Annales Neophilologiarum

ISSN: 1734-4557     eISSN: 2353-2823    OAI    DOI: 10.18276/an.2017.11-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 11 (2017)
Экспериментальное исследование содержания концептов “dance” и «танец» в английском и русском языках
(Badania eksperymentalne konceptu „dance” i „танец” w języku angielskim i rosyjskim)

Autorzy: Natalia Ivanova
Słowa kluczowe: koncept eksperyment metoda subiektywnych definicji metoda skalowania metody psycholingwistyczne
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (35-46)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W niniejszym artykule autor próbuje ujawnić treść konceptu "dance" i "танец" na podstawie wyników badań eksperymentalnych przeprowadzonych metodą subiektywnych definicji oraz metodą skalowania. Zidentyfikowano zostało rzeczywiste znaczenie pojęcia "dance/танец" przez native speakerów języka angielskiego i rosyjskiego, co pozwala zrozumieć, jak dokładnie jest ono skorelowane z definicją słowa "dance/танец", zaproponowanej w słownikach. Wykazano, że metody psycholingwistyczne pozwalają na znaczące uzupełnienie semantycznego opisu jednostek leksykalnych. Metody zastosowane w pracy pozwoliły zidentyfikować rdzeń i bliskie peryferie pojęć "dance" i "танец", a także ich nietypowe cechy w języku angielskim i rosyjskim.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Апресян, Юрий. “Образ человека по данным языка: попытка системного описания”, Вопросы языкознания 1 (1995): 37–66.
2.Мещерякова, Борис, Зинченко, Владимир (ред.), Большой психологический словарь. Москва: Просвещение, 2004.
3.Малая медицинская энциклопедия, доступ http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/.
4.Петренко, Виктор, Психосемантика сознания, Москва: Изд-во МГУ, 1988.
5.Стернин, Иосиф, Рудакова, Александра, Психолингвистическое значение слова и его описание. Теоретические проблемы, Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, 2011.
6.Стернин, Иосиф, Значение слова и его компоненты: методологическое пособие, Москва-Берлин: Директ-Медиа, 2015.
7.Стернин, Иосиф, Методы описания семантики слова, Ярославль: Истоки, 2013.
8.Стернин, Иосиф, Розенфельд, Марина, Слово и образ: Монография. Москва-Берлин: Директ-Медиа, 2015.
9.Стернин, Иосиф, Саломатина, Марина, Семантический анализ слова в контексте. Воронеж: Истоки, 2011.
10.Cramer, Phebe, Word Association, New York: Academic Press, 1968.
11.Deese, James, The Structure of Associations in Language and Thought, Baltimore, MD: The Johns Hopkins Press, 1965.
12.Eddington, David (Ed.), Quantitative and Experimental Linguistics, Muenchen: Lincom Europa, 2009.
13.Fernández, Eva, Smith Cairns, Helen. Fundamentals of Psycholinguistics, Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2010.
14.Jenkins, James, Palermo, David. Word Association Norms, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1964.
15.Podesva, Robert, Sharma, Devyani (Eds), Research Methods in Linguistics, Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
16.Woodworth, Robert, Schlosberg, Harold, Experimental Psychology, New York: Holt, Rinehart and Winston Inc., 1972.