Annales Neophilologiarum

ISSN: 1734-4557     eISSN: 2353-2823    OAI    DOI: 10.18276/an.2017.11-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 11 (2017)
Optimality-theoretic approach to the syllable in Lardil
(Sylaba w języku lardil w ujęciu teorii optymalności)

Autorzy: Tomasz Obiała
Słowa kluczowe: sylaba teoria optymalności lardil
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (93-102)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem opisanych w artykule badań jest analiza sylaby w języku lardil, używanym przez mieszkańców północnej Australii, aby wykazać, jak wygląda struktura możliwych zbitek spółgłoskowych, jak również minimalne słowo w tym języku. Dane poddane analizie pochodzą ze słownika języka lardil przygotowanego przez Kena Hale. Metodologia badań została oparta o teorię optymalności, która poprzez zastosowanie rankingu ograniczeń wyjaśnia szereg procesów fonologicznych, które mają miejsce w języku. Procesy, które są analizowane w artykule to, m.in., tworzenie słów posiadających dwie mory lub redukcja takich spółgłosek w wygłosie sylaby, które nie spełniają zasad fonotaktyki języka lardil. Wyniki badań pokazują, że teoria optymalności nie zawsze w sposób adekwatny wyjaśnia działanie procesów fonologicznych w języku lardil. W badaniu napotkano zjawiska fonologiczne, które w wyniku analizy z zastosowaniem teorii optymalności, nie uzyskują jednoznacznej odpowiedzi jeśli chodzi o tzw. “kandydatów wygrywających”. W kilku przypadkach zastosowana teoria udowadniała, że w języku lardil obowiązującą realizację fonologiczną stanowi “kandydat”, który jest niezgodny z formą stosowaną przez rodzimych użytkowników tego języka. W innych przypadkach zaobserwowano, że teoria optymalności wskazuje na dwie przeciwstawne formy, które powinny obowiązywać w tym języku, podczas gdy rodzimi użytkownicy języka (w oparciu o słownik języka lardil) stosują tylko jedną z tych realizacji fonologicznych. Wniosek z przeprowadzanego badania skłania do dalszych prac nad teorią optymalności polegającą na rozbudowie i/lub modyfikacji jej fundamentalnych zasad tak, aby mogła mieć zastosowanie do analizy szerszej liczby języków świata.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ethnologue, accessed 21.10.2017, https://www.ethnologue.com/language/lbz.
2.Hale, Ken. ‘Deep and surface canonical disparities in relation to analysis and change: an Australian example'. Current Trends in Linguistics 11 (1973): 408-458.
3.Hale, Ken, Ngakulmungan Kangka Leman. Lardil dictionary : a vocabulary of the language of the Lardil people, Mornington Island, Gulf of Carpentaria, Queensland: with English-Lardil finder list. Gununa, Queensland: Mornington Shire Council, 1997.
4.Hammond, Michael. The phonology of English: A prosodic optimality-theoretic approach. Oxford: Oxford Univeristy Press, 2003.
5.McCarthy, John, Alan Prince. Prosodic morphology, in: Constraint interaction and satisfaction. Rutgers Technical Report TR-3. New Brunswick: 1993.
6.Prince, Alan, Paul Smolensky. Optimality Theory: Constraint interaction in generative grammar. Technical Report No.2. New Brunswick: 1993.