Acta Politica Polonica

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432     eISSN: 2719-4388    OAI    DOI: 10.18276/ap
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / 2/2021 (52)

Year of publication: 2021
# Title Page range Authors Actions
*

Strona tytułowa


(Title page)
1 (1-1) --- More
*

Strona redakcyjna


(Editorial page)
1 (2-2) --- More
*

Spis treści


(Table of contents)
1 (3-3) --- More
1.

Policy reform in the education sector: Osun state as a case study (2011–2018)

12 (5-16) Richard A. Ige, Olumide O. Omodunbi, Adnan S. Omolade More
2.

Depopulacja i starzenie się społeczeństw jako przedmiot badań nauk społecznych na przykładzie fińskiej Laponii


(Depopulation and aging of societies as a subject of social science research on the example of Finnish Lapland)
10 (17-26) Krzysztof Kaczmarek More
3.

Beyond conventional counterterrorism strategy: Prospects and challenges of community and vigilante groups’ policing in Africa

14 (27-40) Bolaji Omitola, Olawale Olufemi Akinrinde, Victor Fakoya, Usman Tar More
4.

Katynizm, a mowa nienawiści w środowisku dziennikarskim – analiza przypadku


(Katynizm and hate speech in the journalistic environment – a case study)
10 (41-50) Zbigniew Werra More
5.

Kilka geopolitycznych i prakseologicznych refleksji na temat Regionalnego Kompleksowego Partnerstwa Gospodarczego (RCEP) i zagadnień pokrewnych


(Some geopolitical and praxeological reflections on the Regional Comprehensive Economic Partnership and related problems)
12 (51-62) Benon Zbigniew Szałek More
6.

The Syrian war: The “hidden hands” and the challenge to peace processes

15 (63-77) Adebowale Idowu Adeyeye, Olawale Olufemi Akinrinde More
7.

Wpływ COVID-19 na polityki wewnętrzne wybranych państw


(The impact of COVID-19 on the domestic policies of selected countries)
10 (79-88) Oktawian Żmijowski More
8.

Dlaczego potrzebujemy e-administracji? Rozwój podstawowych umiejętności cyfrowych pracowników administracji na Pomorzu Zachodnim


(Why do we need e-government? Developing basic digital skills of administration employees in Western Pomerania)
12 (89-100) Ewa Włodyka More
9.

Leksykalne i pragmatyczne środki perswazji w orędziu inauguracyjnym prezydenta Andrzeja Dudy z 6 sierpnia 2015 roku


(Lexical and pragmatic techniques of persuasion in president Andrzej Duda’s inaugural formal speech declaimed on August 6th, 2015)
11 (101-111) Sebastian Osiński More
10.

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Polityki publiczne w dobie pandemii COVID-19. Analiza problemu i wyzwania na przyszłość”, Szczecin, 9 czerwca 2021 roku

3 (113-115) Małgorzata Kamola-Cieślik More