40.Putin, V. (2012). Russia and the changing world. Moskovskiye Novosti, 27 luty.
41.Putin, W. (2010). Von Lissabon bis Wladiwostok. Süddeutsche Zeitung, 15 listopada.
42.Rudd, K. (2021). How to keep U.S/ - China Confrontation From Ending in Calamity, Foreign Affairs, marzec–kwiecień, 58–72.
43.Rybczyński, A.(2019). Nic bez USA. Gazeta Polska, 20 listopada, 49–50.
44.Shirk, S. (2017). Trump and China. Getting to Yes With Beijing. Foreign Affairs, marzec–kwiecień, 20–27.
45.Stodolak, S. (2018). Władcy 12 bilionów. Trzy firmy zarządzają majątkiem większym niż PKB Japonii, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Forsal. Pobrane z: https://forsal.pl/artykuly/1101842,wspolczesne-monopole-inwestorzy-instytucjo nalni-blackrock-vanguard-state-street.html (10.04.2021).
46.Sun Tzu. (1963). The Art of War. Oxford: At the Clarendon Press.
47.Sykulski, L. (2019). Rosyjska geopolityka a wojna informacyjna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
48.Szałek B.Z. (2018). Some praxiological reflections on the reliability of political forecasting. Reality of Politics, 9, 137–149.
49.Szałek, B.Z. (2015a). Kilka prakseologicznych refleksji na temat geopolityki i myśli politycznej. Od geopolityki do topologii politycznej. W: A. Wojtaszak (red.), Myśl polityczna w XX i XXI wieku. T. 1. (s. 127–149). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego US MINERWA.
50.Szałek, B.Z. (2015b). Kilka prakseologicznych uwag na temat globalnych wyzwań w kontekście Polski. W: R. Podgórzańska, J. Ruszkowski (red.), Teoria i praktyka polityki (s. 97–114). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego US MINERWA.
51.Szałek, B.Z. (2020). Kilka refleksji na temat militarnego marketingu i logistyki w kontekście bezpieczeństwa w hybrydowej rzeczywistości. W: J.Piątek, R. Podgórzańska, S. Stempiński (red.). Bezpieczeństwo w badaniach i praktyce (s. 307–320). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
52.Szewczak, J. (2016). Kulisy globalnej zmowy. Banksterzy. Kraków: Biały Kruk.
53.Tan Yeling. (2021). How the WTO Changed China. Foreign Affairs, marzec–kwiecień, 90–102.
54.Tomaszewski, W. (2020). USA – Chiny. Porażka na własne życzenie. Najwyższy Czas, 7–20 grudnia, 47–49.
55.Tomaszewski, W. (2021b). Biden tworzy antychińską koalicję technologiczną. Najwyższy Czas, 29 marca, 48–50.
56.Tomaszewski, W. (202a). Nowy koncert mocarstw. Najwyższy Czas, 15–28 marca, 32–34.
57.Vuving, A. (2016). South Chinese Sea: Who Occupies What in the Spratlys? The Diplomat. Pobrane z: https://www. academia.edu/download/ 51085353/Who_Occupies_What_in_the_Spratlys.pdf (5.10.2021).
58.Weiss, J. Chen, (2021). The Stories China Tells. Foreign Affairs, marzec–kwiecień, 192–197.
59.Wielomski, A., Ziętek-Wielomska, M. (2021). Co po ‘konsensie waszyngtońskim’. Myśl Polska, 17–18, 20.
60.Wójtowicz, T. (2020). Social Credit Sysytem w Chińskiej Republice Ludowej. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 14 (2).
61.Xi Jinping (2020). The Governance of China. Beijing: Foreign Languages Press.
62.Ying-Yu Lin. (2020). China’s Military Actions Against Taiwan in 2021: What to Expect. The Diplomat, 18 grudnia.