Acta Politica Polonica

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2018.45-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / 3/2018 (45)
Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony w UE oraz brexit w świetle prakseologii
(The problem of the Common Policy of Security and Defence in the EU and Brexit – in the light of praxiology)

Authors: Benon Z. Szałek
Keywords: policy security defence Brexit praxiology
Year of publication:2018
Page range:14 (29-42)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The paper presents formal and practical problems of the Common Policy of Security and Defence of the EU – and the so-called Brexit – in the context of efficiency.
Download file

Article file

Bibliography

1.Antczak-Barzan, A. (2014). Grupy bojowe Unii Europejskiej niewykorzystaną szansą? Pobrane z: http://geopolity¬ka.org/analizy/unia-europejska/anna-antczak-barzan-grupy-bojowe-unii-europejskiej-niewykorzystana-szansa (7.04.2017).
2.Besch, S. (2016). EU Defence, Brexit and Trump. The Good, the Bad and the Ugly. Centre for European Reform. Pobra¬ne z: https://cer.eu/sites/default/files/pb_defence_14dec16.pdf.
3.Bildziukiewicz, M. (2013). Armia UE: skala ambicji, ambicje skali. Pobrane z: http://www.psz.pl/168-archiwum/armia¬-ue-skala-ambicji-ambicje-skali (7.04.2017).
4.Bond, I., Besch, S., Gostyńska-Jakubowska, A., Korteweg, R., Mortera-Martinez, C., Tilford, S. (2016). Europe after Brexit. Unleashed or Undone? Centre for European Reform. Pobrane z: https://www.cer.eu/sites/default/files/pb_ euafterBrexit_15april16.pdf.
5.Ćwieluch, J. (2017). Generałowie. Warszawa: Wielka Litera.
6.Dyson, T., Konstadinides, T. (2013). Understanding the Limitations of the UE’s Common Security and Defence Poli¬cy. Pobrane z: https://www.e-ir.info/2013/09/26/understanding-the-limitations-of-the-eus-common-security-and-defence-policy-a-legal-perspective/ (27.3.2017).
7.Estulin, D. (2016). W imię Allaha. Jak Zachód stworzył, sponsorował i rozpętał piekło islamskiego terroru. Katowice: Wydawnictwo Sonia Draga.
8.Friedman G. (2012). Następna dekada. Gdzie byliśmy i dokąd zmierzamy. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
9.Gierłowska, K. (red.) (2017). Traktat o Unii Europejskiej. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej. Teksty ustaw. Warszawa: Wolters Kluwer.
10.Kania, D. (2015). Krajobraz po rządach generała Kozieja. Gazeta Polska, 33, 6–7.
11.Konarzewska, A. (2007). Grupy bojowe UE. Zaczątek euroarmii? Bezpieczeństwo Narodowe, 3–4, 154–173.
12.Keohane D. (2016). The Paradox of EU Defence Policy. Pobrane z: https://isnblog.ethz.ch/security/the-paradox-of-eu¬-defence-policy (27.3.2017).
13.Macierewicz, A., Kania, D., Piejko M. (2014). Odbudujemy wojsko polskie. Gazeta Polska, 37, 12–13.
14.Koziej, S. (2016). Reflections on the Common Security and Defence Policy ahead of the EU summit meeting – Eu¬rope needs a quality and realistic security strategy. Pobrane z: https://pulaski.pl/en/reflections-on-the-common-security-and-defence-policy-ahead-of-the-eu-summit-meeting-europe-needs-a-quality-and-realistic-security-strategy/ (27.3.2017).
15.Modracka, P. (2016). Na Ślązaka jeszcze nie liczymy. Gazeta Polska, 5, 37.
16.Pietrzak, L. (2016). Kto zwróci łapówki za Caracale? Warszawska Gazeta, 43, 30.
17.Polko, R., Lichocka, J. (2014). Trzeba być przygotowanym na wszystko. Gazeta Polska, 11, 27.
18.Mogherini, F. (2016). Security and Defence Implementation Plan. Brussels.
19.Sosnowski, L. (red.) (2015). Wygaszanie Polski. Kraków: Biały Kruk.
20.Skrzypczak, W., Nisztor, P. (2015). Klich ograniczył zdolność bojową armii. Gazeta Polska, 5, 14.
21.Szałek, B.Z. (2013). Problem wielopoziomowego zarządzania (Multi-Level Governance) w Unii Europejskiej w świe¬tle prakseologii i heurystyki. W: J. Ruszkowski, L. Wojnicz (red.), Multi-level Governance w Unii Europejskiej (s. 61–86). Szczecin–Warszawa: IPiE US, IE UW.
22.Szałek, B.Z. (2014). Poland in NATO – some Geopolitical and Praxiological Remarks. Reality of Politics, 5, 86–97.
23.Szarpak Ł. (2009). Grupy bojowe jako element reagowania kryzysowego Unii Europejskiej. W: P. Olszewski, T. Kapu¬śniak, W. Lizak (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wyzwania i zagrożenia XXI wieku (s. 373–384). Radom: Wyższa Szkoła Handlowa.
24.Whitman R.G. (2016). The UK and EU Foreign, Security and Defence Policy after Brexit. Integrated, Associated or Detached? National Institute Economic Review, 1 (238), R43–R50.
25.Zasieczna, B., Zasieczny, A. (red.) (2004). Encyklopedia terroryzmu. Warszawa: Muza–Bellona.