Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 47.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Autorzy
(Meluzyna)
nr 1 (1) 2014 2014 Przejdź
2. Autorzy
(Meluzyna)
nr 1 (2) 2015 2015 Przejdź
3. Autorzy
(Meluzyna)
nr 2 (3) 2015 2015 Przejdź
4. Hannibal ante portas. Interpretacja fabuły z 21 rozdziału III księgi Kroniki polskiej Anonima tzw. Galla
(Meluzyna)
nr 1 (4) 2016 2016 Przejdź
5. Życie polityczne państwa Osmanów w Przeważnej legacyi Samuela Twardowskiego
(Meluzyna)
nr 1 (4) 2016 2016 Przejdź
6. Curiositas jako kategoria kultury barokowej (XVI–XVII wiek)
(Meluzyna)
nr 1 (4) 2016 2016 Przejdź
7. Jan Kochanowski jako wzór do naśladowania – wybrane przykłady recepcji tradycji czarnoleskiej na przełomie oświecenia i romantyzmu
(Meluzyna)
nr 1 (4) 2016 2016 Przejdź
8. Edycja krytyczna Trenów na śmierć Jej Mości Paniej Katarzyny Branickiej, starościnej niepołomskiej Jana Achacego Kmity
(Meluzyna)
nr 1 (4) 2016 2016 Przejdź
9. Autorzy
(Meluzyna)
nr 1 (4) 2016 2016 Przejdź
10. Śródziemnomorska gościnność w diariuszu Anonima z 1595 roku
(Meluzyna)
nr 2 (5) 2016 2016 Przejdź
11. Topos quinque gradus amoris w polskim romansie barokowym
(Meluzyna)
nr 2 (5) 2016 2016 Przejdź
12. Problem cierpienia w Autobiografii mistycznej Anny Marii Marchockiej
(Meluzyna)
nr 2 (5) 2016 2016 Przejdź
13. Arnoszt z Pardubic w pamięci lokalnej Kłodzka
(Meluzyna)
nr 2 (5) 2016 2016 Przejdź
14. Nazwy własne (antroponimy) w polskich przekładach powiastki filozoficznej Voltaire’a Candide ou l’optimisme
(Meluzyna)
nr 2 (5) 2016 2016 Przejdź
15. Edycja krytyczna Miesięcy dwunastu z swoich okoliczności opisania Jana Gawińskiego
(Meluzyna)
nr 2 (5) 2016 2016 Przejdź
16. Pamiętne uprowadzenie wojska z cieśni bukowińskiej… Stanisława Wincentego Jabłonowskiego – edycja krytyczna Pieśni czwartej poematu
(Meluzyna)
nr 2 (5) 2016 2016 Przejdź
17. Autorzy
(Meluzyna)
nr 2 (5) 2016 2016 Przejdź
18. Cechy przekazu ustnego w czeskich i polskich średniowiecznych pieśniach hagiograficznych
(Meluzyna)
nr 1 (6) 2017 2017 Przejdź
19. Metafora i jej rola w portretowaniu postaci w Źwierzyńcu Mikołaja Reja
(Meluzyna)
nr 1 (6) 2017 2017 Przejdź
20. Kazania Fabiana Birkowskiego na pogrzebach kawalerów maltańskich
(Meluzyna)
nr 1 (6) 2017 2017 Przejdź
21. O roli wzroku i obrazu w twórczości medytacyjnej Marcina Hińczy
(Meluzyna)
nr 1 (6) 2017 2017 Przejdź
22. Uzurpacja Zbigniewa i rola rytuałów w „Królewskich synach” Józefa Ignacego Kraszewskiego i „Kronice polskiej” Galla Anonima
(Meluzyna)
nr 1 (6) 2017 2017 Przejdź
23. „Spitamegeranomachia” Jana Achacego Kmity - edycja księgi pierwszej
(Meluzyna)
nr 1 (6) 2017 2017 Przejdź
24. Autorzy
(Meluzyna)
nr 1 (6) 2017 2017 Przejdź
25. „Energeia” i „enargeia” w Gofredzie abo Jeruzalem wyzwolonej Torquata Tassa w przekładzie Piotra Kochanowskiego — wybrane przykłady zastosowania
(Meluzyna)
nr 2 (7) 2017 2017 Przejdź
26. Cykl emblematyczny Peristromata regum Andrzeja Maksymiliana Fredry. Wstępne rozpoznania
(Meluzyna)
nr 2 (7) 2017 2017 Przejdź
27. Przestrzenie ziemskich rozkoszy oraz pokuty św. Marii Magdaleny w hagiografii i homiletyce dawnej Polski
(Meluzyna)
nr 2 (7) 2017 2017 Przejdź
28. Wokół dziewiętnastowiecznej recepcji Wirginii Vittoria Alfieriego w przekładzie Aleksandra Chodkiewicza
(Meluzyna)
nr 2 (7) 2017 2017 Przejdź
29. Spitamegeranomachia Jana Achacego Kmity – edycja księgi drugiej
(Meluzyna)
nr 2 (7) 2017 2017 Przejdź
30. Autorzy
(Meluzyna)
nr 2 (7) 2017 2017 Przejdź
31. Peregrynacja do Ziemi Świętej – rzecz o motywacji Jana Goryńskiego do odbycia pielgrzymki
(Meluzyna)
nr 1 (8) 2018 2018 Przejdź
32. Miaskowscy o śmierci Wojciecha Gajewskiego. O twórczej relacji między utworami
(Meluzyna)
nr 1 (8) 2018 2018 Przejdź
33. Rola Matki Boskiej w świetle nauk o rzeczach ostatecznych Jacka Liberiusza
(Meluzyna)
nr 1 (8) 2018 2018 Przejdź
34. Utwory maryjne Pieśni sobie śpiewanych Konstancji Benisławskiej a tradycja teologiczna i literacka
(Meluzyna)
nr 1 (8) 2018 2018 Przejdź
35. Fakty i opowieść – Helikon polskiego Apollina Jerzego Władysława Judyckiego z okazji zaślubin Władysława IV i Ludwiki Marii (z edycją wybranych wierszy)
(Meluzyna)
nr 1 (8) 2018 2018 Przejdź
36. Autorzy
(Meluzyna)
nr 1 (8) 2018 2018 Przejdź
37. Epigramat Boleslaus II Audax z cyklu Vitae Regum Polonorum Klemensa Janicjusza jako tradycja
(Meluzyna)
nr 2 (9) 2018 2018 Przejdź
38. „Pamięć, która jest trwalsza od prochów…” – rzecz o Annie Wazównie i mowie Martina Opitza jej poświęconej
(Meluzyna)
nr 2 (9) 2018 2018 Przejdź
39. Strategie obrazowania ciała Chrystusa w wybranych barokowych utworach pasyjnych
(Meluzyna)
nr 2 (9) 2018 2018 Przejdź
40. О медведескорпионах из русских переводов Метаморфоз Овидия с польского языка начала XVIII века
(Meluzyna)
nr 2 (9) 2018 2018 Przejdź
41. Dwie mowy Wojciecha Miaskowskiego wygłoszone na pogrzebie Wojciecha Gajewskiego – edycja krytyczna
(Meluzyna)
nr 2 (9) 2018 2018 Przejdź
42. Autorzy
(Meluzyna)
nr 2 (9) 2018 2018 Przejdź
43. Readiness to change and pro-health behaviours among students of physical education and other teaching specialisations
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 28, No. 4/2019 2019 Przejdź
44. Narastanie kapitalizmu w rolnictwie Ziemi Chełmińskiej. /Majorat ostromecki 1772-1880/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1964 1964 Przejdź
45. Sense of generalised self-efficacy and pro-health behaviours of Polish and Spanish physical education students
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 31, No. 3/2020 2020 Przejdź
46. Selected determinants of the frequency of consuming particular food product groups among regional-level football referees
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 32, No. 4/2020 2020 Przejdź
47. „Ładowanie akumulatorów”
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
Strona