Annales Neophilologiarum

ISSN: 1734-4557     eISSN: 2353-2823     DOI: 10.18276/an.2017.11-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 11 (2017)
Le rôle de la conception du métalangage sémantique naturel dans la didactique des langues : résultats de la recherche
(Rola naturalnego metajęzyka semantycznego w dydaktyce języków obcych: wyniki badania)

Autorzy: Wioletta A. Piegzik
Słowa kluczowe: naturalny metajęzyk semantyczny elementarne jednostki semantyczne komunikacja tekst dyskurs
Rok wydania:2017
Liczba stron:14 (113-126)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Głównym celem niniejszego artykułu jest analiza i empiryczna weryfikacja teorii z zakresu semantyki językoznawczej zwanej jako naturalny metajęzyk semantyczny (ang. natural semantic metalanguage) dla dydaktyki języków obcych. Rozwijana od lat 70. XX wieku koncepcja, której autorką jest Anna Wierzbicka, opiera się na filozoficznej idei Leibniza, według której każdy człowiek dysponuje zestawem elementarnych jednostek semantycznych (ang. semantic primitives; primes), które pozwalają mu na wyjaśnienie i zrozumienie innych, bardziej skomplikowanych konceptów i idei. Jednostki te są jednocześnie podstawą komunikacji międzykulturowej. W artykule badam obecność i rolę katalogu elementarnych jednostek semantycznych w nauce języków obcych (na przykładzie języka francuskiego jako obcego) w klasie językowej i tym samym rolę naturalnego metajęzyka w komunikacji intrakulturowej. Dane zawarte w badaniu pochodzą z powszechnie używanych podręczników do nauki języka francuskiego oraz dyskursów pisemnych i ustnych utrwalonych na kamerze wideo, których autorami są sami uczący się i które powstały na zajęciach z języka francuskiego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bruner, Jérôme. Acts of meaning. Cambridge : Harvard University Press, 1990.
2.Capelle, Guy, Robert Menand. Le Nouveau Taxi 1. Paris: Hachette, 2009.
3.Capelle, Guy, Robert Menand. Le Nouveau Taxi 2. Paris: Hachette, 2009.
4.Conseil de l’Europe, Cadre européen commun de références pour les langues – apprendre,
5.enseigner, évaluer. Paris : Les Editions Didier, 2001.
6.Creswell, John.W. Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane.
7.Tłum. Joanna Gilewicz. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013.
8.Goddard, Cliff, Anna Wierzbicka. „Semantic primes and cultural scripts in language learning and intercultural communication”. W : Applied Cultural Linguistics: Implications for second language learning and intercultural communication, red. Gary B. Palmer, Farzad Sharifian, 105–124. Amsterdam: John Benjamin, 2007.
9.Koselak, Arkadiusz. „La sémantique naturelle d’Anna Wierzbicka et les enjeux interculturel”. Questions de communication 4 (2003). Acces 28.12.2016. DOI: 10.4000/ https://journals.openedition.org/questionsdecommunication/4611.
10.Poisson-Quinton, Sylvie, Évelyne Siréjols. Amical 1. Paris: Cle International, 2011.
11.Poisson-Quinton, Sylvie, Évelyne Siréjols. Amical 2. Paris: Cle International, 2011.
12.Prechtl, Peter. Wprowadzenie do filozofii języka. Tłum. Józef Bremer. Kraków: Wydawnictwo WAM.
13.Wierzbicka, Anna. Słowa klucze. Różne języki – różne kultury. Tłum. Izabela Duraj-Nowosielska. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2007.
14.Wierzbicka, Anna. Prof. Dr hab. Anna Wierzbicka: moja teza jest prowokacyjna. Dostęp 06.02.2016, http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,378524,prof-dr-hab-anna-wierzbicka-moja-teza-jest-prowokacyjna.html.