Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 24.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. [rec.] Magdalena Hawrysz, Polemiczna twórczość Marcina Czechowica w perspektywie genologii lingwistycznej
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Przejdź
2. [rec.] Maciej Mączyński, Język dawnych statutów premonstrateńskich. Interpretacje,
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Przejdź
3. Dziecko i filozofia. Spór o filozofowanie dzieci
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Przejdź
4. Intuition and insight. The analysis of their selected features with reference to Bernard Lonergan position
(Analiza i Egzystencja)
34 (2016) 2016 Przejdź
5. [rec.] Joanna Kuć, Polszczyzna łukowskich aktów notarialnych z początku XIX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2013, ss. 339
(Studia Językoznawcze)
t. 15, 2016 2016 Przejdź
6. [rec.] Paulina Michalska, Status staropolskich oboczności wyrazowych w polszczyźnie doby średniopolskiej, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2013, ss. 309
(Studia Językoznawcze)
t. 15, 2016 2016 Przejdź
7. Szanse i zagrożenia emancypacji poprzez edukację w szkole wyższej
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2016 2016 Przejdź
8. Autorytaryzm akademicki, jego źródła, przejawy i (niektóre) konsekwencje; perspektywa realizmu krytycznego
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2016 (19) 2016 Przejdź
9. Homo academicus w świecie homo oeconomicus. O obszarach i przejawach zmagań z akademickim zniewoleniem
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2014 2014 Przejdź
10. Eurazjatyzm międzywojenny w polskiej literaturze naukowej doby współczesnej.
(Studia Maritima)
Vol. 29 2016 2016 Przejdź
11. [rec.] Agnieszka Piela, Pozorna tożsamość. Polskie tradycjonalizmy z semantycznym archaizmem, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016.
(Studia Językoznawcze)
t. 16, 2017 2017 Przejdź
12. Józef Piłsudski wobec sojuszu Polski z Rumunią w okresie międzywojennym
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2018 2018 Przejdź
13. Od średniowiecznej do współczesnej polszczyzny, czyli o stałości w języku
(Studia Językoznawcze)
t. 11, 2012 2012 Przejdź
14. [rec.] Ewa Gruszczyńska, Dawne polskie przekłady prasowe. Informacja – perswazja – manipulacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012,
(Studia Językoznawcze)
t. 13, 2014 2014 Przejdź
15. Animizacyjna kreacja księżyca w poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
(Studia Językoznawcze)
t. 10, 2011 2011 Przejdź
16. Co to są „dawne słowa”?
(Studia Językoznawcze)
t. 10, 2011 2011 Przejdź
17. Witolda Mańczaka teoria nieregularnego rozwoju fonetycznego spowodowanego frekwencją – koncepcja zasadna czy błędna?
(Studia Językoznawcze)
t. 9, 2010 2010 Przejdź
18. Język polski wśród języków Europy dawniej i dziś
(Studia Językoznawcze)
t. 8, 2009 2009 Przejdź
19. [rec.] Ewa Deptuchowa, Odpowiedniki czeskiego aorystu w Biblii królowej Zofi i, Wydawnictwo LEXIS, Kraków 2008
(Studia Językoznawcze)
t. 8, 2009 2009 Przejdź
20. [rec.] Aleksandra Janowska, Polisemia staropolskich czasowników. Źródła, swoistość, konsekwencje, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007
(Studia Językoznawcze)
t. 8, 2009 2009 Przejdź
21. [rec.] Joanna Kamper-Warejko, Słownictwo botaniczne w polskim tłumaczeniu Ksiąg o gospodarstwie (1571) Piotra Krescencjusza na tle epoki, Toruń 2016.
(Studia Językoznawcze)
t. 17, 2018 2018 Przejdź
22. Historia powiatu wałeckiego w zarysie
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 9-10 1962 1962 Przejdź
23. Wpływ odkryć Mikołaja Kopernika na rozwój nauki
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1973 1973 Przejdź
24. Autonomia edukacji akademickiej w warunkach centralizmu programowego i dekretowanych efektów kształcenia
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2018 (24) 2019 Przejdź
Strona