Annales Neophilologiarum

ISSN: 1734-4557     eISSN: 2353-2823    OAI    DOI: 10.18276/an.2017.11-10
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 11 (2017)
The specificity of literary proper names: harry potter in translation into polish and russian

Authors: Konrad Rachut
Keywords: literary proper names literary translation discursive activity the process of decision-making
Year of publication:2017
Page range:16 (127-142)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

In the paper the author investigates the specificity of literary proper names and its implications on their translation. He focuses on the discursive process of projecting the descriptions of the elements of the literary setting onto their respective names. The main postulate is that literary proper names, apart from triggering various linguistic and extralinguistic connotations, primarily form a complex image of their signifieds in the minds of the readers in cooperation with the literary text itself. Accordingly, in the face of this cognitive potential that literary proper names have, the translator is forced to retain only its key aspects. This process of decision-making is grounded in knowledge, perception and the view of the world of each individual. The aforementioned assumptions are verified by means of comparing the way in which proper names and descriptions of their bearers function in the original text of the Harry Potter series with its Polish and Russian translations. Ultimately, the analysis leads to a conclusion that the process of translating literary proper names boils down not only to linguistic and cultural differences, but also to the personality of the translator and his or her conscious decisions.
Download file

Article file

Bibliography

1.Rowling, Joanne K. Harry Potter and the Philosopher’s Stone. London: Bloomsbury, 2004.
2.Rowling, Joanne K. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Poznań: Media Rodzina, 2000.
3.Роулинг, Джоанн К. Гарри Поттер и Философский камень. Москва: Махаон, 2017.
4.“About the Books: transcript of J.K. Rowling's live interview on Scholastic.com”. Access 02.05.2017. http://www.accio-quote.org/articles/2000/1000-scholastic-chat.htm.
5.BBC. Access 02.05.2017. http://www.accio-quote.org/articles/2002/1102-aebiography.htm.
6.„Harry Potter and Me”. Access 02.05.2017. http://www.accio-quote.org/articles/2002/1102-aebiography.htm.
7.Bertills, Yvonne. Beyond Identification. Proper names in children’s literature. Åbo: Åbo Akademi University Press, 2003.
8.Cieślikowa, Aleksandra. „Jak „ocalić w tłumaczeniu” nazwy własne”, in: Między oryginałem a przekładem. Tom II, eds. J. Konieczna-Twardzikowa, M. Filipowicz-Rudek. Kraków: Księgarnia Akademicka, 1996.
9.Gibka, Martyna. „Hooch, Filch i Puszek, czyli jak polskie tłumaczenie Harry’ego Pottera wpływa na funkcję humorystyczną nazw własnych postaci”, in: Emocje w językach i kulturach świata, eds. E. Komorowska, A. Szlachta. Szczecin: Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2016.
10.Gibka, Martyna. “Hooch, Filch and Fluffy: How the polish translation of Harry Potter influences the humorous function of the characters’ names”, in: Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii. Literatura, eds. E. Kujawska-Lis, I. Ndiaye. Olsztyn: UWM w Olsztynie, 2014.
11.Kronzek, Allan Z., Elizabeth Kronzek. Księga wiedzy czarodziejskiej. Przewodnik po zaczarowanym świecie Harry’ego Pottera. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 2008.
12.Kudlik, Małgorzata. “Переводческие практики в передаче смысловых имен собственных в польском и русском переводах книги Дж.К. Ролинг Гарри Поттер и философский камень”, in: Wschód-Zachód. Dialog kultur, ed. Z. Nowożenowa. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2006.
13.Levy, Jiri. „Przekład jako proces podejmowania decyzji”, in: Współczesne teorie przekładu. Antologia, eds. P. Bukowski, M. Heydel. Kraków: Znak, 2009.
14.Lydon, Christopher. Access 02.05.2017. http://www.accio-quote.org/articles/1999/1099-connectiontransc2.htm.
15.“The Connection (J.K. Rowling’s interview)”. Access 02.05.2017. http://www.accio-quote.org/articles/1999/1099-connectiontransc2.htm.
16.Małek, Magdalena. „O tłumaczeniach książki Harry Potter and the Deathly Hallows autorstwa J.K. Rowling”, in: Debiuty Naukowe II. Terminologia - translatoryka - terminografia, ed. M. Łukasik. Warszawa: Katedra Języków Specjalistycznych - Koło Naukowe BAJT, 2008.
17.Newmark, Paul. Approaches to Translation. Oxford: Pergamon, 1981.
18.Rutkowski, Mariusz. Nazwy własne w strukturze metafory i metonimii. Proces deonimizacji. Olsztyn: Wydawnictwo UWM, 2007.
19.Thomasson, Amie L. Fiction and Metaphysics. Cambridge: Cambridge UP, 1999.
20.Venuti, Lawrence. The Translator‘s Invisibility: A History of Translation. London & New York: Routledge, 1995.
21.Алефиренко, Николай Ф. „Имплицитность художественного слова как когнитивно-дискурсивная категория”. Серия Гуманитарные науки 12, 10 (2011): 5-11.
22.Тынянов, Юрий Н. Поэтика. История литературы. Москва: Кино, 1977.